Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Samling for skole og barnehageansvarlige i Møre og Romsdal 8. mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Samling for skole og barnehageansvarlige i Møre og Romsdal 8. mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Samling for skole og barnehageansvarlige i Møre og Romsdal 8. mai 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Dagens hovedutfordringer Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger –Hver fjerde 15-åring prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter –En av fire avbryter videregående opplæring –Over 400 000 voksne har svake lese- og regneferdigheter

3 3 Kunnskapsdepartementet Og… Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de som stiller svakest i utgangspunktet –Familiebakgrunn spiller en stor rolle for den kompetansen man oppnår for de utdanningsvalg man foretar For om man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for gjennomføring i vgo

4 4 Kunnskapsdepartementet Målet med stortingsmeldingen Alle skal tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å skape gode liv –Ingen skal gå ut av grunnskolen uten grunnleggende ferdigheter –Alle skal få dokumentert kompetanse fra videregående opplæring –De som trenger det må få en ny sjanse til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i voksen alder Sosial utjevning –Sannsynligheten for å lykkes skal ikke være knyttet til familiebakgrunn

5 5 Kunnskapsdepartementet Tidlig innsats for livslang læring Innsats i småbarnsalderen Språkstimulering gir resultater Gode førskoletilbud er en investering med høy avkastning Ikke mer ”vente og se” Ta tak i problemene når de avdekkes Snu nederlag til mestring Det er aldri for sent

6 6 Kunnskapsdepartementet Barnehageløftet og Kunnskapsløftet Barnehageløftet: –Full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris –Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsløftet –Barna skal utvikle grunnleggende ferdigheter og en basiskompetanse av sosial og kulturell kompetanse Større sammenheng mellom rammeplan for barnehagen og skolens læreplaner

7 7 Kunnskapsdepartementet Barnehagen Barnehageerfaring er viktig for sosial mestring, utvikling av kommunikasjon og språkforståelse Barn som har problemer og særlige behov av ulike slag, vil ha ekstra stort utbytte av å gå i gode barnehager Et godt språkmiljø i barnehagen - utgangspunkt for et positivt læringsløp Kompetente ansatte

8 8 Kunnskapsdepartementet Grunnopplæringen Tidlig innsats eller ”vente og se”? Utvikling i bruk av spesialundervisning etter alder på eleven. Prosent undervisningstimene. 14 12 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1-4 trinn5-7 trinn8-10 trinn Prosent av undervisningstimene

9 9 Kunnskapsdepartementet Tidlig innsats i grunnopplæringen Sikre læringsfremmende tilbakemeldinger til eleven (nasjonale prøver, kartleggingsprøver og bedre individvurdering) Gjennomgå det spesialpedagogiske støtteapparatet Stimulere til mer tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge

10 10 Kunnskapsdepartementet Gode rammer for læring –Gradvis utvidelse av skoledagen på barnetrinnet opp til 28 t per uke –Utvikle og iverksette leksehjelpsordninger –Innføre ordninger for frukt og grønt –Legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen –Bedre hjem-skolesamarbeid gjennom utvikling av foreldrekontrakter

11 11 Kunnskapsdepartementet Bedre gjennomføring i videregående opplæring Frafall kan forebygges i grunnskolen Tiltak –Sikre gode og bevisste utdanningsvalg Styrke rådgivningstjenesten Økte kompetansekrav til rådgivere –Forsøk med praksisbasert toårig løp i vgo. –Arbeid for å opprette flere læreplasser –Vurdere å nedsette utvalg for å se nærmere på yrkesfagene

12 12 Kunnskapsdepartementet Kunnskap om hva som virker –Videreføre den store satsingen på kompetanse og FoU i barnehagesektoren –Etablere et større forskningsprogram om læring og undervisning –Styrke utviklingsprogrammet Kunnskapsløftet - fra ord til handling –Styrke formidlingen av forskning til sektoren


Laste ned ppt "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Statssekretær Lisbet Rugtvedt Samling for skole og barnehageansvarlige i Møre og Romsdal 8. mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google