Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring
Statssekretær Lisbet Rugtvedt Samling for skole og barnehageansvarlige i Møre og Romsdal 8. mai 2007

2 Dagens hovedutfordringer
Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger Hver fjerde 15-åring prosent går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter En av fire avbryter videregående opplæring Over voksne har svake lese- og regneferdigheter

3 Og… Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de som stiller svakest i utgangspunktet Familiebakgrunn spiller en stor rolle for den kompetansen man oppnår for de utdanningsvalg man foretar For om man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter for gjennomføring i vgo

4 Målet med stortingsmeldingen
Alle skal tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for å skape gode liv Ingen skal gå ut av grunnskolen uten grunnleggende ferdigheter Alle skal få dokumentert kompetanse fra videregående opplæring De som trenger det må få en ny sjanse til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i voksen alder Sosial utjevning Sannsynligheten for å lykkes skal ikke være knyttet til familiebakgrunn

5 Tidlig innsats for livslang læring
Innsats i småbarnsalderen Språkstimulering gir resultater Gode førskoletilbud er en investering med høy avkastning Ikke mer ”vente og se” Ta tak i problemene når de avdekkes Snu nederlag til mestring Det er aldri for sent

6 Barnehageløftet og Kunnskapsløftet
Full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsløftet Barna skal utvikle grunnleggende ferdigheter og en basiskompetanse av sosial og kulturell kompetanse Større sammenheng mellom rammeplan for barnehagen og skolens læreplaner

7 Barnehagen Barnehageerfaring er viktig for sosial mestring, utvikling av kommunikasjon og språkforståelse Barn som har problemer og særlige behov av ulike slag, vil ha ekstra stort utbytte av å gå i gode barnehager Et godt språkmiljø i barnehagen - utgangspunkt for et positivt læringsløp Kompetente ansatte

8 Grunnopplæringen Tidlig innsats eller ”vente og se”?
18 16 14 14 12 12 10 Prosent av undervisningstimene 7 8 6 4 2 1-4 trinn 5-7 trinn 8-10 trinn Utvikling i bruk av spesialundervisning etter alder på eleven. Prosent undervisningstimene.

9 Tidlig innsats i grunnopplæringen
Sikre læringsfremmende tilbakemeldinger til eleven (nasjonale prøver, kartleggingsprøver og bedre individvurdering) Gjennomgå det spesialpedagogiske støtteapparatet Stimulere til mer tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge

10 Gode rammer for læring Gode rammer for læring Gradvis utvidelse av skoledagen på barnetrinnet opp til 28 t per uke Utvikle og iverksette leksehjelpsordninger Innføre ordninger for frukt og grønt Legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen Bedre hjem-skolesamarbeid gjennom utvikling av foreldrekontrakter

11 Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Frafall kan forebygges i grunnskolen Tiltak Sikre gode og bevisste utdanningsvalg Styrke rådgivningstjenesten Økte kompetansekrav til rådgivere Forsøk med praksisbasert toårig løp i vgo. Arbeid for å opprette flere læreplasser Vurdere å nedsette utvalg for å se nærmere på yrkesfagene

12 Kunnskap om hva som virker
Videreføre den store satsingen på kompetanse og FoU i barnehagesektoren Etablere et større forskningsprogram om læring og undervisning Styrke utviklingsprogrammet Kunnskapsløftet - fra ord til handling Styrke formidlingen av forskning til sektoren


Laste ned ppt "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google