Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltid & arbeidstid & litt til Trondheim, 25.02.2009 Astrid Toft, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltid & arbeidstid & litt til Trondheim, 25.02.2009 Astrid Toft, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltid & arbeidstid & litt til Trondheim, 25.02.2009 Astrid Toft, KS

2 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Alltid: Lov og avtaleverk er grunnlaget Evt. søke dispensasjon www.arbeidstilsynet.no/arbeidstid www.lovdata.no

3 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Kraftig vekst i gjennomsnittlig arbeidstid 2005. 33 prosent på heltid 2007: 36.2 prosent på heltid 2005: Gjennomsnittlig arbeidstid: 68.1 prosent 2007: Gjennomsnittlig arbeidstid: 70.5 prosent Ufaglærte: Gjennomsnittlig arbeidstid: 57.3 prosent Hjelpepleiere: 72.4 prosent Sykepleiere: 83.7 prosent Ref.: PAI/H.Høst

4 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Medledelse - ref.: KS arbeidsgiverstrategi 2020 En-til-en ledelse Medledelse

5 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Roller vi veksler mellom i arbeidet med fleksible arbeidstidsordninger jfr. Hovedavtalens formåls§ Partnere:  vinn-vinn-spill  1+1=3  utviklingsarbeid  rundt bord  prosess/bevegelse/ modning  først Parter:  Nullsumspil  1-1=0  forhandling  firkantet bord  formalisering/ dokumentasjon  etterpå

6 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Kjennetegn ved dem som lykkes: å se begge rollene å vite når en skal ha på seg hvilken hatt å starte arbeidet i partnerrollene (mål, intensjoner, ambisjoner) å beskrive og dokumentere kjørereglene i partsrollene (lokale avtaler)

7 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Virkemidler for å få frem større stillinger Lokale retningslinjer (HTA) - grundig og god informasjon om muligheter – egen perm/tema på intranett – med mål, retningslinjer og rutiner ”Rydde opp” i de små stillingene, som i praksis jobber mye mer enn de har fast over lang tid. Mixe jobber – på tvers av fag og arbeidsplass, eller slå sammen ulike arbeidsoppgaver Fleksibilisering - timebank, forhandling, egenkontroll og myndiggjorte medarbeidere

8 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane KRINGLEBOTN SKOLE KOMBINERTE STILLINGER: Renhold og assistent. Skuleassistent og SFO- assistent Miljøarbeider – vaktmeister og assistent REDUSERT DELTID – ”VINN–VINN” FOR ALLE PARTAR

9 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Fleksible arbeidstidsordninger Formene har ulike grader av fleksibilitet: BTA = brukertilpasset arbeidstid Forhandlingsturnus (ønsketurnus) Årsturnus (langturnus) – med forhandling 3 + 3 http://www.fafo.no/pub/rapp/774/774.pdf http://www.fafo.no/pub/rapp/774/774.pdf Med langvakter: Oljeturnus Medlever-turnus http://www.arbeidstilsynet.no/c26981/forskrift/vis.html?tid=28028 http://www.ks.no/upload/4368/fleksibilitet.pdf

10 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Dokumenterte suksessfaktorer for fleksibilitet NB: viktig med dokumentasjon av virkningene – brukererfaringer, trivsel, fravær, endringer på deltid….. Langtidsperspektiv – for å hente max ut av ”reservene” som ligger i systemene (= langtidsvikariat, ferieandel, kompetansetiltak, seniortiltak, faste møter) Brukertilpasning Forhandlingsmøte Timebank Ref: Flex-A, Fafo, Utviklingsverksted, enkelteksempel http://www.fafo.no/pub/rapp/395/index.htm

11 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane T ing T ar T id

12 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Endringer i arbeidsmiljøloven www.arbeidstilsynet.no Nye regler om arbeidstid 01.01.2007 Lovendringen innebærer i tillegg en begrenset utvidelse av Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets adgang til å dispensere fra arbeidstidsreglene; innenfor helse- og omsorgssektoren, vakt- og overvåkningssektoren, samt i tilfeller hvor det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted.

13 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Suksessfaktorer ved vellykkede utviklingsprosjekt KS FoU: Lars Monsen, Nordlandsforskn Lars Nygård, RO

14 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Fellestrekk I Problema blir opplevd og erkjent som sentrale av fleire i organisasjonen Prosjektet sitt overordna mål er klart og kjem tydeleg fram frå problemforståinga Formelle, eksternt sette mål er i mindre grad følgd opp

15 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Fellestrekk II Prosjektet har stor frihet under ansvar Det er vilje blant dei som er involvert Tiltaka er ikkje ferdig utvikla, dei vert utforma undervegs Instrumentelle ting/saker er underordna

16 KS Rogaland Hordaland Sogn og fjordane Fellestrekk III Ein trur på, og nyttar eigne krefter – finn fram eldsjelene Prosjektet blir skjerma mot intervensjon Prosjektet er godt nok finansiert Prosjektet har stort handlingsrom Suksess gir kraft og grunnlag for vidare suksess


Laste ned ppt "Deltid & arbeidstid & litt til Trondheim, 25.02.2009 Astrid Toft, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google