Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temakveld Når et lite barn dør 29. april 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temakveld Når et lite barn dør 29. april 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Temakveld Når et lite barn dør 29. april 2010
Psykolog Oddbjørn Sandvik

3 Program Sorgprosessen etter tap av barn
Erfaringer fra oppfølging av etterlatte Den støttende samtalen i møte med etterlatte

4 Krise Tilstand utløst av en hendelse eller endring
Som medfører tap eller trussel om tap Våre vanlige måter å møte utfordringer strekker ikke til

5 Traumatisk krise plutselig ytre hendelse Trusseltraume  angstkrise
Tapstraume  sorgkrise Ansvarstraume  skyldkrise

6 hendelse sårbarhet overveldelse mestring mestringssammenbrudd

7

8 Sorg er Alle reaksjoner på betydelige tapsopplevelser følelser tanker
kroppslige reaksjoner handlinger

9

10 Tradisjonell forståelse
Sorgarbeid er nødvendig Sorg er tidsavgrenset Målet med sorgarbeid er løsrivelse

11 Dette førte til fokus på
Bearbeiding av følelser og tanker Fasemodeller Løsrivelse og brudd med fortiden Individuelle reaksjoner og helsekonsekvenser

12 Kritikken Manglende forskningsmessig støtte
Kun opptatt av individuelt sorgarbeid Mister nyansene og mangfoldet Den livslange sorgen Brudd er verken ønskelig eller mulig

13 Myter for fall Fasemodellene
Alle sørgende må gjennom en sorgbearbeiding Sorg er tidsavgrenset Sorgarbeidets mål er løsrivelse

14 Sorg Nyanserte sorgreaksjoner Mangesidige sorgprosesser
Mestring av utfordringer Tilpasning til endringer

15

16 Sorgprosesser konfrontering unngåelse erkjennelse benekting

17 Sorgprosesser det som er det som var opplevelser oppgaver

18 Utvikling gjennom sorg
Konf. Unng. Erkj Benekt. Opp Opp- levelser gaver

19 Ny sorgforståelse Nyansert - ikke entydige sannheter
Mangesidig - ikke faste forløp Ikke en riktig måte å sørge på Bearbeiding er ikke viktig for alle Mestring og tilpasning Meningsgjenoppbygging Tap  Gjenoppbygging

20 Mestre utfordringer Tilpasse seg forandringer ______________ Utfordringer en ikke har stått overfor før I en verden som er dramatisk forandret Der en selv ikke er ”seg selv”

21 Utfordringer i sorg Akseptere tapet som virkelig og ugjenkallelig
Erkjenne hva tapet betyr Oppleve, uttrykke og ta følelsene inn over seg Tilpasse seg den nye situasjonen (roller, identitet) Etablere nye rutiner, samspill og kommunikasjon Skape nye livshorisonter (omskrive fortid/framtid) Skape ”indre rom” for den døde Gjenskape antakelser om verden som trygg, rettferdig og meningsfull

22

23 ”Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med
”Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med. Det beste vi kan gjøre er å legge det bak oss og lære oss å leve videre”

24 ”Det som har skjedd kan vi aldri glemme. Det at
han er død kommer til å prege oss resten av livet”

25 ”Det var først da jeg fant en måte å ha henne nær meg i hverdagen at jeg kunne begynne å se framover”

26 Den støttende samtalen
Ikke metoder og teknikker si og gjøre ”det riktige” Etisk grunnholdning ”Være der for den andre”

27 Støttende og anerkjennende kommunikasjon
Bekreftende nok Utfordrende nok Støtte sorgprosessen uten å gripe styrende inn i den

28 ● Å gi hjelp Bidra til å stille dine spørsmål på din måte og gå din vei for å finne svar som er gyldige for deg ● Å gi råd Gi deg mine svar på mine spørsmål ut fra der jeg står

29 Se og anerkjenne (følelser, tanker, uttrykk)
Støtte til å møte konfrontasjoner og påminnelser Hjelp til å mestre utfordringer og tilpasse seg endringer Lydhørhet for den sørgendes opplevelser og tanker Toleranse for reaksjoner Raushet med støtte og anerkjennelse

30 Gjenskape mening Hvorfor – spørsmålene Hva nå – spørsmålene
Hendelsforløpet - Hvordan skjedde det? Årsakene - Hvorfor skjedde det? Meningen - Hvorfor måtte dette skje? Hva nå – spørsmålene Hva slags liv er mulig nå? Hvilke grunner er det til å leve nå?

31 Skape sammenheng i livet
Gå videre i livet Etablere ”indre rom” for det døde barnet Sammenheng mellom ”før” og ”etter” Kontinuitet i livet la tapet og sorgen bli del av ens personlige livsfortelling

32 Etterlattes ønsker om hjelp fra profesjonelle
Hjelp til å ta farvel Ta initiativet, ikke vent på den sørgende Unngå at hjelpen blir tilfeldig Fleksibilitet – ”lytt til oss, men ta over når det trengs” Gi informasjon Hjelp til å etablere kontakt med fagpersoner Hjelp til andre i familien/nettverket Hjelp til å få kontakt med andre i samme situasjon Kontinuitet over tid K. Dyregrov & A. Dyregrov 2007

33

34 Hva hjelper ikke? Forklaringer Gode råd Forsikringer

35 Hva som heller ikke hjelper
Bagatelliseringer Støtte til å dempe og kontrollere reaksjoner Overflatisk trøst Medisinering

36 Hva hjelper? Åpne spørsmål Fokusering på den sørgendes opplevelser
Spørsmål som åpner for å vise følelser

37 Mot til å møte Tro på den sørgendes mestrings- og tilpasningsevne Bare i møte med den sørgende kan vi forstå hva han/hun strever med og trenger

38 Sette i gang samtalen i familien
Plassere egne opplevelser inn i en større fortelling Gi tapet plass i viktige relasjoner

39 Umiddelbar støtte Ved utskriving Informasjon Emosjonell støtte
Konkrete råd Ved utskriving Skriftlig informasjon Kontakt med hjelpeapparat/LUB Avtale om kontakt etter en tid

40 Senere støtte Nettverk Etterlattegruppe Profesjonell hjelp

41

42 Sogstøtte i gruppe Hvorfor gi etterlatte hjelp og støtte
i samtalegrupper? - Ressurseffektivt - Unike ressurser og muligheter

43 Ressurser i grupper deltakernes erfaringer med sorg
deltakernes erfaringer med egne mestringsforsøk deltakernes ønsker om å få hjelp deltakernes ønske om å hjelpe de andre

44 Muligheter i grupper fellesskap bli forstått gi og motta støtte
normalisering av sorgreaksjoner inspirasjon gjenkjenning å være til støtte

45 Gruppe

46 Gruppe

47 Gruppe

48 Gruppe

49 Gruppe

50 sammensetningen av gruppa gruppeledelsen samhandlingen i gruppa
- - -


Laste ned ppt "Temakveld Når et lite barn dør 29. april 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google