Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen

2 Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning - Formålet med rapporten - Metoden - Intervjuobjektene - Resultatet - Oppsummering

3 Forvaltningsinformatoriske begreper

4 Formål med rapporten Resultat av datainnsamlingen Hvor mye automatisering er det i forvaltningen? Hvor er forvaltningen på vei? Grunnlag for videre analyse av personvernkonsekvenser i e-forvaltning

5 Metode og tilnærming Utvalg etater  spørreskjema  automatiseringsgrad  utvalg beslutningssystemer  intervjuer

6 Intervjuobjekter og tilhørende systemer Fjellinjen og CS Norge Husbanken og Bostøttesystemet NAV: Arena Bisys Infotrygd Pesys Samordna Opptak og Opptaksprogrammet Lånekassen og LIS/Modulis Skatteetaten og System for likning Statens pensjonskasse og PUMA UDI og DUF

7 Resultat av kartleggingen 1. Organisering Hvem har behandlingsansvar? 1. Virksomhetens ledese 2. Delt BA 3. Delegert BA

8 1. Organisering Hvordan er det daglige arbeidet med behandlingsansvaret organisert? Resultat: Delegert ansvar Brukes det databehandler og er det skrevet databehandleravtaler? Resultat: Seks av elleve systemer benytter databehandlere og samtlige har skrevet databehandleravtaler

9 2. Forvaltningsorganets rolle i systemutviklingen I hvilken grad er systemet utviklet av forvaltningsorganet selv? (helt/delvis/ikke) Resultat: Samtlige systemer er delvis egenutviklet

10 2. Forvaltningsorganets rolle i systemutviklingen Har eksterne oppdragstakere deltatt i fortolkning og representasjon av de aktuelle rettsreglene? Resultat: Ja, eksterne har deltatt i 7 av systemene Har forvaltningsorganet/avdelingen eksplisitt godkjent og kontrollert resultatet av den rettslige representasjonen? Resultat: Nei.

11 Forvaltningsorganets rolle i systemutviklingen

12 3. Historikk og endringsfrekvens Når ble systemet etablert? Revisjoner av systemet? Regelendringer og systemendringer? 70-tallet: Bostøtte + Infotrygd 80-90-tallet: SO + LIS 2000: CS Norge, Arena, Bisys, Pesys, SPK, Skatt + Duf

13 4. Dokumentasjon Systemdokumentasjon Resultat: Alle systemer er dokumentert Rettslig dokumentasjon Resultat: Fire systemer er rettslig dokumentert. Tre systemer visste ikke.

14 5. Automatisk innhenting av opplysninger som grunnlag for enkeltvedtak Innhenting og utveksling av opplysninger (internt og eksternt) Resultat: Alle henter inn opplysninger både internt og eksternt Definisjonsoversikter Resultat: Varierende tilbakemeldinger

15 6. Personvern Henvendelser vedrørende pol. §§ 18-22 og 25 Resultat: Få eller ingen henvendelser Rutiner for å behandle slike henvendelser Resultat: Interne retningslinjer og generelle saksbehandlingsregler Personvern som begrensning Resultat: tilgangskontroller, “need-to-know”, skjerming m.m.

16 7. Fremtidsutsikter Mer automatisering

17 Oppsummering E-forvaltning er kommet for å bli Økende grad av automatisering Mer innhenting av opplysninger på tvers av etater og forvaltningsområder Datatilsynet vil ha en sentral rolle når det gjelder ivaretakelse av personvernet


Laste ned ppt "Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google