Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education Etablering av et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem mellom UH-sektoren, helsesektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education Etablering av et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem mellom UH-sektoren, helsesektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education Etablering av et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem mellom UH-sektoren, helsesektoren og instituttsektoren Gunnar Sivertsen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)

2 Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon Arbeidsgruppe oppnevnt av KD, februar-september 2008 Felles for U&H, helseforetak og forskningsinstitutter Bakgrunn:  Resultatfinansiering  Sampublisering  Forskningssamarbeid  Datakvalitet  Unngå parallelle løsninger  Gjennomsiktighet og synliggjøring Til sist: Viktigste anbefalinger

3 Arbeidsgruppen for felles database for vitenskapelig publisering Medlemmer  Forsker Gunnar Sivertsen, NIFU STEP (leder)  Forskningssjef Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF  IS-rådgiver Reidar Thorstensen, Helse Bergen HF  Konserndirektør Ernst Kristiansen SINTEF IKT, Oslo  Publiseringsrådgiver Lynn P. Nygaard, CICERO  Professor Per Grøttum, Universitetet i Oslo  Daglig leder Tina Lingjærde, Frida-sekretariatet  Hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Lillehammer  Rådgiver Hege Johannesen, BIBSYS ForskDok  Spesialrådgiver Bjug Bøyum, NSD/DBH Observatører  Underdirektør Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet  Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen, Kunnskapsdepartementet  Prosjektleder Johs. Kolltveit, Norges forskningsråd  Seniorrådgiver Øyvind Nystøl, Universitets- og høgskolerådet Sekretær  Rådgiver Bo Sarpebakken, NIFU STEP

4 Publiseringsindikator for helseforetakene f.o.m. 2004-busjettet. FoU-utgifter til medisin og helse i de nordiske landene 1997-2005. Indeksdiagram 1997=1,0. Kilde: Nasjonal FoU-statistikk

5 Publiseringsindikator for U&H f.o.m. 2006-busjettet. Verdensandeler av ISI-registrerte vitenskapelige artikler (National Science Indicators 2000-2007)

6 Publiseringsindikator i tre sektorer: Ulike måle- og finansieringssystemer, men felles database Trinn 2 vil kunne variere noe mellom sektorene: Publikasjonene gis poeng gjennom vekting av publikasjonsform, publiseringskanal og medforfatterskap. Trinn 1 vil være det samme i alle sektorer: Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner i en felles database ut fra felles definisjon og avgrensning. Trinn 3 vil være forskjellig: Bruk av publiseringspoeng sammen med andre indikatorer i en gitt finansieringsmodell.

7 Sampublisering: Mange felles publikasjoner mellom U&H, helseforetak og institutter (Artikler i vitenskapelige tidsskrifter (ISI) i 2007) U&H: 6265 Helse: 2658 Inst: 2157 143 1003 1216 234

8 Forskningssamarbeid. Datakvalitet Publikasjon Forfatter 1 Institusjon A Forfatter 2 Institusjon B Institusjon C Forfatter 3 Institusjon C

9 Unngå parallelle løsninger A National Research Information System (NRIS) with complete structured metadata for all scholarly publications from all Norwegian research institutions

10 Gjennomsiktighet og synliggjøring Principles behind the use of NRIS-data in a performance based funding model Completeness: All scholarly publications should be included Simplicity: All researchers should understand the indicator and its measurement Transparency: Every institution can see and check all other institutions’ data. The NRIS is also online and open to society at large. Bottom up: Data are collected at the institution level. Mutual quality control of data. Multiple use of the data: CV’s, applications, evaluations, annual reports, internal administration, bibliography for Open Archives, links to full text, etc.

11 Viktigste anbefalinger fra arbeidsgruppen Det etableres en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk vitenskapsindeks (NVI). NVI inngår i et nasjonalt system for forskningsinformasjon som bygger på en omstrukturering og videreutvikling av det eksisterende systemet Frida Institusjonene pålegges å ta i bruk NVI ved registrering av vitenskapelig publisering Det etableres et nytt nasjonalt forvaltningsorgan under KD. KD inngår avtale med UiO om drift i samsvar med § 1-4 nr. 4 i lov om universiteter og høyskoler. De tre forskningsutøvende sektorene blir likeverdig representert i styret. Det gis direkte bevilgning over statsbudsjettet hvert år til NVI (dvs. til en del av informasjonssystemet).


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP Studies in Innovation, Research and Education Etablering av et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem mellom UH-sektoren, helsesektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google