Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 – 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 – 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 – 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker

3 ”Frisk Bris” Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for bruker: NAV Sykehuset Kommunen Forankring er nøkkelen. Fra enkeltstående tiltak til helhetlige rehabiliteringsforløp. Bryte ned barrierer mellom offentlige, private og frivillige tjenester.

4 Hvem jobber vi med Sykmeldte med lettere psykiske lidelser. Mennesker med lettere psykiske lidelser og eller muskel- skjelettproblematikk uten arbeidsforhold, herunder begynnende rusproblem. Elever på ungdomsskole og videregående skole som står i fare for å droppe ut (LOS-prosjektet) Frisklivssentral Mennesker med Diabetes Mennesker med Kols

5 ”Frisk Bris” Samhandlende enhet 5 stegs modell – Lage individuell plan – Finne ut og teste riktig tiltak (skole, arbeid, trening, behandling….) – Oppfølging i minst 2 år med justeringer av tiltak og planer. 8 ansatte fordelt på 6,2 årsverk (idrettspedagog, fysioterapeut, sykepleier, psykiatrisk sykepleier arbeidskonsulent fra NAV, miljøarbeider, sekretær og helsesøster 10 % stilling)

6 Hvordan gikk det? Sykmeldte arbeidstakere med psykiske helseplager Fra mars 2012 til september 2013: 59 Tilbake i større stilling pr. sept. 13: 49 1 gått av med KLP 5 avsluttet, 4 kom inn i aug-sept som vi jobber videre med, 1 av disse er friskmeldt og har begynt å jobbe (jan 14)

7 Hvordan gikk det? 2010-2012 Sammensatt problematikk  Antall fulgt opp siden 2010: 127  Gjennomsnittstid ute fra arbeidslivet: 3,5 år  96 av 127 er i ordinær jobb, skole eller i arbeidstrening i ordinære bedrifter.  120 har besvart at de opplever en bedre hverdag med høyere livskvalitet etter 2 år.  Sterk korrelasjon mellom graden av helsemestring og graden av deltagelse i arbeidslivet.

8 Hvordan gikk det? Resultat LOS-prosjektet Antall fulgt opp siden 2011: 18 16 går fortsatt på skole eller har lærlingplass (3 stk) 1 startet opp i mars, er i dag i arbeidspraksis. 1 ønsker ikke videre oppfølging. Måling av mestring viser at graden av livskvalitet korrelerer med mestring på skolen. Pr i dag er det 24 LOS - kandidater

9 Hvordan gikk det? Diabetes/Kols  Antall fulgt opp siden 2009 (Pr. mars 2013): 109  Deltatt på forskningsprosjekt på høyintensiv trening. Foreløpige tall er 21 % økning i VO2 Maks, 8 % nedgang i langtidssukker.  60 % klarer å følge opp trening via selvhjelpsgrupper, friskvern og andre tilbud i regi av Frisk Bris og Bamble kommune.  85 % rapporterer om bedre helse. Vi jobber med mer strukturerte målinger i forhold til diabetes og KOLS

10 ”Frisk Bris” Rehabiliteringsintegrert senter i Bamble Enkelthistorier: Kvinne 50 – depresjon-inaktivitet (Jan 11) Kvinne 30 – depresjon, smerteproblematikk (Aug 12) Mann 35 -rusproblematikk (Okt 09) Mann 27 – rus og psykisk helseproblematikk (Sept 12) Kvinne 16 – psykisk helseproblematikk (Aug 11) Kvinne 49 – depresjon (Sept 12) Jente 26 – smerteproblematikk og passivitet (Okt 11) Kvinne 40 – KOLS (jan 13) Hilde 45 – pre diabetes – (nov 12) Mann 45 – depresjon, langvarig innleggelse (Aug 10) Jente 24 – sosial angst – total passitivitet (Jan 11) Jente 17 - Rus (Mar 11) Gutt 24 - Rus (Jan 13) Jente 22 - Sosial angst – total passivitet (Apr 10) Gutt 15 - Sosial angst (Nov 12)

11

12 ”Frisk Bris” Rehabiliteringsintegrert senter i Bamble Nøkler for lykkes Forankret i ledelse hos samhandlende aktører Vilje til å tro på andres faglighet Skape resultater slik at ”verden” tror på det Bruke mest mulig av eksisterende ressurser og rammebetingelser. – Det er ikke mangel på ressurser, men mangel på koordinert bruk av de ressurser som er tilgjengelige Fokus på det som virker Ikke happenings og kortvarige intervensjoner Ikke bare krysse av for at man har en tjeneste, men sjekke ut at den virker på kort og lang sikt.

13

14 Hvordan gikk det? 2010-2012 Hadde ikke vært der jeg er i dag, hvis jeg ikke hadde fått hjelp gjennom frisk bris. Men d har jeg fortalt dere før. Dere har fått meg til å leve igjen. Evig takknemlig.

15 ”Frisk Bris” Rehabiliteringsintegrert senter i Bamble Framtiden: Frisk Bris sitt innhold og arbeidsmåte er i tråd med politiske føringer. Målet er å lage en modell for hvordan man kan få til samhandling i praksis som fører til en positiv varig endring for brukerne. Dette vil også komme systemet til gode. Samhandling er ikke et mål, men et virkemiddel. www.friskbris.info


Laste ned ppt "Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 – 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google