Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehustomt Frei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehustomt Frei."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehustomt Frei

2 Kommune- planens arealdel

3 16 km mellom Storbakken og Kongens Plass Kravspesifikasjon tomt

4

5 120 daa 65 80 75 75

6 1 Tomtens form og storleik
120 dekar flat ( moh.) med åpent utsyn mot øst, sør og vest. Lokalklimatisk gunstig (skjermet mot nordavind og skodde). Tomta kan utvides mot nord, øst og dels mot sør til det mangedobbelte arealet. Kravspesifikasjon tomt

7 2 Tomtens tilgjenge Ligger 16 km fra Kristiansund sentrum.
Tomta ligger inntil og langs Rv 70 med gode sikt- og stigningsforhold. Kollektivløsningen kan bli meget elegant og effektiv. Det ligger eksisterende boligområde med noen ledige tomter visa a vis tomta (Storbakken). Byggeklare tomter i Rensvikområdet 5 – 10 km unna. Store arealer på Freis sydside som egner seg for boligbygging. Vi få tilsvarende helikopter-innflyging over sjø som ved dagens sykehus i Kristiansund. Kravspesifikasjon tomt

8 3 Tomtens miljømessige og tekniske kvalitetar
Grunn: Omdannet myr over fjell Tilgang til vannforsyningsanlegget til Kristiansund kommune. Ikke avløpsanlegg. Lett tilgang til rv 70 og til boligveger og gang-/sykkelveg i området Støy/støv: Trafikk langs rv. 70, ellers stille og reint. Meget godt lokalklima. Kravspesifikasjon tomt

9 4 Eigarforhold og alternativ bruk
Privat eie Små kjente arealbrukskonflikter Kravspesifikasjon tomt

10 5 Infrastruktur Vassforsyning OK Avløpsvann - mangler Overvatn OK
Avfallshandtering OK Vegtilkomst, gang- og sykkelveger OK Høgspent straumforsyning OK? IKT-forsyning OK? Kravspesifikasjon tomt

11 6 Planstatus LNF (Uspesifisert byggeområde) i kommuneplanens arealdel
Kravspesifikasjon tomt

12 7 Økonomi og tidsaspekt Kjøp av tomt (friviljug). Tomtepris.
Tomtekostnader tilrettelegging Personalbustadar (tilgang til eller areal til). Tidsaspekt (Når er tomta byggeklar). Risikovurdering - usikkerhet i kostnadsbildet. Kravspesifikasjon tomt

13 8 Landskap Vil ikke skjemme, vil ikke dominere, ligger tilbaketrekt i forhold til sjø og fjell. Nydelig utsikt, 270-graders solgang på høysommer. Kravspesifikasjon tomt

14 Tomtetilbud står ved lag
På andre siden av veien for Storbakken på Frei, rett overfor Coop, er 300 mål allerede inntegnet til offentlige formål i kommunedelplanen. Grunneier Frey sa for flere år siden ja til å avstå grunn til nytt sykehus. Tomta på Frei ble høyaktuell igjen da helseforetakets ledelse onsdag la fram sin innstilling om ett bynært sykehus. ¬– Avtalen står ved lag. Jeg stiller meg positiv og venter i grunnen bare på telefonen fra kommunen, sier Frey til Tidens Krav. Runddans Tomta er på mange måter beskrivende for runddansen med utredninger i sykehussaken. For 12 år siden kastet Frei kommune seg rundt da daværende fylkeshelsesjef Per Roland argumenterte med et sykehus på Hjelset, begrunnet med at fylkeskommunen der kunne få gratis tomt. I desember for ti år siden markedsførte Frei formannskap tomta på nytt etter at det da statlige Nordmøre og Romsdal syslet med tilsvarende planer. Nå står kampen mellom nøyaktig de samme lokalitetene. Men nytt sykehus glimrer fortsatt med sitt fravær. – Tomta er litt myrlendt, men det er fjell rett under, sier Frey. Publisert kl 06:00 Kravspesifikasjon tomt

15 Kravspesifikasjon tomt

16 Kravspesifikasjon tomt

17 Kravspesifikasjon tomt


Laste ned ppt "Sykehustomt Frei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google