Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 april. 2014. 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 april. 2014. 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 4 april. 2014

2 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle tennisklubbens årsmelding. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett og plan. 9. Valg: 10. Styret 1.Styrets leder og nestleder 2.4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 11. Revisor 12. Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 13. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 14. Kontroll komité med 2 medlemmer og 1 varamedlem

3 4 april. 2014

4 Leder: Ole Martinsen Nestleder: Pål Jæger-Pedersen Styremedlem: Gry Tveit Gjerdåker Styremedlem: Torbjørg Undem Styremedlem: Kurt Jarle Salomonsen Styremedlem: Turid Moldskred Varamedlem: Signe Helliesen Varamedlem: Håkon Kessel  Noe omrokkering i løpet av året  8 styremøter  Fokusert på 4 områder i vårt arbeid: ◦ Positivt og inkluderende miljø som favner bredt ◦ Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse ◦ Moderne og tidsriktige anlegg ◦ Sunn drift – finansiell frihet

5  Svært krevende hallsituasjon med stor kapasitet bundet opp i messer… ◦ Forhandlinger med SF og utkjøp av kapasitet  … med dertil press på medlemsmassens tilfredshet, og klubbens økonomi  Omorganisering av roller og ansvar og ansettelse av Mats Fergusson som sjefstrener  Uvisshet om Revheim ◦ 2022 (8+10 baner?)

6 ◦ Positivt og inkluderende miljø som favner bredt ◦ Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse ◦ Moderne og tidsriktige anlegg ◦ Sunn drift – finansiell frihet

7  Halvparten av medlemmene er mellom 9 og 18 år, hvorav brorparten er aktive innenfor tennisskolen eller konkurranse/treningsgrupper på nasjonalt plan  www.stavangertk.no er en viktig informasjonskanal i klubben med funksjonaliteten for banebestilling som fungerer bra, både for Hafrsfjordbanene og Tennishuset. www.stavangertk.no  Tournament Planner som turnerings-gjennomføringsverktøy er blitt videreutviklet til påmeldings- og planleggingsverktøy og gir en oversikt over alle sportslige resultater gjennom året.  Gullkortordningen har i praksis økt banekapasiteten  Trenings- og konkurranseformer som treffer bredt i medlemsmassen, slik som ”Juvesen” (Junior – Veteran – Senior) turneringen. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i klubben vært bra. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | |

8  Et trenerstab som holder et høyt nasjonalt nivå, og er et av de største tennistrenermiljøene i Norge ◦ 8 heltidsansatte trenere involvert i 2013 ◦ 29 trenere/instruktører totalt involvert i 2013  Sertifisering av klubbens trenere etter IFS (International Tennes Federation) er videreført  300 barn og ungdom til enhver tid vært med på TFO; tennisskole og konkurransegrupper  God rekrutterings og vekstplattform for klubben  Sportskomiteen etablert og lagt ned et stort arbeid med å strukturere opp vår sportslige opplegg for "gammel og ung" Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse

9 Et utvalg av resultater i 2013 . Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse TurneringSTk resultater STK NM innendørs U14:Marcus Sulen og Johannes Tveit Gjerdåker vant double. Marcus Sulen vant singel, Brit Storhaug beste STK-jente med semifinaleplass U16: Dorthea Faa Hviding vant double. Thea Guldbrandsøy og Sigrid Frafjord Landa fikk henholdsvis 2. og 3. plass med sine respektive makkere. I single ble Dorthea beste STK-spiller med finaleplass. Dorthea til semifinalen i mixed double. Stabekk Lars Vattøy og Mads Ljosland til semifinalen i double Landsturnering innendørs Anne Sedberg Myhre vant mixed double. Anne spilte seg også fram til semifinale i jentedouble. Norwegian Open Rikhard Holmström vant singleklassen NM utendørs Marcus Sulen ble nr. 2. Johannes Tveit Gjerdåker nr. 3 i single. Nr 1 i double sammen. Brit Storhaug ble nr. 3 i singel og 2 i double. Johannes og Brit ble nr. 2 i mixed double, mens Elida Frafjord Landa og Marcus ble nr. 3. Lands- turnering utendørs Anne vant singel Tennis Europe – Stavanger open Marcus Sulen vant singleturneringen. Johannes Tveit Gjerdåker gikk til semifinalen. Brit Storhaug vant doubleturneringen. Tennis Europe Line Ebeltoft Huglen, Marcus Sulen og Dorthea Faa Hviding har vunnet hver sin Tennis Europe-turnering i løpet av 2013

10 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse TurneringSTk resultater Landslagene Johannes Tveit Gjerdåker, Marcus Sulen og Brit Storhaug representerte Norge i Nordisk Mesterskap. Guttene fikk det tøft, mens jentene gikk til topps og kunne krone seg som nordiske mestere U14. Samme gjeng representerte også Norge i EM lag Vårt beste herrelag rykket ned fra eliteserien. Laget kjempet om sluttspill, men endte på 5. plass. Nye regler gjorde alle lag fra 5.-8. plass måtte spille nedrykksspill, som dessverre STK kom dårlig ut av. Lag Kvinnelaget fikk femteplass, holdt seg i eliten Andre lagHerrelag 2 kom på 3. plass i 1. divisjon, herrelag 3 kom på 5. plass i 2. divisjon og 4. laget kom på 4. plass i Vestlandsserien. Damelag 2 kom på 5. plass i 1. divisjon.

11  Klubben uten innebanekapasitet i store deler av høsten, nødplaner iverksatt  2014 ser bedre ut  vi disponerer i dag 8 innebaner og 4 utebaner  Innebaner har tilnærmet 100% utnyttelsesgrad  Også for liten kapasitet på utebaner.  Plan er å bli på tjensvoll i 8-10 år til, samtidig som vi sammen med kommunen utreder Revheim. Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse

12 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt | Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet || | | Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse

13

14 Formålet med den sportslige planen er å kommunisere de sportslige ambisjoner og hvilke planer og tiltak som er nødvendig for å nå disse. Klubben sin hovedambisjon er uendret siden siste revisjon:  Utvikle seg til å bli et skandinavisk kraftsenter for tennis innen 3-5 år Planen utdyper fem del-ambisjoner innenfor; ◦ Sportslige resultater ◦ Bredde og topp ◦ Trenerkompetanse ◦ Samlinger og foredrag ◦ Turneringsarrangør I forhold til tidligere er planen gjort mer konkret med tanke på sportslige resultater med tydlige aksjoner som må utføres innen 1-2 år. Videre er lista for ambisjoner lagt høyere – en gjennomgang av de siste 3 utgavene av sportslig strategi viser at de aller fleste ambisjonene har blitt oppnådd. Vi ønsker nå å definere mål der tydlig forbedring må til for å lykkes. Planen foreligger også nå kun som en presentasjon og vi ha således gått vekk fra det tidligere dokumentformatet. Planen oppdateres årlig, neste oppdatering januar 2015

15 Under er forutsetninger som ligger til grunn for ambisjonene i planen. Dersom disse blir endret må også målsetninger og ambisjoner vurderest på nytt. Forutsetning:  Nytt anlegg på Revheim innen 2019 ◦ Utbygging på Revheim med en økning fra 8 til 12 baner i tillegg til ein oppgradering på antall utebaner er en forutsetning for 6-10 års ambisjonene ◦ Oppgradering av klubbrom (sosialt) og til fys-trening Bakgrunn:  Flere aktiviteter i Stavanger ◦ En stor utfordring i forhold til både rekruttering og for å holde på utøverne gjennom ungdomstiden er å tilby flere aktiviteter i Stavanger. Dette vil gi redusert reiseslitasje, redusert kostnad og større oppmerksomhet for tennis i regionen ◦ Virkemidler kan være: ◦ Kvalitetsturneringer i Stavanger med god deltagelse også fra Oslo-området (NC/NM/Grand Prix) ◦ Internasjonale turneringer (TE/ITF) ◦ Samlinger (Regional/Nasjonal) ◦ Attraktive seminar med påfølgende samling/treningsøkter ◦ Klubbutveksling med ”vennskapsklubber” Danmark & Sverige

16 Stavanger Tennisklubb er et skandinavisk kraftsenter for tennis innen 5 år Høye sportslige resultater Både bredde og topp Beste trenerkompetanse Samlinger og foredrag Turneringsarrangør Blant landets mest attraktive arrangør Årlig både TE/ITF og Innendørs-NM for junior Landslagssamlinger/toppidrettssamlingar årlig i STK Årlige foredrag/samling med internasjonal kapasitet Bred sammensetning av trenerteamet med spisskompetanse på både bredde- og toppsatsning Utvekslingsprogram med anerkjente trenermiljø Jevn økning i antall spillerer på alle nivå +5 år: Mot en dobling i blå-grupper og Under 10 Om 5 år: Hver 4-5 semifinalist i jr NM single er fra STK Om 10 år: STK spiller med ATP/WTA poeng

17 Ambisiøse og konkrete mål  Junior ◦ Hver 4 semifinalist i NM om 6-10 år ◦ Topp 20 ITF om 10 år  Senior ◦ Vinne eliteserien for lag om 3-5 år ◦ Norgesmester i senior om 6-10 år  Veteran ◦ Gull i veteran NM om 6-10 år  Bredde ◦ Kontinuerlig fokus på økt kvalitet av TFO ◦ Dobling av spillerer under 10 år om 6-10 år ◦ Dobling av spillerer i blått univers om 6-10 år Konkrete mål Se neste side

18

19 Medlemsstatistikk  Totalt 949 medlemmer  305 medlemmer under 18 år  133 spillere i gruppe med høg ambisjon:  Blå-grupper, Halleys, Tellus, Merkur og Pluto  39 spillere i Blå grupper + Halleys  God ettervekst fra 2004 årgang og mange i 1999 og 2001 årgang  Av spillere med konkurranseambisjon er det relativt få i 2000 og 2003 årgang  Av spillere med høyest konkurranseambisjon er det få spillere av 98, 00 og 2002-årgang Totalt 305 Totalt 133 Totalt 39

20

21 - Et kraftsenter både regionalt, nasjonalt og i Skandinavia  Klubbutveksling med flere klubber; også danske og svenske  Regionale spillersamlinger flere ganger i året ◦ Region Sør-Vest og Nord-Vest  Nasjonale samlinger årlig i Stavanger ◦ Minimum en landslagssamling i året  Internasjonalt anerkjente foredragsholdere ◦ Innhenting av kapasiteter fra ulike sider av tennissporten ◦ Så attraktive at det kan dra tilreisende fra andre deler av landet

22 - Av landets beste turneringsarrangør; hvert år skal vi arrangere:  Lokale planetcuper  Flere U10/U12 turneringer  Regionsmesterskap/Vestlandsmesterskap  Årlig Norges Cup  Innendørs-NM for junior årlig  TE turnering hver høst  Grand Prix  Juvesen 4 ganger i året  Tennisliga for veteraner

23

24

25 Resultat 2013 og status januar 2014:


Laste ned ppt "4 april. 2014. 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google