Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte april Ønske velkommen. Velge ordstyrer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte april Ønske velkommen. Velge ordstyrer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2013 4 april. 2014 Ønske velkommen. Velge ordstyrer.
Velge referent

2 Agenda Godkjenne stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Behandle tennisklubbens årsmelding. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Behandle innkomne forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Vedta idrettslagets budsjett og plan. Valg: Styret Styrets leder og nestleder 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Revisor Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Kontroll komité med 2 medlemmer og 1 varamedlem En del formelle ting som må på plass først: Velge ordstyrer. Velge referent.

3 Årsmelding 2013 4 april. 2014 Ønske velkommen. Velge ordstyrer.
Velge referent

4 Styrets sammensetting og arbeid
Leder: Ole Martinsen Nestleder: Pål Jæger-Pedersen Styremedlem: Gry Tveit Gjerdåker Styremedlem: Torbjørg Undem Styremedlem: Kurt Jarle Salomonsen Styremedlem: Turid Moldskred Varamedlem: Signe Helliesen Varamedlem: Håkon Kessel Noe omrokkering i løpet av året 8 styremøter Fokusert på 4 områder i vårt arbeid: Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift – finansiell frihet

5 Overordnet om året 2013 Svært krevende hallsituasjon med stor kapasitet bundet opp i messer… Forhandlinger med SF og utkjøp av kapasitet … med dertil press på medlemsmassens tilfredshet, og klubbens økonomi Omorganisering av roller og ansvar og ansettelse av Mats Fergusson som sjefstrener Uvisshet om Revheim 2022 (8+10 baner?)

6 Fokusert på 4 områder i vårt arbeid:
Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift – finansiell frihet

7 Norges nest største tennisklubb med over 900 medlemmer
Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | | | | Norges nest største tennisklubb med over 900 medlemmer Halvparten av medlemmene er mellom 9 og 18 år, hvorav brorparten er aktive innenfor tennisskolen eller konkurranse/treningsgrupper på nasjonalt plan er en viktig informasjonskanal i klubben med funksjonaliteten for banebestilling som fungerer bra, både for Hafrsfjordbanene og Tennishuset. Tournament Planner som turnerings-gjennomføringsverktøy er blitt videreutviklet til påmeldings- og planleggingsverktøy og gir en oversikt over alle sportslige resultater gjennom året. Gullkortordningen har i praksis økt banekapasiteten Trenings- og konkurranseformer som treffer bredt i medlemsmassen, slik som ”Juvesen” (Junior – Veteran – Senior) turneringen. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i klubben vært bra. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen.

8 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt
Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | Stavanger Tennisklubb har ambisjoner om å bli et skandinavisk kompetansesenter for tennis | | | Et trenerstab som holder et høyt nasjonalt nivå, og er et av de største tennistrenermiljøene i Norge 8 heltidsansatte trenere involvert i 2013 29 trenere/instruktører totalt involvert i 2013 Sertifisering av klubbens trenere etter IFS (International Tennes Federation) er videreført 300 barn og ungdom til enhver tid vært med på TFO; tennisskole og konkurransegrupper God rekrutterings og vekstplattform for klubben Sportskomiteen etablert og lagt ned et stort arbeid med å strukturere opp vår sportslige opplegg for "gammel og ung"

9 Et utdrag av Stavanger Tennisklubb sportslige resultat i 2013
Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | Et utdrag av Stavanger Tennisklubb sportslige resultat i 2013 | | | Turnering STk resultater STK NM innendørs U14:Marcus Sulen og Johannes Tveit Gjerdåker vant double. Marcus Sulen vant singel, Brit Storhaug beste STK-jente med semifinaleplass U16: Dorthea Faa Hviding vant double. Thea Guldbrandsøy og Sigrid Frafjord Landa fikk henholdsvis 2. og 3. plass med sine respektive makkere. I single ble Dorthea beste STK-spiller med finaleplass. Dorthea til semifinalen i mixed double. Stabekk Lars Vattøy og Mads Ljosland til semifinalen i double Landsturnering innendørs Anne Sedberg Myhre vant mixed double . Anne spilte seg også fram til semifinale i jentedouble. Norwegian Open Rikhard Holmström vant singleklassen NM utendørs Marcus Sulen ble nr. 2. Johannes Tveit Gjerdåker nr. 3 i single. Nr 1 i double sammen. Brit Storhaug ble nr. 3 i singel og 2 i double. Johannes og Brit ble nr. 2 i mixed double, mens Elida Frafjord Landa og Marcus ble nr. 3. Lands- turnering utendørs Anne vant singel Tennis Europe – Stavanger open Marcus Sulen vant singleturneringen. Johannes Tveit Gjerdåker gikk til semifinalen. Brit Storhaug vant doubleturneringen. Tennis Europe Line Ebeltoft Huglen, Marcus Sulen og Dorthea Faa Hviding har vunnet hver sin Tennis Europe-turnering i løpet av 2013 Et utvalg av resultater i 2013 .

10 Et utdrag av Stavanger Tennisklubb sportslige resultat i 2013
Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | Et utdrag av Stavanger Tennisklubb sportslige resultat i 2013 | | | Turnering STk resultater Landslagene Johannes Tveit Gjerdåker, Marcus Sulen og Brit Storhaug representerte Norge i Nordisk Mesterskap. Guttene fikk det tøft, mens jentene gikk til topps og kunne krone seg som nordiske mestere U14. Samme gjeng representerte også Norge i EM lag Vårt beste herrelag rykket ned fra eliteserien. Laget kjempet om sluttspill, men endte på 5. plass. Nye regler gjorde alle lag fra plass måtte spille nedrykksspill, som dessverre STK kom dårlig ut av. Lag Kvinnelaget fikk femteplass, holdt seg i eliten Andre lag Herrelag 2 kom på 3. plass i 1. divisjon, herrelag 3 kom på 5. plass i 2. divisjon og 4. laget kom på 4. plass i Vestlandsserien. Damelag 2 kom på 5. plass i 1. divisjon.

11 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt
Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | Et krevende år | | | Klubben uten innebanekapasitet i store deler av høsten, nødplaner iverksatt 2014 ser bedre ut vi disponerer i dag 8 innebaner og 4 utebaner Innebaner har tilnærmet 100% utnyttelsesgrad Også for liten kapasitet på utebaner. Plan er å bli på tjensvoll i 8-10 år til, samtidig som vi sammen med kommunen utreder Revheim.

12 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt
Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet | | Et krevende år | | |

13 Stavanger Tennisklubb Sportslig plan Januar 2014

14 Formål Formålet med den sportslige planen er å kommunisere de sportslige ambisjoner og hvilke planer og tiltak som er nødvendig for å nå disse. Klubben sin hovedambisjon er uendret siden siste revisjon: Utvikle seg til å bli et skandinavisk kraftsenter for tennis innen 3-5 år Planen utdyper fem del-ambisjoner innenfor; Sportslige resultater Bredde og topp Trenerkompetanse Samlinger og foredrag Turneringsarrangør I forhold til tidligere er planen gjort mer konkret med tanke på sportslige resultater med tydlige aksjoner som må utføres innen 1-2 år. Videre er lista for ambisjoner lagt høyere – en gjennomgang av de siste 3 utgavene av sportslig strategi viser at de aller fleste ambisjonene har blitt oppnådd. Vi ønsker nå å definere mål der tydlig forbedring må til for å lykkes. Planen foreligger også nå kun som en presentasjon og vi ha således gått vekk fra det tidligere dokumentformatet. Planen oppdateres årlig, neste oppdatering januar 2015

15 Forutsetninger & bakgrunn
Under er forutsetninger som ligger til grunn for ambisjonene i planen. Dersom disse blir endret må også målsetninger og ambisjoner vurderest på nytt. Forutsetning: Nytt anlegg på Revheim innen 2019 Utbygging på Revheim med en økning fra 8 til 12 baner i tillegg til ein oppgradering på antall utebaner er en forutsetning for 6-10 års ambisjonene Oppgradering av klubbrom (sosialt) og til fys-trening Bakgrunn: Flere aktiviteter i Stavanger En stor utfordring i forhold til både rekruttering og for å holde på utøverne gjennom ungdomstiden er å tilby flere aktiviteter i Stavanger. Dette vil gi redusert reiseslitasje, redusert kostnad og større oppmerksomhet for tennis i regionen Virkemidler kan være: Kvalitetsturneringer i Stavanger med god deltagelse også fra Oslo-området (NC/NM/Grand Prix) Internasjonale turneringer (TE/ITF) Samlinger (Regional/Nasjonal) Attraktive seminar med påfølgende samling/treningsøkter Klubbutveksling med ”vennskapsklubber” Danmark & Sverige

16 Oppsummering målsetninger
Stavanger Tennisklubb er et skandinavisk kraftsenter for tennis innen 5 år Høye sportslige resultater Om 5 år: Hver 4-5 semifinalist i jr NM single er fra STK Om 10 år: STK spiller med ATP/WTA poeng Både bredde og topp Jevn økning i antall spillerer på alle nivå +5 år: Mot en dobling i blå-grupper og Under 10 Beste trenerkompetanse Bred sammensetning av trenerteamet med spisskompetanse på både bredde- og toppsatsning Utvekslingsprogram med anerkjente trenermiljø Samlinger og foredrag Landslagssamlinger/toppidrettssamlingar årlig i STK Årlige foredrag/samling med internasjonal kapasitet Turneringsarrangør Blant landets mest attraktive arrangør Årlig både TE/ITF og Innendørs-NM for junior

17 Sportslige resultat – topp/bredde
Ambisiøse og konkrete mål Junior Hver 4 semifinalist i NM om 6-10 år Topp 20 ITF om 10 år Senior Vinne eliteserien for lag om 3-5 år Norgesmester i senior om 6-10 år Veteran Gull i veteran NM om 6-10 år Bredde Kontinuerlig fokus på økt kvalitet av TFO Dobling av spillerer under 10 år om 6-10 år Dobling av spillerer i blått univers om 6-10 år Konkrete mål Se neste side

18 Sportslige resultat – topp/bredde II

19 Sportslige resultat – topp/bredde III
Medlemsstatistikk Totalt 949 medlemmer 305 medlemmer under 18 år 133 spillere i gruppe med høg ambisjon: Blå-grupper, Halleys, Tellus, Merkur og Pluto 39 spillere i Blå grupper + Halleys God ettervekst fra 2004 årgang og mange i og 2001 årgang Av spillere med konkurranseambisjon er det relativt få i 2000 og 2003 årgang Av spillere med høyest konkurranseambisjon er det få spillere av 98, 00 og 2002-årgang Totalt 305 Totalt 133 Totalt 39

20 Trenerkompetanse

21 Samlinger og foredrag Et kraftsenter både regionalt, nasjonalt og i Skandinavia Klubbutveksling med flere klubber; også danske og svenske Regionale spillersamlinger flere ganger i året Region Sør-Vest og Nord-Vest Nasjonale samlinger årlig i Stavanger Minimum en landslagssamling i året Internasjonalt anerkjente foredragsholdere Innhenting av kapasiteter fra ulike sider av tennissporten Så attraktive at det kan dra tilreisende fra andre deler av landet

22 Turneringer - Av landets beste turneringsarrangør; hvert år skal vi arrangere: Lokale planetcuper Flere U10/U12 turneringer Regionsmesterskap/Vestlandsmesterskap Årlig Norges Cup Innendørs-NM for junior årlig TE turnering hver høst Grand Prix Juvesen 4 ganger i året Tennisliga for veteraner

23 Utdrag av aksjonsliste

24 Backup

25 Bakgrunnsinformasjon
Resultat 2013 og status januar 2014:


Laste ned ppt "Årsmøte april Ønske velkommen. Velge ordstyrer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google