Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regler ved permittering 09

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regler ved permittering 09"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regler ved permittering 09
Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering

2 Regler ved permittering 09
Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Landsoverenskomsten § 2

3 Regler ved permittering 09
HOVEDAVTALENS § 8 8.2 Plikt til å konferere før varsel gis Fra konferansen skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter. Før protokoll er undertegnet gjelder ikke varsel. Varsel skal være skriftlig og minimum 14 dager

4 Regler ved permittering 09
HOVEDAVTALENS § 9 9.3 Drøftelser om ordinær drift. Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minimum 1 gang i måneden.

5 Regler ved permittering 09
LOV OM LØNNSPLIKT Kan være permittert inntil 52 uker i løpet av 18 måneder. Arbeidsgiver skal betale 5 dager med lønn Den enkelte har 3 dagers karantene. Dagpenger er basert på fjorårets inntekt

6 Regler ved permittering 09
LANDSOVERENSKOMSTEN LOK § 2 Rullerende permittering er et aktuelt alternativ ved manglende beskjeftigelse i den enkelte bedrift dersom det er praktisk mulig.

7 REKKEFØLGEN Innleide skal først ut. Vi tar vare på de organiserte
Permitteringer. Ansiennitet, kvalifikasjoner. MAKS 2 MND Inntil 40 uker per 18 mnd

8 DAGPENGER Dagpengene utgjør pr. dag 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Begrensing 6G * 6 = gir 1040 kr per dag

9 DAGPENGER Har du bidragsplikt eller forsørger du barn under 18 år, får du et tillegg på kr 17 pr. barn. Permitterte kan få dagpenger i inntil 40 uker innenfor en 18-månedersperiode

10 OPPGAVER FOR KLUBBENE SKYLD OG SKAMFØLELSE TA VARE PÅ MEDLEMMENE
PERMITTERTE FALLER UTENFOR INVITERE TIL ALLE MØTER I BEDRIFTEN INVITERE TIL KLUBBMØTET


Laste ned ppt "Regler ved permittering 09"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google