Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PERMITTERING Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PERMITTERING Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 PERMITTERING Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering

2 PERMITTERING Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet www.lovdata.no Landsoverenskomsten § 2 Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet www.lovdata.no Landsoverenskomsten § 2

3 HOVEDAVTALENS § 8 8.2 Plikt til å konferere før varsel gis Fra konferansen skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter. Før protokoll er undertegnet gjelder ikke varsel. Varsel skal være skriftlig og minimum 14 dager 8.2 Plikt til å konferere før varsel gis Fra konferansen skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter. Før protokoll er undertegnet gjelder ikke varsel. Varsel skal være skriftlig og minimum 14 dager

4 HOVEDAVTALENS § 9 9.3 Drøftelser om ordinær drift. Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minimum 1 gang i måneden. 9.3 Drøftelser om ordinær drift. Spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling Forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minimum 1 gang i måneden.

5 LOV OM LØNNSPLIKT Kan være permittert inntil 52 uker i løpet av 18 måneder. Arbeidsgiver skal betale 5 dager med lønn Den enkelte har 3 dagers karantene. Dagpenger er basert på fjorårets inntekt Kan være permittert inntil 52 uker i løpet av 18 måneder. Arbeidsgiver skal betale 5 dager med lønn Den enkelte har 3 dagers karantene. Dagpenger er basert på fjorårets inntekt

6 LANDSOVERENSKOMSTEN LOK § 2 Rullerende permittering er et aktuelt alternativ ved manglende beskjeftigelse i den enkelte bedrift dersom det er praktisk mulig. LOK § 2 Rullerende permittering er et aktuelt alternativ ved manglende beskjeftigelse i den enkelte bedrift dersom det er praktisk mulig.

7 REKKEFØLGEN 1Innleide skal først ut. 2Vi tar vare på de organiserte 3Permitteringer. Ansiennitet, kvalifikasjoner. MAKS 2 MND 4Inntil 40 uker per 18 mnd 1Innleide skal først ut. 2Vi tar vare på de organiserte 3Permitteringer. Ansiennitet, kvalifikasjoner. MAKS 2 MND 4Inntil 40 uker per 18 mnd

8 DAGPENGER Dagpengene utgjør pr. dag 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Begrensing 6G 70.256 * 6 = 421.536 400.000 gir 1040 kr per dag Dagpengene utgjør pr. dag 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Begrensing 6G 70.256 * 6 = 421.536 400.000 gir 1040 kr per dag

9 DAGPENGER Har du bidragsplikt eller forsørger du barn under 18 år, får du et tillegg på kr 17 pr. barn. Permitterte kan få dagpenger i inntil 40 uker innenfor en 18-månedersperiode Har du bidragsplikt eller forsørger du barn under 18 år, får du et tillegg på kr 17 pr. barn. Permitterte kan få dagpenger i inntil 40 uker innenfor en 18-månedersperiode

10 OPPGAVER FOR KLUBBENE SKYLD OG SKAMFØLELSE TA VARE PÅ MEDLEMMENE PERMITTERTE FALLER UTENFOR INVITERE TIL ALLE MØTER I BEDRIFTEN INVITERE TIL KLUBBMØTET SKYLD OG SKAMFØLELSE TA VARE PÅ MEDLEMMENE PERMITTERTE FALLER UTENFOR INVITERE TIL ALLE MØTER I BEDRIFTEN INVITERE TIL KLUBBMØTET


Laste ned ppt "PERMITTERING Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven § 8 Lov om lønnsplikt under permittering Hovedavtalen § 8 Hovedavtalen § 9-3 Arbeidsmiljøloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google