Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesing, Oslo Universitet 14 oktober 2008 Internasjonal handel. Eksport og Import Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesing, Oslo Universitet 14 oktober 2008 Internasjonal handel. Eksport og Import Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesing, Oslo Universitet 14 oktober 2008 Internasjonal handel. Eksport og Import Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer

2 Foredrag Internasjonal handel Internasjonal handel EU EU Hva tenke på hvis du skal ”ut i verden”. Hva tenke på hvis du skal ”ut i verden”. Kulturforskjeller – Norden- Kina Kulturforskjeller – Norden- Kina Handelskammerverden Handelskammerverden Chamber of Commerce Chamber of Commerce

3 Norge som handelsnasjon Vi er verdens 27 største eksportør og verdens 32 største importør. Vi er verdens 27 største eksportør og verdens 32 største importør. Vi er verdens 3e største oljeeksportør. Vi er verdens 3e største oljeeksportør. Vi har høye markedsandeler innenfor olje,gass,shipping, sjømat, lettmetaller (aluminium) og maritime tjenester(Veritas) Vi har høye markedsandeler innenfor olje,gass,shipping, sjømat, lettmetaller (aluminium) og maritime tjenester(Veritas) Uten vår olje og gass ville vårt handelsunderskudd vært på over 60 mrd. Uten vår olje og gass ville vårt handelsunderskudd vært på over 60 mrd. Verdien av vår totale utenlandshandel er 75% av vår GNP. Verdien av vår totale utenlandshandel er 75% av vår GNP. Gjennomsnitt for verden er 45%, USA 25%. Vi er ekstremt følsomme for trender i verdenshandelen !! Gjennomsnitt for verden er 45%, USA 25%. Vi er ekstremt følsomme for trender i verdenshandelen !!

4 Norge Norske investeringer utenlands : Norske investeringer utenlands : Europa 70% Europa 70% USA 20% USA 20% Asia 6% Asia 6% Norge har en meget stor offentlig sektor. Norge har en meget stor offentlig sektor. Hele 30% av arbeidsplassene i Norge er offentlige. Det samme tallet for EU er 18% Hele 30% av arbeidsplassene i Norge er offentlige. Det samme tallet for EU er 18%

5 Norge som handelsnasjon Innefor OECD står bearbeidede industrivarer for 85% av eksportverdien. I Norge står tilsvarende bare for 28%. Vi er en råvarebasert økonomi !!

6 Det nye EU 450 mill. innbyggere. 450 mill. innbyggere. Nesten verdens største økonomi ( GNP 9258,USA 9810) Nesten verdens største økonomi ( GNP 9258,USA 9810) Verdens største fredsrørelse Verdens største fredsrørelse Øker politisk og økonomisk stabilitet. Øker politisk og økonomisk stabilitet. Eliminerer handelsbarrierer Eliminerer handelsbarrierer Øker konkurranse kraft og produktivitet. Øker konkurranse kraft og produktivitet. Større tilgang på arbeidskraft. Større tilgang på arbeidskraft. Bedre samarbeid mellom bedrifter over grensene. Bedre samarbeid mellom bedrifter over grensene. EU standarder blir gjeldende. EU standarder blir gjeldende.

7 Lisboa prosessen Hva går Lisboa prosessen ut på ? Hva går Lisboa prosessen ut på ?

8 Hva skjer i EU nå ? Lisboa Prosessen –går videre uten større suksess? Lisboa Prosessen –går videre uten større suksess? Lisboa erklæringen går ut på at EU innen 2010 skal være den mest konkurransedyktige og kompetansebaserte regionen i verden…. Lisboa erklæringen går ut på at EU innen 2010 skal være den mest konkurransedyktige og kompetansebaserte regionen i verden…. Den nye EU grunnloven skulle godkjennes av alle land… ny prosess i gang Den nye EU grunnloven skulle godkjennes av alle land… ny prosess i gang Nye medlemmer –, Kroatia. ---Tyrkia ? Nye medlemmer –, Kroatia. ---Tyrkia ? EU har et budsjett som utgjør omtrent 1% av medlemslandenes samlede BNP. Mesteparten av midlene (44%) går til å øke konkurranseevne og utjevning av regionale forskjeller i Europa gjennom strukturmidlene, nest største del av budsjettet går til naturressursene i EU (landbruk, fiskeri, miljø og regional utvikling). EU har et budsjett som utgjør omtrent 1% av medlemslandenes samlede BNP. Mesteparten av midlene (44%) går til å øke konkurranseevne og utjevning av regionale forskjeller i Europa gjennom strukturmidlene, nest største del av budsjettet går til naturressursene i EU (landbruk, fiskeri, miljø og regional utvikling).

9 EU Fra 2004 er det mulig å etablere et EU selskap kalt SE –selskap ( Societè Entreprise). Det vil dog ikke skje noen harmonisering av skattelovgivningen i de ulike land. –Hvert land har mulighet til tilpasning med utgangspunkt i egen selskapsrett. –Stor risiko for at det blir ulike SE regler i Norden. Svenskene har kommet lengst.

10 EU og EØS EU`s indre marked gir oss mange muligheter og rettigheter. EU`s indre marked gir oss mange muligheter og rettigheter. Vanligvis fungerer det indre marked bra men det kan oppstå problemer…. Vanligvis fungerer det indre marked bra men det kan oppstå problemer…. Solvit er et internett basert nettverk som knytter sammen ”problemløsere” i alle EU/EØS landene både for privatpersoner og bedrifter. Ditt lokale solvit senter skal hjelpe til hvis det oppstår et problem og ha en løsning innen 10 uker. Solvit er et internett basert nettverk som knytter sammen ”problemløsere” i alle EU/EØS landene både for privatpersoner og bedrifter. Ditt lokale solvit senter skal hjelpe til hvis det oppstår et problem og ha en løsning innen 10 uker. Norsk hjemmeside = http://www.odin.dep.no/nhd Norsk hjemmeside = http://www.odin.dep.no/nhd

11 Norge og EU Norge er integrert i EU`s indre marked gjennom EØS-avtalen, men vi er likevel i handelspolitisk sammenheng for et tredjeland å regne ettersom vi ikke er en del av EU s tollunion. Norge er integrert i EU`s indre marked gjennom EØS-avtalen, men vi er likevel i handelspolitisk sammenheng for et tredjeland å regne ettersom vi ikke er en del av EU s tollunion. EU har forhandlet frem over 100 avtaler med andre land og handelsblokker som er mer vidt omfattende enn WTO avtalene. EU har forhandlet frem over 100 avtaler med andre land og handelsblokker som er mer vidt omfattende enn WTO avtalene. Dette kan gi norske bedrifter ulemper og høyere tollbarrierer. EFTA forhandler dog også avtaler… Dette kan gi norske bedrifter ulemper og høyere tollbarrierer. EFTA forhandler dog også avtaler…

12 Norge og EU ESA –mer katolsk enn paven ? ESA – EFTA Surveillance authority. ESA – EFTA Surveillance authority. Noen hevder at ESA er strengere i sin kontroll av Norge enn Europakomisjonen er med medlemsstatene i EU. Noen hevder at ESA er strengere i sin kontroll av Norge enn Europakomisjonen er med medlemsstatene i EU. ESA ska overvåke Generelt, offentlig innkjøp, konkurransesaker og statsstøtte. ESA ska overvåke Generelt, offentlig innkjøp, konkurransesaker og statsstøtte. Norge har ikke vært flinkere enn gjennomsnitts landene i EU å iverksette EU direktiver. Norge har ikke vært flinkere enn gjennomsnitts landene i EU å iverksette EU direktiver.

13 Utenlandssatsning Hvordan kan bedrifter øke sin internasjonale aktivitet og være mer treffsikker i sitt internasjonale arbeid ?

14 Utenlandssatsing Før du gjør noe som helst start med… Hva er mitt ståsted akkurat nå ? –SWOT analyse - styrker, svakheter,muligheter, trusler. Forberedelser

15 Utenlandssatsing Forberedelser –Hva må jeg gjøre hjemme før vi satser mer på utlandet ? –Trenger jeg å forberede økt produksjonskapasitet ? –Hvordan skal jeg etablere meg, selge, distribuere ? –Har jeg nok og riktig personal ? –Hva med våre språkkunnskaper ? –Hva har jeg for markedsføringsmateriell ? Trenger noe å kompletteres – oversettes ? Hva med vår webside ?

16 Utenlandssatsing Valg av marked. Begynn med det nære først… –Sverige –Danmark –Finland –Island

17 Utenlandssatsing Samle inn kunnskap. Vil du eksportere eller etablere deg må du finne ut mest mulig om det nye markedet. –Markedsundersøkelse Konkurransesituasjon, prisbilde, distribusjon, forretningskultur, markedsstørrelse, infrastruktur, etableringskostnader, etableringsform, betalingsmåte, miljøbestemmelser, sikkerhetsbestemmelser m.m.

18 Utenlandssatsing Kilder til informasjon –Handelskamrene –Innovasjon Norge –Ambassader –SSB

19 Nordisk satsning Hvis du skal etablere deg i et annet nordisk land må du etablere et eget AS i hvert av de nordiske land som du skal inn i. Du må ha en komplett juridisk enhet i hvert enkelt land. –Styre, administrerende direktør, revisjon, årsberetning, selvangivelse.

20 Sverige 2007 viste en økning i eksporttallene til Sverige på 7,6%. 2007 viste en økning i eksporttallene til Sverige på 7,6%. Sett alle varer under ett er Sverige Norges 5. viktigste handlespartner. Sett alle varer under ett er Sverige Norges 5. viktigste handlespartner. Sverige er også det viktigste landet for norske utenlandske investeringer med 15% andel. (Dette er av totale direkte investeringer på 661 milliarder kroner i direkte investert kapital). Sverige er også det viktigste landet for norske utenlandske investeringer med 15% andel. (Dette er av totale direkte investeringer på 661 milliarder kroner i direkte investert kapital). Kilde: statistisk sentralbyrå) Kilde: statistisk sentralbyrå)

21 Hvorfor starte med Sverige ? Nærheten – 100 km til grensen Nærheten – 100 km til grensen Språket Språket EU-medlem- du er inne i EU. EU-medlem- du er inne i EU. Kostnad –reiser etc. Kostnad –reiser etc. Lett å få hjelp med informasjon etc. Lett å få hjelp med informasjon etc. Billigere å mislykkes… Billigere å mislykkes…

22 Utenlandssatsing Er det noen forskjell mellom de nordisk land når det gjelder forretningskultur ?

23 Kulturforskjeller i Norden Vi har så korte avstander i Norden at vi tror at kulturen er lik- det er ikke riktig-vi er ganske ulike …….

24 Språklige barrierer –Forskning viser at svensker og dansker forstår hverandre bare til 60% !!! –Vi har også mange ord som betyr noe helt annet i et annet nordisk land. –En svenske som inviterer en nordmann til en middag eller fest kan få til svar – Nei takk jeg har dessverre ingen anledning å komme. Anledning betyr på svensk grunn/ årsak.

25 Noen kulturelle forskjeller i Norden ? Dansker oppfatter en lov som en anbefaling. Svensker oppfatter anbefalinger som lov.

26 Noen kulturelle forskjeller i Norden ? Det handler mest om innstilling eller attityder. Du må være åpen for kulturelle forskjeller og ha interesse for andre lands kulturelle forskjeller….

27 The Northerner Nordboeren Innovativ- Sikkerhetsorientert Fredselskende- Lederskap Ærlig- Teknisk ledende Tålmodig- Demokratiske Respektfull- Respektfulle Internasjonale- Har stor tiltro. Velutdannet

28

29 Noen forskjeller ? Ved forhandlinger : –Svensker er godt forberedt og går fra første møtet innstilt på at i neste møte gjelder det bare å finslipe detaljene. –Nordmenn ser på første møtet som innledende og snur gjerne alt opp ned ved neste møte. De vil bare kjenne motstanderen litt på pulsen først. –Nordmenn ser på muntlige løfter som ganske løse og lover ofte mer enn de holder. –Svensker ser på muntlige løfter som en bindende avtale. –Svensker kan være ganske stille i forhandlinger.

30 Noen forskjeller ? Nordmenn har korte tidshorisonter og er mer spontane og impulsive. Nordmenn har korte tidshorisonter og er mer spontane og impulsive. Nordmenn tar raskere beslutninger. Nordmenn tar raskere beslutninger. Svensker planlegger nøye og bruker mye lengre tid på å fatte beslutninger. Svensker planlegger nøye og bruker mye lengre tid på å fatte beslutninger. Nordmenn begynner å diskutere etter at en beslutning er tatt. Nordmenn begynner å diskutere etter at en beslutning er tatt. Svensker diskuterer først og gjennomfører deretter beslutningen med 100 % lojalitet. Svensker diskuterer først og gjennomfører deretter beslutningen med 100 % lojalitet. Nordmenn er mer risikovillige. Nordmenn er mer risikovillige. Svensker har et større sikkerhetsbehov. Svensker har et større sikkerhetsbehov.

31 Noen forskjeller ? Nordmenn er mindre punktlige. Nordmenn er mindre punktlige. Gjelder både møter og leveringsfrister. Gjelder både møter og leveringsfrister. Svensker er nøye på tiden. Nordmenn er veldig uformelle i både stil og antrekk. Nordmenn er veldig uformelle i både stil og antrekk. Svensker er mer opptatt av formalitet og stil. Nordmenn er lite flinke til å informere sine medarbeidere. Nordmenn er lite flinke til å informere sine medarbeidere. Svensker har lang tradisjon for å yte meget god intern informasjon til alle nivåer i sin organisasjon. Nordmenn er veldig fornøyde med seg selv og har ikke så stort behov for å se og lære av omverdenen. Nordmenn er veldig fornøyde med seg selv og har ikke så stort behov for å se og lære av omverdenen. Svensker er mer internasjonale og lærenemme.

32 Noen forskjeller ? Nordmenn er ekstreme tradisjonalister og veldig sta. Nordmenn er ekstreme tradisjonalister og veldig sta. pilsens venner, sterke fylker, har vanskelig for å bli enige om ting, ser helst til egne særinteresser, nynorsk / bokmål, veibygging, flyplass prosjekter, reiselivsprosjekter, etc. pilsens venner, sterke fylker, har vanskelig for å bli enige om ting, ser helst til egne særinteresser, nynorsk / bokmål, veibygging, flyplass prosjekter, reiselivsprosjekter, etc. Nordmenn har vanskeligheter med å se holistiske løsninger. Nordmenn har vanskeligheter med å se holistiske løsninger. Svensker er veldig kollektive i sin levemåte og ser mye mer etter helhetsløsninger. Nordmenn har mer hierarkiske organisasjoner og er mer opptatt av titler. Nordmenn har mer hierarkiske organisasjoner og er mer opptatt av titler. I Norge har vi markedsdirektører i Sverige ingen- bare markedssjefer. I Norge har vi markedsdirektører i Sverige ingen- bare markedssjefer. Svensker er ikke fullt så opptatt av hierarkier og titler. De er mer team og prosessorientert. De er mer team og prosessorientert.

33 Sverige Veldig fokusert på ”den svenska jämlikheten”. Du skal ikke tro at du er bedre enn meg bare fordi du er sjefen. Flate organisasjoner. Gode prosjektledere da deres likhetsfokus gjør at alle kommer til tale og man tar tilvare alles kompetanse. Utydelig lederskap alle har et felles ansvar men ingen sjef å skylde på når noe går feil… Utenlandske sjefer er ikke vandt ved at det blir stilt spørsmål ved deres beslutninger… Svensker er ikke redde for sjefer uansett nivå…..

34 Sverige Tid er et nøkkelord for svensker… For svensker er tid likt kvalitet. Svensker skal sikre kvaliteten i alt man gjør samtidig som alt skal avstemmes med alle til høyre og venstre… Det stemmer ikke helt overens med dagens situasjon der hastighet er viktig. Derfor er svensker veldig var for å ta vare på tiden være effektive og presise i møtesammenhenger.

35 Svensker Svensker er som sine produkter- pålitelige og fine – men ikke spesielt morsomme. Svensker er perfeksjonister. Svensker agerer i flokk, de liker ikke å stikke seg ut av mengden.

36 Hva må mange nordmenn tenke på når vi gjør business med svensker? Hold tiden. Vær godt forberedt. Vær litt mindre verdensmester. Husk at god intern informasjon i Sverige er viktig og forventet. Tenk mer på helhetsløsninger ikke bare del løsninger. Vær mer ydmyk og ikke fullt så kategorisk i dine uttalelser. Vær litt mer diplomatisk på alle nivåer i organisasjonen. Delegere både ansvar og myndighet.

37 Tenk på Norden er ikke et hjemmemarked. Norden er ikke et hjemmemarked. Vi har forskjellig historikk, tradisjoner og kultur. Vi har forskjellig historikk, tradisjoner og kultur. Du bør ha god kjennskap til din egen kultur og ukultur før du innleder relasjoner til andre land. Du bør ha god kjennskap til din egen kultur og ukultur før du innleder relasjoner til andre land. Hva har vi felles ? Hvordan er vi ulike ? Hva må vi tenke på ?

38 HVA SKJER I ASIA? 510 MILLION FOLK I SØ ASIA, 1.3 MILLIARDER I KINA 1 MILLIARD I INDIA

39 BNP VEKST 2006 Hong Kong+ 6.8% Taiwan + 4.2% Malaysia+ 5.4% Singapore+ 6.6% Thailand+ 4.8% Vietnam+ 7.8% China+ 10.5 % The Economist

40 CHINAS 8. STØRSTE HANDELSPARTNER, STØRRE ENN RUSSLAND ER WAL-MART

41 HUSMØDRE I ASIA 690 MILLION

42 HUSMØDRE I ASIA SOM HAR KJØLESKAP 161 MILLION

43 HONG KONG Verdens største container havn Verdens største flyfrakt terminal Det står 1700 Milliarder NOK på sparekonto her

44 CHINAS CASH COW Investeringar går gjennom HK av tre grunner 1.Et fungerende monetært system 2.Engelsk lov 3.Fri flyt av kapital ut og inn av HK

45 150 millionar mennesker i Kina har lov til å reise til Hong Kong

46 Samhandel med Hong Kong i mrd NOK

47 I KINAS VIKTIGASTE ØKONOMISKE OMRÅDE MED 456 MILLIONER MENNESKER OG EN ØKONOMI PÅ 4250 MILLIARDER KRONER, ER INDUSTRINASJONEN NORGE IKKE REPRESENTERT

48

49 Noen europeiske land som har general konsulat RomaniaUngarn Hellas TsjekkiaBelgia Polen PortugalNederland Sveits Noken andre land EgyptNigeria Venezuela TyrkiaKuwait Mexico

50 - General konsulat med 4 diplomatar i Hong Kong - General konsulat med 4 diplomatar i Hong Kong - General konsulat med 3 diplomatar i Guangzhou og med formål: - General konsulat med 3 diplomatar i Guangzhou og med formål: ” Generalkonsulatet i Guangzhou er en dynamisk arbejdsplads, der varetager Danmarks kommercielle interesser i Sydkina” ” Generalkonsulatet i Guangzhou er en dynamisk arbejdsplads, der varetager Danmarks kommercielle interesser i Sydkina” Konsulat også i Chongqing (+ sjølvsagt Beijing og Shanghai) Konsulat også i Chongqing (+ sjølvsagt Beijing og Shanghai) - Danske diplomatar besøker jevnleg bedrifter i Danmark for å fortelja om mulighetene i HK og hjelpa bedrifter med salg og evt. etablering. - Danske diplomatar besøker jevnleg bedrifter i Danmark for å fortelja om mulighetene i HK og hjelpa bedrifter med salg og evt. etablering. - IT-seminar der danske og Hong Kong bedrifter møtes - IT-seminar der danske og Hong Kong bedrifter møtes Organisering av delegasjonsreiser og dansk bistand under store messer. Organisering av delegasjonsreiser og dansk bistand under store messer. Markedsanalyser, presentasjoner etc. Markedsanalyser, presentasjoner etc. 24 ansatte som arbeider med næringslivet 24 ansatte som arbeider med næringslivet

51 Hva skjer i verden ? BRIC Kina – raskt voksende økonomi og maktfaktor Kina – raskt voksende økonomi og maktfaktor WTO avtalen – ingen importkvoter på klær/tøy.Nedtrappingsperiode på 5 år for en rekke avtaler. WTO avtalen – ingen importkvoter på klær/tøy.Nedtrappingsperiode på 5 år for en rekke avtaler. Oppkjøp og investeringer av Kina utenlands - Eks IBM`s PC divisjon- Lenovo Oppkjøp og investeringer av Kina utenlands - Eks IBM`s PC divisjon- Lenovo Etablering av kinesiske merkevarer – Haier –størst på kjøleskap i USA. Etablering av kinesiske merkevarer – Haier –størst på kjøleskap i USA. Valuta problematikken knyttet til dollaren. Valuta problematikken knyttet til dollaren. Energi problemer, miljø, kommende eldre bølge, ett-barns politikken, Energi problemer, miljø, kommende eldre bølge, ett-barns politikken, India – raskt voksende handel og tilgang på indre marked. India – raskt voksende handel og tilgang på indre marked. Infrastruktur er problematisk Infrastruktur er problematisk Byråkrati Byråkrati God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft. God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft. Gode engelsk kunnskaper Gode engelsk kunnskaper

52 Hva skjer i verden ? BRIC Brasil – raskt voksende økonomi i Latinamerika Brasil – raskt voksende økonomi i Latinamerika Største landet i Sør-Amerika -182 mill innbyggere. Største landet i Sør-Amerika -182 mill innbyggere. Stormakt på landbrukssektorn- svarer for 1/3 av GNP-biobrensel. Stormakt på landbrukssektorn- svarer for 1/3 av GNP-biobrensel. Allerede i 1985 ble 96% av alle biler drevet av Etanol fra sukkerør Allerede i 1985 ble 96% av alle biler drevet av Etanol fra sukkerør Har også flyindustri ( Embraer), bilproduksjon-12 fabrikker, malm,stål, skotøy,klær m.m. Har også flyindustri ( Embraer), bilproduksjon-12 fabrikker, malm,stål, skotøy,klær m.m. Russland – raskt voksende handel og lettere adgang men….. Russland – raskt voksende handel og lettere adgang men….. byråkrati byråkrati korrupsjon korrupsjon stort indre marked men du må vite hva du gjør…. stort indre marked men du må vite hva du gjør….

53 Kina 1.300 millioner innbyggere. 1.300 millioner innbyggere. Nettoøkning på 14 mill. per år. Nettoøkning på 14 mill. per år. 70 millioner stor middelklasse 70 millioner stor middelklasse 200 millioner mobiltelefoner 200 millioner mobiltelefoner 90% av befolkningen bor på 15% av landområder i øst. 90% av befolkningen bor på 15% av landområder i øst. Du må kunne 8-11.000 tegn for å kunne lese og skrive. Minimum 5000 tegn. Finnes 58.000 tegn Du må kunne 8-11.000 tegn for å kunne lese og skrive. Minimum 5000 tegn. Finnes 58.000 tegn

54 Kina og Norge 2006 Handelen med Kina økte med over 30% 2006 Handelen med Kina økte med over 30% Kina er vår 5 største handelspartner etter Sverige, Tyskland,Danmark og Storbritannia. Kina er vår 5 største handelspartner etter Sverige, Tyskland,Danmark og Storbritannia. Vi importerer for 14.8 mrd kr, 5% av all vår import. Vi importerer for 14.8 mrd kr, 5% av all vår import. Vår eksport er på 51.4 mrd derav 29.7 olje/gass. Vår eksport er på 51.4 mrd derav 29.7 olje/gass.

55 Noen råd hvis du handler med kinesere. Nummer 4 er et ulykkes nummer (død) Nummer 4 er et ulykkes nummer (død) Ikke ha møter på møterom med 4 tall, hotell rom, seterekke etc. Ikke ha møter på møterom med 4 tall, hotell rom, seterekke etc. 8 og 9 og 5 er lykketall. 8 og 9 og 5 er lykketall. Forsikre deg om å ha litt kjennskap om kultur og historie. Forsikre deg om å ha litt kjennskap om kultur og historie. Vis respekt for Kina. Vis respekt for Kina. Diskuter aldri politikk Diskuter aldri politikk

56 Noen råd hvis du handler med kinesere. Kinesere bruker ikke ordet nei, de snakker indirekte. Kinesere bruker ikke ordet nei, de snakker indirekte. De sier istedenfor. -Det tar nok lang tid, - det skal vi se på, - det kan være litt vanskelig og lignende uttalelser. De sier istedenfor. -Det tar nok lang tid, - det skal vi se på, - det kan være litt vanskelig og lignende uttalelser. Ja = Det er mulig Ja = Det er mulig Kinesere bruker lang tid på å fatte den riktige beslutningen. Kinesere bruker lang tid på å fatte den riktige beslutningen. Vær oppmerksom på at titler er viktige. Vær oppmerksom på at titler er viktige. Vis respekt for og studer visittkortet- skal overleveres og mottas med to hender Vis respekt for og studer visittkortet- skal overleveres og mottas med to hender

57 Noen råd hvis du handler med kinesere. Informasjon er sett på som ”hemmeligheter”. Informasjon er sett på som ”hemmeligheter”. Kinesere må lære å kjenne deg før de stoler på deg og før du kan stole på dem – middag sammen -familie-flere møter. Kinesere må lære å kjenne deg før de stoler på deg og før du kan stole på dem – middag sammen -familie-flere møter. Viktig med Guanxi (personlig kontakt) Viktig med Guanxi (personlig kontakt)

58 Noen betraktninger Sao Paulo i Brasil er Sveriges største industriby. De har mange flere industriarbeidere enn i Sverige. Sao Paulo i Brasil er Sveriges største industriby. De har mange flere industriarbeidere enn i Sverige. Nokias leder er den eneste utlending som er æresmedborger av Bejing for sin ”economic contribution to development of China. I dag lager kinesere selv 30% av alle sine mobiltlf. Nokias leder er den eneste utlending som er æresmedborger av Bejing for sin ”economic contribution to development of China. I dag lager kinesere selv 30% av alle sine mobiltlf. Statoil 130 mrd i verdi - råvarebasert Statoil 130 mrd i verdi - råvarebasert Nokia 1600 mrd- Bygget opp etter finsk sisu, know how kunnskap, innovasjon Nokia 1600 mrd- Bygget opp etter finsk sisu, know how kunnskap, innovasjon

59 Utenlandsk handel og kontakt Noen gode råd : Noen gode råd : Lær deg om ulikheter i kultur. Lær deg om ulikheter i kultur. Sikre deg gode språkkunnskaper. Sikre deg gode språkkunnskaper. Vær engasjert, interessert og respekter andres kultur. Vær engasjert, interessert og respekter andres kultur. Ikke spill verdensmester. Ikke spill verdensmester.

60 Noen andre land der norske bedrifter nå etablerer seg…. UAE UAE Dubai, Ras el Khaimah Dubai, Ras el Khaimah Ingen skatt, lett å starte opp om du har kapital.. Ingen skatt, lett å starte opp om du har kapital..

61

62

63

64

65

66 Norwegian fjords: 82

67 Innovation Nye ideer

68 Foto Arne Hjeltnes, Vietnam

69 Noreg er ein rik fyr som ingen veit nokon særleg om. Noreg er ein rik fyr som ingen veit nokon særleg om. Kva synes me om ein slik fyr? Kva synes me om ein slik fyr? Og kva kan me klara å få folk til å tru om ein slik fyr? Og kva kan me klara å få folk til å tru om ein slik fyr? Kilde Arne Hjeltnes Kilde Arne Hjeltnes

70 Utfordringa Hver uke er det 33 direkte flygninger fra Arlanda til USA Hver uke er det 33 direkte flygninger fra Arlanda til USA Hver uke er det 7 fra Gardermoen Hver uke er det 7 fra Gardermoen Sverige økte med 11% fra USA. Sverige økte med 11% fra USA. Norge ned med 1.4% Norge ned med 1.4%

71 Av dei mest besøkte landa i Europa ser 10 på topp lista slik ut frå USA: 1. England 2. Frankrike 3. Italia 4. Tyskland 5. Nederland 6. Spania 7. Irland 8. Sveits 9. Hellas 10.Østerrike

72 Malurt Noreg har tapt markedandelar på turisme sidan 1994 Noreg har tapt markedandelar på turisme sidan 1994 Me har den tredje største formua i verda. Me har den tredje største formua i verda. Noreg kan få ein profil som grisk, lat og egoistisk Noreg kan få ein profil som grisk, lat og egoistisk

73 SFV tillhandahåller byggnader som stöder UD:s verksamhet med att främja svenskt näringsliv och göra Sverige känt

74 Kva skal me gjera?

75 Internasjonalisering? Ja, Langsiktige rammebetingelsar, Satsar på norske merkevarer, Dyrka eksportørane Ikkje står med lua i handa i Norden, er proffe og tilstades ute i verda, Norge AS må ut og selja, Forskning, ikkje berre på 6 timars dag. Ungdommen må få verdas beste utdanning, Me har ikkje mellomskiktet av småkapitalistane og entrepenørane lenger, set oss andre mål enn meir velferd og kos. ME ER LIKE GODE SOM LICHTENSTEINARAR

76 Oslo Handelskammer Oslo Chamber of Commerce Stiftet 1908 www.chamber.no 100 års jubileum i år

77 Oslo Handelskammer Bransje uavhengig organisasjon for å fremme og ivareta næringslivets interesser i Oslo-området. Nonprofit organisasjon med ca. 14 mill kr i omsetning. 14 medarbeidere, spesialister innenfor sine fagområder. Tre bein : Salg av tjenester Nettverksbygging Lobbying

78 Handelskammer Verdens største bedriftsnettverk - Over 12.000 Handelskammer eller Chamber of Commerce i 140 land. Tre typer : Tre typer : Offentlige – obligatorisk medlemskap Offentlige – obligatorisk medlemskap Tyskland, Frankrike, Østerrike. Spania m.fl. Tyskland, Frankrike, Østerrike. Spania m.fl. Bi-laterale Bi-laterale Norsk-Tysk Norsk-Tysk Norsk –Svensk Norsk –Svensk AMCHAM AMCHAM CNBA – Canadian Norwegian Business Association CNBA – Canadian Norwegian Business Association Norsk – Fransk Norsk – Fransk Private – frivillige medlemsorganisasjoner – USA,Candada, England, Irland, Nordiske land Private – frivillige medlemsorganisasjoner – USA,Candada, England, Irland, Nordiske land

79 Handelskamrene 16 handelskamre i Norge -privatrettslige – d.v.s mottar ikke økonomisk støtte til vår virksomhet fra det offentlige. Kaller seg for det meste Næringsforeninger eller råd.. Bergen Næringsråd Stavanger Næringsforening ….

80 Handelskamrets internasjonale samarbeid OHK deltar aktivt i internasjonalt samarbeid gjennom sitt medlemsskap i : –The International Chamber of Commerce, ICC, i Paris.- utvikler INCO terms m.m. –Eurochambers i Brussel. –The Baltic Chamber of Commerce Association. –De Nordiske Handelskamrene i Sto, Gbg, Hel, Rekj, Kbhvn.

81 En oversikt over OHK tilbud Legaliserende instans for eksport dokumenter, ATA Carnet og Opprinnelses dokument Import og eksportkompetanse.Forretningsformidling 6000-7000 henvendelser fra utlandet per år. Nyhetsbrevet Mercur 4 ganger per år. Kurser og Temamøter Utenlandske forretningsdelegasjoner Konsulenttjenester for utenlandsetablering (Business Link) Kildekodedeponering Norges eneste Voldgiftsinstitutt for rask tvisteløsning Sekreteriat for World Trade Center INN – International Network of Norway- Expat service senter Mottar nye ambassadører og handelsattachéer.

82 ATA Carnet systemet Et ATA Carnet er et tollldokument som muliggjør midlertidlig innførsel av varer til de over 50 land som bruker dette systemet. Carnetet utstedes av Handelskamerene. Systemet bygger på at det i hvert av de deltakende landene er et garanterende handelskammer godkjent av tollmyndighetene. De fleste land som er med på ordningen godtar bruk av ATA Carnetet ved midlertidig innførsel av –Yrkesutstyr. –Utstillingsvarer –Vareprøver og reklamemateriell.

83 Nye tjenester Deponering av kildekoder (escrow deposition) –Sikker oppbevaring av kildekoden hos nøytral tredjepart. –Kildekoden er kjernen i dataprogrammet og samtidig også programvareleverandørens viktigste bedriftshemmelighet.

84 Oslo Handelskammer - Våre aller nyeste tjenester Oslo Handelskammer startet Expatservice senter for utenlandske arbeidstakere i Oslo-regionen fra høsten 2005 En expatriate er oversatt i ordboken med ”someone who does not live in their own country”.

85 “You attract the best brains- we make them stay” INN-International Network of Norway

86 Glad for å ha fått jobb i Oslo!

87 Ankomst: alene..Hvor skal vi bo?

88 Norsk arbeidslivHvor finner jeg hva?

89 Telefon, internett? Ikke personnummer? = Njet

90 Lunsjpause? Mer fritid - men hva skal jeg finne på? Hvor møter jeg nye mennesker?

91 Hvor er tankene? Hvor produktive er de på jobb?

92 Grunner til kontraktsbrudd 1. Medfølgende/familie mistrives i det nye landet 2. Arbeidstaker mistrives i det nye landet 3. Andre familierelaterte problemer 4. Mangel på nødvendige kunnskaper for å jobbe i vertslandet, f.eks. språk. 5. Problemer med å integrere ekspertise med større ansvar 6. Problemer med å venne seg til endrede prioriteringer i jobb 7. Mangel på faglige kunnskaper Source: ERC International Survey (162 companies)

93 Tilfredshet når du flytter til et nytt land Tid Tilfredshet Normalnivå i hjemland 1. “Turist” – 2mnd. 2. Hverdagen kommer 3. Krise-gi opp? 6-9mnd. 4. Funnet seg vel tilrette - ca 12 mnd. 1.2.3. 4.

94 INN - International Network of Norway Expat Service Centre RelocationExpat Support

95 Eksempler på våre INN- tjenester Håndbok om å leve i landet og Oslo Månedlige sosiale samlinger for expat og/eller familien Månedlig newsletter på engelsk Weekend mail-Whats on in Oslo this weekend.. Online notice board for nyttig informasjon og kontaktutveksling Workshops for personalmedarbeidere i de berørte firmaene 24 timers helpline Boligsøk Ordner arbeids og oppholdstillatelse. Vi er landsdekkkende….. kjempesuksess og kjempebehov…

96 Business Link Markedsundersøkelser

97 Har du planer om å eksportere eller etablere deg i et av følgende markeder ? -Sverige- Danmark -Finland- Tyskland -Frankrike- England -Polen- Baltikum -Russland- U.S.A -Kina- Australia

98 Business Link Et eksportprogram for små og mellomstore bedrifter som vil skape nye forretningskontakter i utlandet.

99 Business Link Gjennomføres stegvis over 3 måneder Gjennomføres i nært samarbeid med den norske bedriften

100 Markedsinformasjon Eksportprofil Markedssjekk - Priser, konkurrenter, segmentering, distribusjonssystem Markedsføringstilpasning - brosjyrer, websider etc.

101 Forretningskontakter Partnersøk Bearbeiding av forretningskontakter Avtale møter med potensielle interesserte utenlandske foretak. Forretningskontakter

102 Takk for meg. Noen spørsmål ?


Laste ned ppt "Forelesing, Oslo Universitet 14 oktober 2008 Internasjonal handel. Eksport og Import Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google