Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole
Høgskole Næringsliv Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole Porsgrunn, Norge Halmstad Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

2 Videregående utdanning i Norge
Studieforberedende utdanning, 3 år skole Yrkesforberedende utdanning, 2 år skole, 2 år som lærling i bedrift. TAF- Tekniske og allmenne fag, 4 år, 25 skoler, men øker raskt 3 år med 3 dager i skole og 2 dager i bedrift. 1 år med 2 dager i skole og 3 dager i bedrift Elevene har Studiespesialisering og fagbrev etter 4 år Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

3 Bakgrunn TAF (Tekniske og allmenne fag ble startet i Bergen i 1992.
Oljebyene Bergen og Stavanger var på 70- tallet handelsbyer basert på fiskeeksport og produksjon av hermetikk. Norge manglet kompetanse for å møte framtiden innen for offshorebransjen. Blant annet manglet de ingeniører og dyktige fagfolk til de nye fagene. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

4 Hvorfor satse på TAF? I TAF- ordningen skjer opplæringen i et nært samarbeid mellom skole og bedrift. Skolene står for den teoretiske opplæringen – som fører fram til studiekompetanse. Bedriftene har ansvaret for den praktiske opplæringen – som fører fram til fagbrev. Industrien og teknologiske bedrifter trenger ingeniører med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå. Erfaringen viser at TAF øker interessen for faget også blant søkere til ordinært TIP- studie. (Teknikk og Industriell produksjon) Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

5 Vi har elever i bedrifter som produserer
Mineralgjødsel, salpeter og kjemitekniske produkter Miniubåter for 4000 meters havdyp produsert av avanserte kompositter Supplybåter og annet avansert produksjonsutstyr Undervansinstallasjoner for Offshore Posisjoneringsutstyr for Offshore/ supplybåter Solcellepaneler av silisium Roboter og produksjonsmaskiner Produksjonsutstyr for bøying av rør med induksjonsvarme. Store brytere og sikringer til elektroinstallasjoner CNC- maskinering og laserskjæring av metaller Produksjon og montering av tekniske hjelpemidler for barn Brød, kaker, og muffins Mel og melblandinger ved hjelp av avanserte produksjonsmaskiner Plastrør i store dimensjoner, rotasjonsstøping, formpressing Vedlikeholdstjenester til alle typer virksomheter Kvalitetsstyring og kvalitetskontroll Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

6 Samarbeidsprosjekt: Fra mobil til stasjonær rørseparator
Forside Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

7 Bakgrunn Videreføring av mobil flerfaserigg som en del av teknologiopplæringen. Samarbeid mellom høgskole og videregående skole. Samarbeid med næringslivet for å forstå deres behov, krav og forventninger. Markedsføre teknologisk utdanning for å skaffe de beste studentene. Gjøre opplæringen mer virkelighetsnær og spennende. Rekruttering på alle nivå, - fra grunnskole til arbeidsliv. I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

8 Deltakere i oljeseparatorprosjektet
Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologifag Porsgrunn v.g. skole, avdeling for teknologiske fag NHO- Industribedrifter tilknyttet TAF, Tekniske Allmenne fag Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

9 Vi startet med et Bedriftsbesøk – forskningssenteret Statoil
6. September besøkte vi sammen med Porsgrunn videregående skole, forskningssenteret på Statoil. Vi fikk omvisning i kontrollrom, flerfaserigg og CO2 renseanlegg. Dette ga innblikk i hvordan utstyr, testrigg og fullskalarigg ble brukt i forskningøyemed. Det var lærerikt og få dette besøket før prosjektet startet, vi fikk innblikk i hvor mye industrien satser på dette området. Spesielt med hensyn på tungolje, da dette er framtiden. Dag Thygesen hadde hovedansvaret for omvisningen Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

10 Kickoff- samling på Sjøloftet i Brevik
Representanter fra Grenland Group Studenter fra Høgskolen Elever fra TAF (videregående skole) Samling på Sjøloftet. Med rektor, representant fra Telemarks fylkeskommune og representant fra SMILE prosjektet. Prosjekt- eier Håkan Prosjektleder Torgeir Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

11 Kompetanse og økonomi Studentene skulle lære om et styringssystem DeltaV Vår skole hadde kontakter i lokale bedrifter innenfor dette systemet. Våre bedriftskontakter hjalp oss å vurdere behovene og det ble laget et tilpasset kurs for studentene. Prosjektering og behovsvurdering ble gjennomført på tvers. Søkte om midler gjennom SMILE Høgskolen forskutterte midler for å unngå utsettelser. I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 11

12 Planleggingsfasen er viktig
Forankring i ledelsen Deltakere Målsetting Økonomiplan Samarbeidsavtale Budsjett Framdriftsplan Oppnå enighet Skriftlig dokumentasjon I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 12

13 Utfordringer Felles tid til samarbeid Koordinering Prosjektmøter
Informasjon til berørte parter Kartlegging av kompetansebehov Læreplananalyser Vurderingskriterier Dokumentasjonskrav I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 13

14 Demontering av den gamle oljeriggen
2 demonteringsøkter i garasjen til høgskolen. Elever ved PVS står for det meste av arbeidet Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

15 Produksjon av deler ved Grenland Group
Rammer produsert ved Grenland Group sammen med Jens Bøhmer Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

16 Aktiviteter er knyttet til læreplanmål innenfor fagene
I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 16

17 Plastmekanisk arbeid Høgskolen i Telemark
I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 17

18 Montasje Jens er platearbeider og har laget alle
fundamentene til riggen ved Grenland Group Sondre er industrirørlegger Og har ansvar for røropplegget Ingeniørstudentene prøvde seg som sjefer I samarbeid med Porsgrunn vgs – TAF er det utviklet en mobil rørseparator/flerfaserigg for olje og vann som er montert på en båthenger. Hensikten med separatoren er bl.a. å markedsføre teknisk utdanning, men den kan også brukes til forskning på strømningsprosesser. Oljen og vannet er lagret i to separate tanker. Fra disse blir væskene pumpet ut og blandet og ført inn i separatorrøret. I røret vil oljen og vannet skille lag. Oljen føres tilbake til lagertanken via et overløp. Vannet går til 2. trinns separering via et overløp før det vender tilbake til vanntanken. Det er nå ønskelig å bruke deler av denne separatoren til å lage en stasjonær separator i prosesshallen på PVGS. Simen er plastmekaniker og har ansvar for alt plastarbeid Tim er Industrimontør og er montasjeansvarlig Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 18

19 Kjemi/ prosesselevene utarbeider prosedyrer for drift av anlegget
Gjennomfører HAZOP- analyser Utfører risikovurderinger Montering i prosesshallen ved PVS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

20 Hva sier høgskolestudentene?
Krevende og spennende arbeidsform Lærer mer enn bare automasjonsfaget Realistisk når bedriftene er med i prosjektet Utrolig lærerikt å samarbeide med så mange forskjellige fagdisipliner Hva sier TAF- elevene? Realistisk og spennende Fin variasjon til klasseromsundervisning Får helhetsforståelse Ser resultater av det en gjør Spennende å bli kjent med høgskolemiljøet I forhold til den gamle riggen vil den nye få nytt styringssystem(DeltaV), overløpene har blitt fjernet og skal erstattes med reguleringsventiler. Den nye blir mer robust da den står stille til en enhver tid, i motsetting til den gamle som var mobil. Det legges til rette for videre forskning på olje-vann separasjon for både studenter ved HiT og elever ved PVS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

21 Dekan Ole Ringdal, leder for Teknologisk avdeling ved Høgskolen
Samarbeidet med TAF ved Porsgrunn videregående skole passer meget bra da prosjektarbeidsformen vår er felles. Vi hentet denne læringsformen på Universitetet i Aalborg Samarbeidet er en god markedsføring for rekruttering til Teknologiske fag. Anbefaling til andre: Søk økonomisk støtte før dere starter et prosjekt. Vil noen andre prøve dette, finn noe som dere/ vi er spesielt gode på og videreutvikle det. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 21

22 Nils Asdal, personalsjef i Grenland Group (Produserer subsea- moduler)
Vi trenger ingeniører med fagbrev som en del av kompetansen, de har en mer praktisk tilnærming til oppgavene. Slike samarbeidsprosjekter er en vinn- vinn- situasjon for alle parter. Ser fram til den dagen den første TAF- eleven kommer tilbake som sivilingeniør og blir min sjef. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 22

23 Vi liker det faglige samarbeidet og det gir god læring og økt trivsel.
Professor Morten Pedersen t.v (HiT) og Siv. Ing. Issa Kashingo (Porsgrunn vgs.) Vi liker det faglige samarbeidet og det gir god læring og økt trivsel. Uformelle relasjoner er absolutt nødvendig for et stabilt samarbeid. Vi lærere oppdaterer våre kunnskaper Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 23

24 Ingolf Johnsen, tidligere student, nå ingeniør i ABB
Dette var beste prosjektet jeg hadde mens jeg studerte. Jeg hadde fordel av denne erfaringen da jeg ble ansatt som ingeniør i ABB. Prosjektmøter med næringslivet hadde jeg stor nytte av, som Statoil, Eramet, BIS productionpartner, Norcem og Grenland Group. Anbefaler å fortsette dette samarbeidet da det gir utrolig mye tilbake. I forhold til den gamle riggen vil den nye få nytt styringssystem(DeltaV), overløpene har blitt fjernet og skal erstattes med reguleringsventiler. Den nye blir mer robust da den står stille til en enhver tid, i motsetting til den gamle som var mobil. Det legges til rette for videre forskning på olje-vann separasjon for både studenter ved HiT og elever ved PVS. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 24

25 Spinoff Skaffet realistiske bachelor og masterprosjekter i lokale bedrifter gjennom TAF- ordningen. (17 studenter det første året) Bygget rigg for CO2- håndtering i samarbeid med høgskolestudenter. Høgskolelærere har sammen med studenter utført styrkeberegninger på produksjonsutstyr for lokale bedrifter. PLS- simulatortrening for våre elever på Høgskolen, meget populært Vår skole har bidratt med konsulenthjelp vedrørende HMS og risikovurderinger i Høgskolens forsøkshaller. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag 25

26 Takk for meg! Hans Ole Høgskolen i Telemark
Avdeling for teknologiske fag 26


Laste ned ppt "Samarbeid Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google