Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid Videregående skole Høgskole Næringsliv Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole Porsgrunn, Norge Halmstad 11.04.11 Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid Videregående skole Høgskole Næringsliv Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole Porsgrunn, Norge Halmstad 11.04.11 Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid Videregående skole Høgskole Næringsliv Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole Porsgrunn, Norge Halmstad 11.04.11 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

2 Videregående utdanning i Norge Studieforberedende utdanning, 3 år skole Yrkesforberedende utdanning, 2 år skole, 2 år som lærling i bedrift. TAF- Tekniske og allmenne fag, 4 år, 25 skoler, men øker raskt – 3 år med 3 dager i skole og 2 dager i bedrift. – 1 år med 2 dager i skole og 3 dager i bedrift – Elevene har Studiespesialisering og fagbrev etter 4 år Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

3 Bakgrunn TAF (Tekniske og allmenne fag ble startet i Bergen i 1992. Oljebyene Bergen og Stavanger var på 70- tallet handelsbyer basert på fiskeeksport og produksjon av hermetikk. Norge manglet kompetanse for å møte framtiden innen for offshorebransjen. Blant annet manglet de ingeniører og dyktige fagfolk til de nye fagene. Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

4 Hvorfor satse på TAF? I TAF- ordningen skjer opplæringen i et nært samarbeid mellom skole og bedrift. Skolene står for den teoretiske opplæringen – som fører fram til studiekompetanse. Bedriftene har ansvaret for den praktiske opplæringen – som fører fram til fagbrev. Industrien og teknologiske bedrifter trenger ingeniører med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå. Erfaringen viser at TAF øker interessen for faget også blant søkere til ordinært TIP- studie. (Teknikk og Industriell produksjon) Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

5 Vi har elever i bedrifter som produserer Mineralgjødsel, salpeter og kjemitekniske produkter Miniubåter for 4000 meters havdyp produsert av avanserte kompositter Supplybåter og annet avansert produksjonsutstyr Undervansinstallasjoner for Offshore Posisjoneringsutstyr for Offshore/ supplybåter Solcellepaneler av silisium Roboter og produksjonsmaskiner Produksjonsutstyr for bøying av rør med induksjonsvarme. Store brytere og sikringer til elektroinstallasjoner CNC- maskinering og laserskjæring av metaller Produksjon og montering av tekniske hjelpemidler for barn Brød, kaker, og muffins Mel og melblandinger ved hjelp av avanserte produksjonsmaskiner Plastrør i store dimensjoner, rotasjonsstøping, formpressing Vedlikeholdstjenester til alle typer virksomheter Kvalitetsstyring og kvalitetskontroll Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

6 Samarbeidsprosjekt: Fra mobil til stasjonær rørseparator Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

7 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bakgrunn Videreføring av mobil flerfaserigg som en del av teknologiopplæringen. Samarbeid mellom høgskole og videregående skole. Samarbeid med næringslivet for å forstå deres behov, krav og forventninger. Markedsføre teknologisk utdanning for å skaffe de beste studentene. Gjøre opplæringen mer virkelighetsnær og spennende. Rekruttering på alle nivå, - fra grunnskole til arbeidsliv.

8 Deltakere i oljeseparatorprosjektet Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologifag Porsgrunn v.g. skole, avdeling for teknologiske fag NHO- Industribedrifter tilknyttet TAF, Tekniske Allmenne fag Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag

9 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Vi startet med et Bedriftsbesøk – forskningssenteret Statoil

10 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Kickoff- samling på Sjøloftet i Brevik Representanter fra Grenland Group Studenter fra Høgskolen Elever fra TAF (videregående skole) Prosjekt- eier Håkan Prosjektleder Torgeir

11 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Kompetanse og økonomi Studentene skulle lære om et styringssystem DeltaV Vår skole hadde kontakter i lokale bedrifter innenfor dette systemet. Våre bedriftskontakter hjalp oss å vurdere behovene og det ble laget et tilpasset kurs for studentene. Prosjektering og behovsvurdering ble gjennomført på tvers. Søkte om midler gjennom SMILE Høgskolen forskutterte midler for å unngå utsettelser.

12 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Planleggingsfasen er viktig Deltakere Målsetting Økonomiplan Forankring i ledelsen Framdriftsplan Oppnå enighet Skriftlig dokumentasjon Samarbeidsavtale Budsjett

13 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Utfordringer Felles tid til samarbeid Koordinering Prosjektmøter Informasjon til berørte parter Kartlegging av kompetansebehov Læreplananalyser Vurderingskriterier Dokumentasjonskrav

14 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Demontering av den gamle oljeriggen

15 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Produksjon av deler ved Grenland Group

16 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Aktiviteter er knyttet til læreplanmål innenfor fagene

17 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Plastmekanisk arbeid

18 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Montasje Jens er platearbeider og har laget alle fundamentene til riggen ved Grenland Group Sondre er industrirørlegger Og har ansvar for røropplegget Tim er Industrimontør og er montasjeansvarlig Simen er plastmekaniker og har ansvar for alt plastarbeid Ingeniørstudentene prøvde seg som sjefer

19 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Kjemi/ prosesselevene utarbeider prosedyrer for drift av anlegget Gjennomfører HAZOP- analyser Utfører risikovurderinger

20 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Hva sier høgskolestudentene? Krevende og spennende arbeidsform Lærer mer enn bare automasjonsfaget Realistisk når bedriftene er med i prosjektet Utrolig lærerikt å samarbeide med så mange forskjellige fagdisipliner Hva sier TAF- elevene? Realistisk og spennende Fin variasjon til klasseromsundervisning Får helhetsforståelse Ser resultater av det en gjør Spennende å bli kjent med høgskolemiljøet

21 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Dekan Ole Ringdal, leder for Teknologisk avdeling ved Høgskolen Samarbeidet med TAF ved Porsgrunn videregående skole passer meget bra da prosjektarbeidsformen vår er felles. Vi hentet denne læringsformen på Universitetet i Aalborg Samarbeidet er en god markedsføring for rekruttering til Teknologiske fag. Anbefaling til andre: Søk økonomisk støtte før dere starter et prosjekt. Vil noen andre prøve dette, finn noe som dere/ vi er spesielt gode på og videreutvikle det.

22 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Nils Asdal, personalsjef i Grenland Group (Produserer subsea- moduler) Vi trenger ingeniører med fagbrev som en del av kompetansen, de har en mer praktisk tilnærming til oppgavene. Slike samarbeidsprosjekter er en vinn- vinn- situasjon for alle parter. Ser fram til den dagen den første TAF- eleven kommer tilbake som sivilingeniør og blir min sjef.

23 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Professor Morten Pedersen t.v (HiT) og Siv. Ing. Issa Kashingo (Porsgrunn vgs.) Vi liker det faglige samarbeidet og det gir god læring og økt trivsel. Uformelle relasjoner er absolutt nødvendig for et stabilt samarbeid. Vi lærere oppdaterer våre kunnskaper

24 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingolf Johnsen, tidligere student, nå ingeniør i ABB Dette var beste prosjektet jeg hadde mens jeg studerte. Jeg hadde fordel av denne erfaringen da jeg ble ansatt som ingeniør i ABB. Prosjektmøter med næringslivet hadde jeg stor nytte av, som Statoil, Eramet, BIS productionpartner, Norcem og Grenland Group. Anbefaler å fortsette dette samarbeidet da det gir utrolig mye tilbake.

25 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Spinoff Skaffet realistiske bachelor og masterprosjekter i lokale bedrifter gjennom TAF- ordningen. (17 studenter det første året) Bygget rigg for CO 2 - håndtering i samarbeid med høgskolestudenter. Høgskolelærere har sammen med studenter utført styrkeberegninger på produksjonsutstyr for lokale bedrifter. PLS- simulatortrening for våre elever på Høgskolen, meget populært Vår skole har bidratt med konsulenthjelp vedrørende HMS og risikovurderinger i Høgskolens forsøkshaller.

26 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Takk for meg! Hans Ole


Laste ned ppt "Samarbeid Videregående skole Høgskole Næringsliv Hans Ole Dyrseth, Porsgrunn videregående skole Porsgrunn, Norge Halmstad 11.04.11 Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google