Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr nevrobiologiske funn for psykodynamisk behandlingstenkning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr nevrobiologiske funn for psykodynamisk behandlingstenkning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr nevrobiologiske funn for psykodynamisk behandlingstenkning?
Tanker om mennesket, seg selv, pasienten og det intersubjektive feltet mellom pasient og behandler Behandlingstenkning

2 Psykodynamisk tenkning og behandling og nevrobiologi
Legger vekt på viktigheten av den subjektive opplevelse og relasjonenes kraft til å utvikle og forandre mentale prosesser Bygger på eksistensen av det ubevisste og dets innflytelse på våre følelser, tanker, meninger og motivasjon Nevrobiologien viser oss det biologiske grunnlaget for begreper som det ubevisste, overføring, motoverføring og motivasjon Behandlingstenkning

3 Definisjon av psykodynamisk terapi Gabbard 2005
”…… en tilnærming til diagnose og behandling karakterisert ved en måte å tenke om både pasient og behandler som inkluderer ubevisst konflikt, mangler og forstyrrelser av intrapsykiske strukturer, og interne objektrelasjoner, og som integrerer disse elementene med oppdatert kunnskap fra nevrovitenskap”. Behandlingstenkning

4 Rusmidler manipulerer normale mekanismer
Siden rusmidlene virker via normale mekanismer, vil pasienter med ruslidelser oppleve at det ruslidelsen forteller dem er virkelig, selv om for eksempel den ”allmektige kontroll over livet ved hjelp av rusmidlet” er en illusjon Det er derfor ”avrusning” er viktig, fordi pasienter i aktiv rus ikke er tilgjengelige for forandring Behandlingstenkning

5 Fra misbruk til avhengighet
VALG Misbruk Avhengighet Utvikling av aktivitet i nettverk Impuls Tvang

6 Fra misbruk til avhengighet
Rusrelaterte situasjoner eller objekter (cues) blir mer og mer assosiert med rusens effekt (opplevelse av lyst eller lindring av et ubehag). Rusrelaterte atferd er automatiserte atferd knyttet til rusinntaket som er ritualiserte og gir en opplevelse av kontroll, demper angsten og bringer personen ut av en avmaktsituasjon.

7 Avhengighetssyndrom

8 Ruslidelser endrer funksjoner og atferd
Konsentrasjonsevne og utholdenhet nedsettes Tilgjengelig arbeidsminne minker Motivasjon for å bestemme seg og holde ut, hva som er viktig - overstyres av rusmidlet Stressreguleringssystem og regulering av følelser endres, eks: blir fort sint eller deprimert som følge av at noe skjer, lett mistenksom (noia) osv Evne til å utsette belønning (eks vente), handlingskontroll (å tenke før gjør noe), forståelse av sammenhenger, evne til å forutse konsekvenser minker Behandlingstenkning

9 Hvordan tenker vi ? Behandle personen ved de samme mekanismene som rusmidlene virker gjennom: Drift og lyst – gjøre bevisst Relasjon og tilknytning - relasjonsreparasjon Forstyrrede egofunksjoner – ego training in action Selvfølelse – skal økes Tenke at vi påvirker de nettverkene som er forstyrret av ruslidelsen Følelser må aktiveres i prosessen Tar tid Behandlingstenkning

10 Hva disponerer for ruslidelse?
Gener Stress som forstyrrer utviklingen: Traumer Relasjoner Somatikk Eksponering for rusmidler Psykiske lidelser Vi må arbeide med disse faktorene i den grad det er mulig Behandlingstenkning

11 Psykologisk avhengighet
Avhengighet ut fra et psykodynamisk perspektiv Forstyrrelse i ego og egoets forsvar Forstyrrelse i selvfølelse Forstyrrelse i drift og affekt- håndtering Forstyrrelse i objektrelasjons- kvalitet Behandlingstenkning

12 Behandlingsrelasjon og motivasjon
Felles mål Terapeutisk relasjon Felles metode for å Oppnå målet Emosjonell tilknytning mellom behandler og pasient

13 Klassisk psykoanalytisk teori og rus
Lyst og spenning knyttet til rus Abstinens er et driftlignende behov Konflikten mellom lystprinsippet og realitetsprinsippet Konflikten om å vite eller å være ignorant, holde vanskelige følelser og tanker unna Psykiatriveka 2010

14 Nettverk som representerer ubevisste ønsker og begjær
Et annet sentralt mål i den psykodynamisk behandling er å arbeide med nettverk som representerer de ubevisste ønsker og begjær og deres manifestasjon i personlighet. Annes ubevisste ønske er : Hevde seg i forhold til en mor som oppleves som dominerende og manifestasjonen er å bruke amfetamin.

15 Ruslidelser er tilknytningslidelser (tilknytning = forhold til andre)
Gode relasjoner (forhold) til andre beskytter mot ruslidelser, dårlige relasjoner betyr risiko for ruslidelse eller tilbakefall Tilknytning til rusmidlet erstatter normale, sunne relasjoner og blir et hinder for å opprette dem Vi må jobbe med våre negative reaksjoner, for når rus/DD-pasienter merker disse, tror de ikke på oss, og får økt motstand Behandlingstenkning

16 Speilnevroner og introjektiv læring
Speilnevroner er viktige for relasjonsbygging Introjektiv læring er en ubevisst mekanisme hvorved vi tar inn andre menneskers følelser, meninger og holdninger Speilnevroner er aktive i denne prosessen Speilnevroner er sannsynligvis betydningsfulle i gruppers samhold og felles atferd – eks rusatferd Behandlingstenkning

17 Nettverk som skaper problematiske løsninger eller forsvar
Her jobber mann med strategier som pasienten bruker for å holde ubehaget ute av bevissthet. Anne tar seg amfetamin før hun drar opp på en fest fordi hun gruer seg for å treffe nye personer.

18 Affekt og affektrelaterte representasjoner
Et sentralt mål i psykodynamisk terapi er å arbeide med forbindelsen mellom 1) representasjon (et selv eller en far) 2) affekt knyttet til representasjonene (hat, skam) og 3) manifestasjonen eller organisering av de to i personligheten (måte å tenke på, finne løsninger, forholde seg til andre eller seg selv).

19 Nettverk som skaper problematiske ubevisste holdninger
Det tredje målet med psykodynamisk behandling er å endre på de ubevisste problematiske holdninger som går på hva skjer hvis………?

20 Mentale prosesser og hjernen
Mentale funksjoner og prosesser involvert i forskjellige former for psykoterapi har en signifikant effekt på hjernens aktivitet i områder som er involverte i persepsjon, bevegelse, motivasjon, opplevelse av smerter og affektregulering. (M. Beauregard, 2008)

21 Rus og selvfølelse Dårlig selvfølelse disponerer for ruslidelse fordi rusmidler gir bedre opplevd selvfølelse i starten Etter hvert som ruslidelsen utvikler seg, synker selvfølelsen, og behovet for å ruse seg blir kronisk Arbeid og aktivitet, opplevelse av mestring, er viktig for selvfølelsen Behandlingstenkning

22 Hva skjer i hjernen når terapien virker?
1) Forbindelsen mellom de gamle nettverkene (følelser og indre bilder av personer, ubevisste ønsker, problematiske holdninger og problematiske forsvar), som er blitt koblet (aktivisert) sammen gjennom mange år blir svakere. Deres effekt på de nye opplevelser og påvirkning på den mentale aktiviteten blir svakere.

23 Hva skjer i hjernen når terapien virker?
2)Enten oppstår nye assosiative forbindelser eller nye nettverk i hjernen eller forsterkes gamle/sunne svekkede forbindelser mellom nevronene. De patologiske nettverkene blir ikke borte (”en gang narrkoman, alltid narrkoman”), men blir svekket på bekostning av de nye, mindre patologiske.

24 Hva skjer i hjernen når terapien virker?
3)Kobling mellom de prefrontale områder (bevisst tenkning) til de problematiske (tidligere ubevisste) nettverkene Pasienten kan gjenkjenne og forstå meningen av deres aktiviteter og påvirkningen de har på mentale prosesser.

25 John 32 Jeg våknet plutselig i natt…jeg skjønner ikke dett? Jeg var i full abstinens..alle symptomene…herregud….hvordan er dette mulig….jeg begynte å gå frem og tilbake i rommet, var sikkelig dårlig…. Hadde jeg hatt heroin hjemme, som i gamle dager…..vet ikke Vi ønsker å oppnå at de eksplisitte nettverkene skal få tilgang på det som foregår i de implisitte systemene. Gjenkjenne og forstå meningen og aktiviteten og påvirkningen av mentale prosesser

26 Psykodynamisk rusbehandling
Legger vekt på det dynamiske samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale forhold, som både disponerer for, og opprettholder rusproblemene. Forholder seg til mennesker med rusproblemer, og ikke rusproblemene som et isolert fenomen. Relasjonelt orientert, og man jobber med: mangelpatologi (utviklingsforstyrrelse), konfliktproblematikk, ubevisste mentale prosesser hos pasient og behandler motstanden mot å oppnå rusfrihet Behandlingstenkning

27 Hva kjennetegner psykodynamisk behandling?
Vekt på affekt og å uttrykke emosjon Arbeid med motstand Identifisering og arbeid med repetisjonstvangen Arbeid med utviklingsproblematikk Fokus på relasjoner Undersøkelse av fantasilivet Behandlingstenkning

28 Hva forteller forskning om psykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi er like effektiv når det gjelder symptomlindring sammenlignet med andre terapimetoder. Psykodynamisk terapi fortsetter å virke etter avslutning av behandlingen. Psykodynamisk terapi er best egnet for komplekse lidelser med komorbide plager. Behandlingstenkning

29 4 ”skoler” eller ”mekanismer” for å forstå psykodynamikk
Klassisk psykoanalyse (drift) Egopsykologi Objektrelasjonsteori Selvpsykologi Behandlingstenkning

30 Noen viktige fakta Jo tidligere en begynner å bruke rusmidler, dess lettere er det å utvikle misbruk/avhengighet Ruslidelser er kroniske lidelser, en med alvorlig misbruk eller avhengighet kan aldri bruke rusmidler ”normalt” Tilbakefall er regelen – alle må lære hvordan gjøre tilbakefallene så få som mulig og så korte som mulig Alle funksjoner som er ”skadet” kan bedres, det finnes ingen grense for tilfriskning Behandlingstenkning

31 Forhold ved miljøet – også ”behandlings”miljøet
Uheldig sosialt miljø er med på å utvikle ruslidelse, og også vedlikeholde den All fordømmelse og utstøting virker negativt Overdreven hjelp virker negativt (over- involvering) Hjelp til selvhjelp – individualisert – er svaret Behandlingstenkning

32 Psykodynamisk En klinisk tilnærming som legger vekt på
1) utviklingshistorie 2) ubevisste mentale prosesser 3) relasjon (inkludert overføring og motoverføring) 4) psykologisk forsvar og motstand. Behandlingstenkning


Laste ned ppt "Hva betyr nevrobiologiske funn for psykodynamisk behandlingstenkning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google