Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging og nydyrking Skogbruk – avvirkning og skogkultur Sysselsetting

2 Arealressurser jordbruk Dyrka mark 1959 Dyrka mark 2010 Endring Fosnes % Namdalseid % Namsos % Overhalla % Sum MNS %

3 Bruksstruktur – antall bruk og størrelse Ant. bruk 1959 Ant. bruk 2010 % bruk igjen Areal pr. bruk 1959 Areal pr. bruk 2010 Fosnes N.Eid Namsos Overh MNS N-Tr.lag Landet

4 Bruksstruktur - jordleie I Norge har andelen leid jord økt fra 20 % til 40 % i perioden 1979 – 2010 I Nord-Trøndelag og MNS er andelen leid jord 30 % i 2010 Utviklingen i andel leid jord i MNS er: %18 %22 %26 %27 %30 %

5 Melkeproduksjon Melkekvoter i millioner liter Endring Midtre Namdal 27,626,229,36,2 % Nord-Trøndelag 175,1173,7180,43,0 % Landet ,3 %

6 Melkeproduksjon Størrelse på produsenter Antall foretak Kvote/ foretak Kvote/ eierAntall kvoter i samdrift Midtre Namdal % Nord-Trøndelag % Landet Endring Antall foretak m/melk % Kvote/foretak MNS %

7 Kjøttproduksjon MNS Storfe og sau Endring Antall storfe (ikke melkekyr) ,6 % Ammekyr ,2 % Antall sau ,5 % Antall lam ,9 %

8 Kjøtt- og eggproduksjon Gris, kylling og verpehøner Endring Avlsgris ,6 % Slaktegris ,6 % Slaktekylling001,67 mill15 nye prod. Verpehøner ,3 %

9 Planteproduksjon Endring Korn ,5 % Gress ,1 % Poteter ,9 % Grønnsaker ,2

10 Bruksutbygging og nydyrking Antall søknader om bruksutbygging Bruksutbygging Tilleggsnæring Sum Godkjente søknader om nydyrking (antall dekar) 2005/ / /10Sum Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla SumMNS

11 Avvirkning Mindre hogstmoden skog i dag enn tidligere Mer tynning og nydyrking siste 2-3 år Stort potensiale for sjøleveranser Høy tilvekst i skog som ikke er hogstmoden

12 Foryngelse

13 Antall utsatte planter pr m 3 avvirket Uttrykk for hvor mye hogd areal som plantes og/eller plantetetthet : Ikke tilskudd : Økt aktivitet tynning tilsier lavere plantetall

14 Antall utsatte planter pr m 3 avvirket Naturlig med nedgang med større andel kulturskog i avvirkningene Mer nydyrking og rydding av beite siste årene tilsier mindre planting =>Generelt inntrykk er bedre enn hva tallene tyder på, men likevel for få planter

15 Utvikling ungskogpleie 2003: Ikke tilskudd 2004 – 2010: Uendret sats for tilskudd 2010: 1700 daa på en eiendom

16 MNS sin andel av Nord-Trøndelag

17 Sysselsetting %-vis andel sysselsatt i landbruket Fosnes25,023,6 Namdalseid33,624,8 Namsos2,11,6 Overhalla18,423,0 Nord-Trøndelag9,68,5 Landet (2008)5,5

18 Konklusjon Bruksstrukturen = fylkesgjennomsnittet Melkeproduksjonen flytter seg nordover i Nord-Trøndelag og kvotene øker betydelig Investeringslysten er over snittet Landbruket har stor betydning for syssel- settingen i Midtre Namdal – som i Nord- Trøndelag for øvrig MNS er skummelt avhengig av landbruket Vil noen overta og drive gården videre?


Laste ned ppt "Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google