Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging og nydyrking Skogbruk – avvirkning og skogkultur Sysselsetting

2 Arealressurser jordbruk Dyrka mark 1959 Dyrka mark 2010 Endring 1959 - 2010 Fosnes7.2759.94937 % Namdalseid17.72631.28576 % Namsos21.49418.207- 15 % Overhalla32.22443.59235 % Sum MNS79.019103.03330 %

3 Bruksstruktur – antall bruk og størrelse Ant. bruk 1959 Ant. bruk 2010 % bruk igjen Areal pr. bruk 1959 Areal pr. bruk 2010 Fosnes167362244276 N.Eid2011145788274 Namsos424771851236 Overh.31814646101299 MNS1.1103733471276 N-Tr.lag10.6253.7503567250 Landet200.00050.0002550220

4 Bruksstruktur - jordleie I Norge har andelen leid jord økt fra 20 % til 40 % i perioden 1979 – 2010 I Nord-Trøndelag og MNS er andelen leid jord 30 % i 2010 Utviklingen i andel leid jord i MNS er: 200120032005200720082010 16 %18 %22 %26 %27 %30 %

5 Melkeproduksjon Melkekvoter i millioner liter 199920042010 Endring 1999 - 2010 Midtre Namdal 27,626,229,36,2 % Nord-Trøndelag 175,1173,7180,43,0 % Landet 1.5831.5721.6031,3 %

6 Melkeproduksjon Størrelse på produsenter Antall foretak Kvote/ foretak Kvote/ eierAntall kvoter i samdrift Midtre Namdal177165.274128.87033 % Nord-Trøndelag1.114161.942112.33245 % Landet11.414141.525107.755 199920042010Endring Antall foretak m/melk305234177- 42 % Kvote/foretak MNS90.492111.966165.27483 %

7 Kjøttproduksjon MNS Storfe og sau 199920042010Endring 1999 - 2010 Antall storfe (ikke melkekyr) 10.5279.8959.728- 7,6 % Ammekyr28038441548,2 % Antall sau5.0264.9253.444- 31,5 % Antall lam8.6448.4876.319- 26,9 %

8 Kjøtt- og eggproduksjon Gris, kylling og verpehøner 199920042010Endring 1999 - 2010 Avlsgris36946945623,6 % Slaktegris7.3809.7228.89720,6 % Slaktekylling001,67 mill15 nye prod. Verpehøner11.18615.42826.545137,3 %

9 Planteproduksjon 199920042010Endring 1999 - 2010 Korn20.98024.91124.43216,5 % Gress89.14777.31475.717- 15,1 % Poteter1.1971.1371.61534,9 % Grønnsaker361307317- 12,2

10 Bruksutbygging og nydyrking Antall søknader om bruksutbygging 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bruksutbygging 9 7 19 21 20 8 Tilleggsnæring 4 6 2 78 3 Sum 13 13 21 28 28 11 Godkjente søknader om nydyrking (antall dekar) 2005/06 2007/08 2009/10Sum Fosnes 0102 249 351 Namdalseid 30223 1.146 1.399 Namsos 0 95 45 140 Overhalla 2117 9331.052 SumMNS 32537 2.3732.942

11 Avvirkning Mindre hogstmoden skog i dag enn tidligere Mer tynning og nydyrking siste 2-3 år Stort potensiale for sjøleveranser Høy tilvekst i skog som ikke er hogstmoden

12 Foryngelse

13 Antall utsatte planter pr m 3 avvirket Uttrykk for hvor mye hogd areal som plantes og/eller plantetetthet 2003 -2005: Ikke tilskudd 2008 -2010: Økt aktivitet tynning tilsier lavere plantetall

14 Antall utsatte planter pr m 3 avvirket Naturlig med nedgang med større andel kulturskog i avvirkningene Mer nydyrking og rydding av beite siste årene tilsier mindre planting =>Generelt inntrykk er bedre enn hva tallene tyder på, men likevel for få planter

15 Utvikling ungskogpleie 2003: Ikke tilskudd 2004 – 2010: Uendret sats for tilskudd 2010: 1700 daa på en eiendom

16 MNS sin andel av Nord-Trøndelag

17 Sysselsetting %-vis andel sysselsatt i landbruket 20042007 Fosnes25,023,6 Namdalseid33,624,8 Namsos2,11,6 Overhalla18,423,0 Nord-Trøndelag9,68,5 Landet (2008)5,5

18 Konklusjon Bruksstrukturen = fylkesgjennomsnittet Melkeproduksjonen flytter seg nordover i Nord-Trøndelag og kvotene øker betydelig Investeringslysten er over snittet Landbruket har stor betydning for syssel- settingen i Midtre Namdal – som i Nord- Trøndelag for øvrig MNS er skummelt avhengig av landbruket Vil noen overta og drive gården videre?


Laste ned ppt "Landbruket i Midtre Namdal Utviklingstrekk Arealressurser og bruksstruktur Melkeproduksjon Kjøttproduksjon Eggproduksjon Planteproduksjon Bruksutbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google