Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Opplæring av ledere og politikere. Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen. Molde 10. juni 2009 Jostein Harm og Torgeir Selle Playing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Opplæring av ledere og politikere. Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen. Molde 10. juni 2009 Jostein Harm og Torgeir Selle Playing."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Opplæring av ledere og politikere. Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen. Molde 10. juni 2009 Jostein Harm og Torgeir Selle Playing for change

2

3 Bakgrunn  Fylkesmannen i Telemark sin Tilstandsrapport 2008Tilstandsrapport 2008  Vedtak i Rådmannsutvalget KS Telemark 18. september 2008  eKommune 2012 – Lokal digital agenda  Stortingsmelding 17 - Eit informasjonssamfunn for alle  eBorger 2.0  Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor Alle offentlige organisasjoner må gjennom store endringer de nærmeste årene - det handler blant annet om å utnytte teknologi for å jobbe mer effektivt og legge tjenestene bedre til rette for innbyggerne.

4 Utfordringer og oppgaver Vi har under oppstart et fylkesdekkende prosjekt for innføring av byggsøk. Vi har fått en felles utfordring fra Undervisningsministeren om å innføre regionale løsninger for Feide. Vi er utfordret til å ta kontakt med Helseforetakene for å få på plass større elektronisk dialog mellom helseforetak og kommunene. Vi er utfordret av fylkesmannen i sin årlige tilstandsrapport til kommunene om å arbeide med den universelle tilgjengeligheten også for digitale tjenester.

5 Beslutning i KS Telemark Rådmannsutvalget i Telemark er gjort kjent med at regionene i fylket og fylkeskommunen ønsker å samarbeide om å utnytte den digitale infrastrukturen på områdene i eKommune 2012 Rådmannsutvalget støtter dette initiativet og anbefaler sterkt at fylkesstyret støtter opp om en søknad til Fornyingsdepartementet om midler til et konkret IKT- program i Telemark.

6 Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark sin Tilstandsrapport 2008:Tilstandsrapport 2008 "Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet. Digitale tjenester skal være tilpasset den enkeltes behov (eNorge 2009)".  Hvordan vil kommunen jobbe offensivt og kreativt for å sikre nødvendig digital tilgang også for sårbare grupper hvor kommunen har et særskilt ansvar?  Hvordan vil kommunen sikre et robust nettsted med kapasitet til å håndtere stadig økte forventninger til kvalitet og tjenester?

7 Et bredt samarbeid

8 Fire forandringer og en sammenheng Digitale media Global kunnskaps- økonomi Nye organisa -sjoner Nye lærings- former Nye arbeidsformer

9 IT gir muligheter Medarbeidere som behersker teknologi og har sosiale ferdigheter IT + ORG Synergi Organisasjon som har verdier og prinsipper som gir holdninger 90-årene

10 Men i det 21.århundre….. IT + ORG + NETTVERK + INNOVASJON = SYNERGI selvorganisering virtualitet wikis social software Network economy Global collaboration

11 Hva betyr WEB 2.0 for det offentlige Norge Brukerskapt informasjon Kollektiv kompetanse Samhandling Engasjement Demokratiserende Nye ”kundegrupper”

12 Og hva handler så dette om for oss? Opplæring og bevisstgjøring av administrativ og politisk ledelse i kongeriket Norge Utarbeide et gratis opplegg som kan og bør deles og brukes av kommuner og fylkeskommuner som ønsker det Vise at samarbeid fører til resultater større enn enkeltinnsats

13

14 Hvor er det offentlige Norge? Her?

15 Eller her?

16 et opplegg utarbeidet av professor Arne Krokan NTNU Presentert av Xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx

17 Markedsundersøkelse DIGITAL KOMPETANSE  Hvem har digitalkamera og bruker det ?  Hvem har egen mp3-spiller / iPod?  Hvem har lastet ned musikk fra nettet?  Hvem har kjøpt musikk på nettet?  Hvem leser blogger regelmessig?  Hvem har egen blogg?  Hvem er medlem av et nettsamfunn?  Hvem spiller online rollespill?  Hvem bruker wiki?  Hvem vet hva Twitter er?  Hvem har en tenåring som it-sjef hjemme?

18 Nye kart for å forstå det digitale landskapet

19 Krokans konsept:  Et opplegg i fire deler: Utviklingstrekk og Rammebetingelser Hvor er kommunene Skole og Helse Fra preik til praksis

20 Utviklingstrekk og rammebetingelser  Mediebildet endrer seg  Teknologiene endres  Tjenester endres  Markeder endres  Forbrukeratferd endres  Forventningene endres  Kravene endres

21 Hvor er kommunene :  Offentlige tjenester får stryk  54 kommuner har for dårlig service  Noen svarer ALDRI på epost  Noen har foreldet info på nettsidene og de venter på det nye ”publiseringssystemet”  De fleste har organisert informasjon på nettsidene etter feil prinsipper  Selv relativt enkle tjenester mangler på nett 

22

23 Hva med skolen?????

24 Skolen i industrisamfunnet Hierarki Mål: Utdanne for industrisamfunnet. Ingen generasjon har noen gang vært så godt forberedt til industrisamfunnets krav  Enhetsskole  Sentrale læreplaner  Nasjonale eksamener  Aldersdelte klasser  Like klasserom  Lærersentrisk

25 Ny teknologi skaper tre typer endringer  Endrede læremidler  Endrede læreprosesser  Endrede kommunika- sjonsprosesser Hvilke konsekvenser har dette fått for skolen ? Er boka fremdeles viktigst?

26 http://www.slideshare.net/jbrenman/shift-happens-33834

27

28

29

30

31 Hva skal vi utdanne til ?

32 Forskjeller innfødte og immigranter Digital native studenterDigital immigrant lærere  Foretrekker kontrollert tilgang til utvalgte ressurser  En oppgave i gangen, lineært arbeid  Tekst før bilde, lyd og video  Leter etter lineær tekst  Lærer ”just in case” (eksamen)  Belønning seinere...  Foretrekker pensum og standardiserte tester  Foretrekker info raskt tilgj. Fra mange kilder  Parallell prosessering og multiple aktiviteter  Bilder, lyd og video før tekst  Leter etter det klikkbare  Lærer ”just in time”  Øyeblikkelig belønning  Læring må være relevant, nyttig nå og morsomt Kilde: IBM

33 Fra preik til praksis:  Se epostlene.ning.comepostlene.ning.com

34 Prosjektets side: epostlene.ning.com

35 Interessante linker?  epostlene.ning.com epostlene.ning.com  epostlene.wikispaces.com epostlene.wikispaces.com  delogbruk.ning.com delogbruk.ning.com  www.twitter.com www.twitter.com  http://twitterfall.com/ http://twitterfall.com/  www.netvibes.com www.netvibes.com  www.flickr.com www.flickr.com  www.slideshare.com www.slideshare.com

36 Noen eksempler  www.theyworkforyou.com/mp/sarah_mccarthy- fry/portsmouth_north www.theyworkforyou.com/mp/sarah_mccarthy- fry/portsmouth_north  www.fixmystreet.com/?pc=po61aw www.fixmystreet.com/?pc=po61aw  www.gatami.no www.gatami.no  www.ratemyteachers.com/ www.ratemyteachers.com/  www.iknowthat.com www.iknowthat.com  www.mysociety.org/ www.mysociety.org/  www.medipedia.no/wiki/index.php?title=Hovedside www.medipedia.no/wiki/index.php?title=Hovedside

37  IT-forum Molde sosiale-nettsteder dialog 9- 11-Juni Telemark Wiki Twitter Facebook Kommunikasjonsstrategi ning MySpace Joost Netvibes Flickr Slideshare YouTube Google PirateBay Spotify Qik whrrl SecondLife Joost msn


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Opplæring av ledere og politikere. Prosjekt i Telemark og Kongsbergregionen. Molde 10. juni 2009 Jostein Harm og Torgeir Selle Playing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google