Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”

2 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? The International Association of Lions Clubs - Lions Clubs International - ble stiftet 7. juni 1917 av den amerikanske forretningsmannen Melvin Jones. Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land, og Lions Club Stockholm som første klubb. Året etter kom Norge med i Lions, som det fjerde land i Europa. Lions Club Oslo var den første lionsklubb i Norge.

3 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ETTER DETTE HAR LIONS FÅTT INNPASS I ALLE VERDENSDELER LIONS HAR I DAG CA 1,4 MILLIONER MEDLEMMER I 196 LAND OG GEOGRAFISKE OMRÅDER LIONS CLUBS INTERNATIONAL ER I DAG VERDENS STØRSTE HUMANITÆRE SERVICE- ORGANISASJON

4 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? VI FINNER EN MENGDE ULIKE SAMFUNNSFORMER OG KULTURER I LIONS. MEN VI HAR ET FELLES VERDIGRUNNLAG OG FELLES MÅL. DETTE GJØR LIONS TIL EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON OG IKKE BARE TIL ENKELTSTÅENDE KLUBBER OG NASJONER

5 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? I NORGE ER DET CA LIONSMEDLEMMER FORDELT PÅ 515 KLUBBER. DET ER LIONSKLUBBER I NESTEN ALLE LANDETS KOMMUNER

6 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? DET LIGGER SYMBOLIKK I LIONSEMBLEMET, ”en stor ”L” i gull i et sirkelformet, purpurfarget felt, omgitt av to løvehoder som ser til hver sin side” GULL: Ærlighet, renhet og gavmildhet PURPUR:Trofasthet, styrke og mot LØVEHODENE: Utadrettet virksomhet SIRKELEN: Enhet, samhold og fellesskap

7 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? Navnet LIONS henspeiler ikke først og fremst på dyrenes konge Bokstavene står for: L iberty I ntelligence O ur N ation’s S afety som i en fri norsk oversette blir til: ”Frihet og kunnskap er vår nasjons sikkerhet”

8 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? LIONSKLUBBEN er grunnelementet i Lions organisasjon. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i organisasjonen. Klubbene er i stor grad autonome, men de må arbeide i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale lover. Verdigrunnlaget finnes i Lions mål og Lions etiske norm

9 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? KLUBB SONE DISTRIKT MD LCI SONER: En sammenslutning av lionsklubber med geografisk nærhet og større lokal slagkraft enn enkeltklubbene DISTRIKTER: Større enheter, med over 35 klubber og 1250 medlemmer Ledes av en Distriktsguvernør (DG) MULTIPPELDISTRIKTER: Samling av flere distrikter. Norge er ett multippeldistrikt med 10 distrikter. Ledes av et kollegium av de 10 DGene pluss leder og nestleder (Guvernørrådet). ORGANISASJONSENHETER OVER KLUBBNIVÅET

10 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? AKTIVITETER er en fellesbetegnelsen på den virksomhet som Lions driver for å hjelpe andre Ut fra hva som er målgruppe for virksomheten deles den inn i Lokale Nasjonale og Internasjonale aktiviteter Men for å drive hjelpearbeid trenger man også penger. Pengeinnbringende aktiviteter er en viktig del av helheten

11 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? MEN DET ER STOR FORSKJELL PÅ PENGER I LIONS: AKTIVITETSMIDLER: Det er et ufravikelig prinsipp at penger fra inntektsbringende aktiviteter går ubeskåret til Lions hjelpearbeid. KLUBBMIDLER: Utgifter til drift av klubb/organisasjon dekkes gjennom medlemskontingent og andre bidrag fra medlemmene. AKTIVITETS- OG KLUBBMIDLER REGNSKAPS- FØRES OG FORVALTES PÅ SEPARATE KONTI.

12 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? Fra AKTIVITETSMENYEN INTERNASJONALT:  Øyehelseprosjekt i Uganda  Nordisk samarbeidsprosjekt i Baltikum: Barnehjem, Rehabiliteringssenter  Norske Lions katastrofeberedskap  Ungdomsutveksling  Internasjonalt hjelpefond, LCIF NASJONALT:  Lions Røde Fjær aksjoner  Lions Tulipanaksjon  Lions Førerhundskole  Arbeid mot narkotika ”Det er mitt valg”  Ungdomsarbeid  Diabetes  Funksjonshemmede LOKALT: Eldreomsorg, ungdomsarbeid, arbeid mot narkotika, funksjonshemmede, kulturarbeid, og mye mye mer. Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet!

13 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: LIONS RØDE FJÆR : Landsomfattende innsamlingsaksjoner til store nasjonale hjelpeprosjekter. Formål: Innsamlet beløp: 1966: Beitostølen Helsesportsenter 8,6 mill 1977: Valnesfjord Helsesportsenter 17,6 mill 1987: Evenes Blindesenter og Haugland Helsesportsenter 25 mill 1995: ”Leddgiktaksjonen” 21 mill 1999: ”Livskvalitet i eldre år” (Nordisk) 22 mill 2004: Montebellotunet 46 mill Rehabiliteringssemter for kreftpasienter

14 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: NEI TIL NARKOTIKA! Lions har holdningsskapende og forebyggende arbeid mot narkotika og rusmidler som et innsatsområde. Tulipanmotivet, med den friske og den brukne tulipan er Lions merke i kampen mot narkotika. Tulipandagen er Lions aksjonsdag i arbeidet mot narkotika. DET ER MITT VALG er et undervisningsprogram for alle klassetrinn i grunnskolen samt videregående skole, og det viktigste virkemiddel i dette arbeidet. Programmet brukes av skoler over hele landet. Programmet er utviklet av Lions i samarbeid med Quest Foundation. Lionsklubbene støtter kurs for lærere og undervisningsmateriell.

15 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITYSENTER ble stiftet i 1966 og er landets eldste skole for opplæring av førerhunder. Skolen ligger i Oslo. Den ble modernisert i 1995, og er blant verdens mest moderne og funksjonelle førerhundskoler. Skolen leverer hunder til blinde over hele landet og dekker hvert år omlag 1/3 av landets behov for førerhunder. I undervisningstilbudet inngår også bruk av hunden og mobilitetstrening for blinde og svaksynte. Skolen er organisert som en stiftelse.

16 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? ØYEHELSEPROSJEKTET I UGANDA er den største satsing som norske lions har gjort på bistandssektoren. Prosjektet er et samarbeid med NORAD og Helse- departementet i Uganda. Prosjektet dekker 28 av landets 56 distrikter. Det er bygd fire øyeklinikker som er integrert i offentlige regionsykehus. Den femte klinikken vil stå ferdig Det legges vekt på opplæring, motivering og forebygging av øyelidelser. Prosjektet har vært en viktig faktor for å få øyehelse inn i den nasjonal helsetjeneste. I 2004 ble det foretatt 3663 øyeoperasjoner pasienter er undersøkt og fikk hjelp av klinikkenes personell og av distriktenes øyespesialister. Lions Aid Norway står som operatører for prosjektet. Hovedprinsipp for prosjektet: ”Hjelp til selvhjelp!” Bærekraft!

17 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? Melvin Jones’ idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions oppgave er: ”Å skape forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid” ( Lions ”mission statement ”) Lions valgspråk er: ”WE SERVE”, I norsk oversettelse: ”TIL TJENESTE” Til Tjeneste

18 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? Lions er åpen for kvinner og menn over myndighetsalder, som innstilt på å gjøre en innsats for medmennesker som trenger hjelp. Medlemskap i Lions oppnås gjennom invitasjon. Dette er nedfelt i de internasjonale lover. Men Lions er ingen lukket organisasjon. Den er åpen for innsyn på alle nivåer. Medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement i hjelp til andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon, i et miljø som er preget av vennskap og godt kameratskap.

19 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? NOE FOR DEG?


Laste ned ppt "Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google