Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”

2 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 2 The International Association of Lions Clubs - Lions Clubs International - ble stiftet 7. juni 1917 av den amerikanske forretningsmannen Melvin Jones. Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land, og Lions Club Stockholm som første klubb. Året etter kom Norge med i Lions, som det fjerde land i Europa. Lions Club Oslo var den første lionsklubb i Norge.

3 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 3 ETTER DETTE HAR LIONS FÅTT INNPASS I ALLE VERDENSDELER LIONS HAR I DAG CA 1,4 MILLIONER MEDLEMMER I 196 LAND OG GEOGRAFISKE OMRÅDER LIONS CLUBS INTERNATIONAL ER I DAG VERDENS STØRSTE HUMANITÆRE SERVICE- ORGANISASJON

4 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 4 VI FINNER EN MENGDE ULIKE SAMFUNNSFORMER OG KULTURER I LIONS. MEN VI HAR ET FELLES VERDIGRUNNLAG OG FELLES MÅL. DETTE GJØR LIONS TIL EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON OG IKKE BARE TIL ENKELTSTÅENDE KLUBBER OG NASJONER

5 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 5 I NORGE ER DET CA 13 500 LIONSMEDLEMMER FORDELT PÅ 515 KLUBBER. DET ER LIONSKLUBBER I NESTEN ALLE LANDETS KOMMUNER

6 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 6 DET LIGGER SYMBOLIKK I LIONSEMBLEMET, ”en stor ”L” i gull i et sirkelformet, purpurfarget felt, omgitt av to løvehoder som ser til hver sin side” GULL: Ærlighet, renhet og gavmildhet PURPUR:Trofasthet, styrke og mot LØVEHODENE: Utadrettet virksomhet SIRKELEN: Enhet, samhold og fellesskap

7 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 7 Navnet LIONS henspeiler ikke først og fremst på dyrenes konge Bokstavene står for: L iberty I ntelligence O ur N ation’s S afety som i en fri norsk oversette blir til: ”Frihet og kunnskap er vår nasjons sikkerhet”

8 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 8 LIONSKLUBBEN er grunnelementet i Lions organisasjon. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i organisasjonen. Klubbene er i stor grad autonome, men de må arbeide i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale lover. Verdigrunnlaget finnes i Lions mål og Lions etiske norm

9 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 9 KLUBB SONE DISTRIKT MD LCI SONER: En sammenslutning av 5 -12 lionsklubber med geografisk nærhet og større lokal slagkraft enn enkeltklubbene DISTRIKTER: Større enheter, med over 35 klubber og 1250 medlemmer Ledes av en Distriktsguvernør (DG) MULTIPPELDISTRIKTER: Samling av flere distrikter. Norge er ett multippeldistrikt med 10 distrikter. Ledes av et kollegium av de 10 DGene pluss leder og nestleder (Guvernørrådet). ORGANISASJONSENHETER OVER KLUBBNIVÅET

10 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 10 AKTIVITETER er en fellesbetegnelsen på den virksomhet som Lions driver for å hjelpe andre Ut fra hva som er målgruppe for virksomheten deles den inn i Lokale Nasjonale og Internasjonale aktiviteter Men for å drive hjelpearbeid trenger man også penger. Pengeinnbringende aktiviteter er en viktig del av helheten

11 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 11 MEN DET ER STOR FORSKJELL PÅ PENGER I LIONS: AKTIVITETSMIDLER: Det er et ufravikelig prinsipp at penger fra inntektsbringende aktiviteter går ubeskåret til Lions hjelpearbeid. KLUBBMIDLER: Utgifter til drift av klubb/organisasjon dekkes gjennom medlemskontingent og andre bidrag fra medlemmene. AKTIVITETS- OG KLUBBMIDLER REGNSKAPS- FØRES OG FORVALTES PÅ SEPARATE KONTI.

12 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 12 Fra AKTIVITETSMENYEN INTERNASJONALT:  Øyehelseprosjekt i Uganda  Nordisk samarbeidsprosjekt i Baltikum: Barnehjem, Rehabiliteringssenter  Norske Lions katastrofeberedskap  Ungdomsutveksling  Internasjonalt hjelpefond, LCIF NASJONALT:  Lions Røde Fjær aksjoner  Lions Tulipanaksjon  Lions Førerhundskole  Arbeid mot narkotika ”Det er mitt valg”  Ungdomsarbeid  Diabetes  Funksjonshemmede LOKALT: Eldreomsorg, ungdomsarbeid, arbeid mot narkotika, funksjonshemmede, kulturarbeid, og mye mye mer. Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet!

13 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 13 ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: LIONS RØDE FJÆR : Landsomfattende innsamlingsaksjoner til store nasjonale hjelpeprosjekter. Formål: Innsamlet beløp: 1966: Beitostølen Helsesportsenter 8,6 mill 1977: Valnesfjord Helsesportsenter 17,6 mill 1987: Evenes Blindesenter og Haugland Helsesportsenter 25 mill 1995: ”Leddgiktaksjonen” 21 mill 1999: ”Livskvalitet i eldre år” (Nordisk) 22 mill 2004: Montebellotunet 46 mill Rehabiliteringssemter for kreftpasienter

14 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 14 ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: NEI TIL NARKOTIKA! Lions har holdningsskapende og forebyggende arbeid mot narkotika og rusmidler som et innsatsområde. Tulipanmotivet, med den friske og den brukne tulipan er Lions merke i kampen mot narkotika. Tulipandagen er Lions aksjonsdag i arbeidet mot narkotika. DET ER MITT VALG er et undervisningsprogram for alle klassetrinn i grunnskolen samt videregående skole, og det viktigste virkemiddel i dette arbeidet. Programmet brukes av skoler over hele landet. Programmet er utviklet av Lions i samarbeid med Quest Foundation. Lionsklubbene støtter kurs for lærere og undervisningsmateriell.

15 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 15 ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER: LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITYSENTER ble stiftet i 1966 og er landets eldste skole for opplæring av førerhunder. Skolen ligger i Oslo. Den ble modernisert i 1995, og er blant verdens mest moderne og funksjonelle førerhundskoler. Skolen leverer hunder til blinde over hele landet og dekker hvert år omlag 1/3 av landets behov for førerhunder. I undervisningstilbudet inngår også bruk av hunden og mobilitetstrening for blinde og svaksynte. Skolen er organisert som en stiftelse.

16 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 16 ØYEHELSEPROSJEKTET I UGANDA er den største satsing som norske lions har gjort på bistandssektoren. Prosjektet er et samarbeid med NORAD og Helse- departementet i Uganda. Prosjektet dekker 28 av landets 56 distrikter. Det er bygd fire øyeklinikker som er integrert i offentlige regionsykehus. Den femte klinikken vil stå ferdig Det legges vekt på opplæring, motivering og forebygging av øyelidelser. Prosjektet har vært en viktig faktor for å få øyehelse inn i den nasjonal helsetjeneste. I 2004 ble det foretatt 3663 øyeoperasjoner. 38 491 pasienter er undersøkt og fikk hjelp av klinikkenes personell og 71 691 av distriktenes øyespesialister. Lions Aid Norway står som operatører for prosjektet. Hovedprinsipp for prosjektet: ”Hjelp til selvhjelp!” Bærekraft!

17 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 17 Melvin Jones’ idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions oppgave er: ”Å skape forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid” ( Lions ”mission statement ”) Lions valgspråk er: ”WE SERVE”, I norsk oversettelse: ”TIL TJENESTE” Til Tjeneste

18 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 18 Lions er åpen for kvinner og menn over myndighetsalder, som innstilt på å gjøre en innsats for medmennesker som trenger hjelp. Medlemskap i Lions oppnås gjennom invitasjon. Dette er nedfelt i de internasjonale lover. Men Lions er ingen lukket organisasjon. Den er åpen for innsyn på alle nivåer. Medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement i hjelp til andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon, i et miljø som er preget av vennskap og godt kameratskap.

19 Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 19 NOE FOR DEG?


Laste ned ppt "Miniseminar MD-01 HVA ER LIONS? 0 20902 1 ”Verden trenger mer medfølelse og mindre selvopptatthet”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google