Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ære i saga og samfunn HIS2132 25. september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ære i saga og samfunn HIS2132 25. september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ære i saga og samfunn HIS2132 25. september 2007

2 Hva er ære? Norrøne begreper er: Peker på samfunnets normer
sómi, sæmð, virðing, metorð, metnaðr Kan oversettes med ære, omdømme, respekt, anseelse, prestisje Peker på samfunnets normer …hvilke normer som individet ble vurdert opp mot, og som ga prestisje Betydning også for sosial status

3 PMS om ære Ære er den verdi et menneske har i egne og andre øyne
Ære var en etisk norm den viktigste rettesnoren for sagamenneskenes atferd Offentlig vurdering Ikke et individs vurdering av selvet Det moderne selvet fantes ikke Individet konstitueres som person gjennom kollektivet Lite og gjennomsiktig samfunn – alle har en mening/vurdering om alle Æren det styrende prinsipp for individets stilling Æren en regulerende norm som sikrer sosial balanse

4 PMS om ære Helgi – personlig integritet
den viktigste verdi for frie mennesker Ideologisk har alle frie menn samme forutsetninger til å bli oppfattet som ærefulle Slektskap, politisk makt og økonomiske ressurser ikke avgjørende for et individs ære Menn ikke født ærefulle, det var en rett som måtte skaffes

5 PMS om ære Konkurranse om ære Utfordringen av andres ære viktig
Ærekrenkelser: níð, háð, flím, senna, eggja Utfordringen må besvares for å beholde, eller øke ære Måtehold en viktig verdi for den sosiale balansens skyld Negativ karakter: ójafnaðarmaðr en mann hvis selvhevdelse ikke kan godtas av kollektivet Uklart når en mann kan ærekrenke, eller når han har forsvart sin ære Avhengig av situasjonen og de involverte Avhengig av kollektivets vurderinger

6 Ærekrenkelser -fra Gulatingsloven
Ingen skal lage ýki om en annen mann eller si skamfull sladder. Det er ýki om en mann sier om en annen det som ikke kan være, kan bli, eller aldri har vært; om han er sagt å være en kone hver niende natt, har båret barn, eller kalles gylfin [ordets betydning er usikker, men indikerer trolig ”varulv” eller troll av et slag]. (Gulatingsloven kap. 138) Det er visse ord som er fullrettesord. Det er ett om en mann sier om en annen at han har båret fram et barn. Det er det andre om en mann sier han er sannelig penetrert. Det er det tredje om han sammenligner ham med en merr, eller kaller ham tispe eller hore, eller sammenligner ham med et hunndyr av noe slag [...] Det er også fullrettesord om en mann ”treller” en fri mann, eller kaller ham troll eller trollmann. (Gulatingsloven kap. 196)

7 Ærekrenkelser – Fra Vatnsdøla saga
Kom til holmstevnet, om du har hugen til en mann mer enn ei merr; men om noen av oss ikke kommer, da skal det reises níð mot ham med det til formål at han skal være hver manns niding og ikke være sammen med gode menn, ha gudenes vrede og bære en grid-nidings navn.

8 PMS om hierarkisk ære To typer ære i islendingesagaene
Tradisjonell ære og hierarkisk ære Hierarkisk ære knyttet til kongemakt Ikke skam å være kongens mann Islendinger framstilt med utfordrende og æressøkende egenskaper Kongen avgjør stridigheter mellom sine hirdmenn → den sosiale balansen ikke truet Ære og prestisje fra kongen kan brukes hjemme

9 Hierarkisk ære ifølge PMS
”Kun i kongens hierarki eller under vikingetogtets kampe kunne uden samfunsødelæggende konsekvenser tapperhed demonstreres og berømmelse vindes. Det kunne ikke skje hjemme i det islandske samfund, hvor ingen bondes søn kunne få nogen særlig prestige fra en anden bonde, uden at den ligevægt, som var fundament under både forfatningen og det sociale liv, blev forstyrret.” (Fortælling og ære, s. 224)

10 Miller om ære Vektlegger æren som maktmiddel
Vektskålsprinsippet – spillet om æren preget av begrenset tilgang til den Del av en skamkultur Delvis destabiliserende funksjon (ærekrenkelsen) Men også stabiliserende – konsekvensene kan skremme mange vekk fra å ærekrenke Høvdinger brukte ære for å bygge nettverk

11 Kritikk mot PMS’ æresbegrep
Høyersten (psykiater): argumenterer for at individer hadde ego-identitet forklarer bedre brudd på normene Bagge Ære ikke styrende for handlinger De mektige har ære uansett handlinger ”Ære var ikke å sette pliktene over interessene, men å ha høy anseelse, å være regnet som den fremste.” Ærekrenkelser – bivirkninger av maktkamp


Laste ned ppt "Ære i saga og samfunn HIS2132 25. september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google