Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt meldingsløft – status pr november -08

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt meldingsløft – status pr november -08"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt meldingsløft – status pr november -08
Ellen Strålberg - Helsedirektoratet

2 Bakgrunn for meldingsløftet: realisering av målene går for tregt
Bred enighet om nasjonale mål: elektronisk samhandling er et viktig virkemiddel for helhetlige pasientforløp Samspill-strategi peker ut retning Men utviklingen har gått for tregt de samme målene siden !-strategien i 2001 Dnlf etterlyser et krafttak for realisering av målene Riksrevisjonen påpeker manglende realisering av målene Helseministeren krever at helseforetakene tilbyr elektroniske samhandlingstjenester

3 Nasjonalt meldingsløft
Fase 1: Legekontor - helseforetak Legekontor – NAV Helseforetak - Helseforetak Fase 2: Kommunale pleie- og omsorgstjenester - Legekontor Kommunale pleie- og omsorgstjenester - Helseforetak Helsedirektoratet har fått i oppdrag å lede et Nasjonalt meldingsløft Skal ikke endre eksisterende styringslinjer og ansvarsforhold Programledelse i Helsedirektoratet | | 3

4 Mål Utbredelse og samhandlingsarkitektur Henvisning og epikrise,
Laboratorierekvisisjoner og -svar, Røntgenrekvisisjoner og -svar Sykmeldinger, legeerklæringer og legeoppgjør For disse meldingstypene skal elektronisk kommunikasjon være dominerende innen utløpet av Løsningene skal være i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur. Implementering Koordinerte og kvalitetssikrede innføringsprosesser Drift og forvaltning Løsningene skal være velfungerende, brukervennlige, gi nytteverdi og være pålitelige i bruk. Parallelle papirprosesser skal avvikles.

5 Nasjonalt meldingsløft
eDepråd HOD AID RHFene Helsedirektoratet NAV Dnlf Nasjonalt meldingsløft Programorganisering Styringsgruppe Programledelse Regionale prosjekt RHF Understøttende tiltak ELIN – a Dnlf NAV- samhandling NAV Ressurs gruppe Standardisering, testing og godkjenning KITH Koordinering og felles problemløsning Adresseregisteret Norsk Helsenett Standardisering, testing godkjenning Adresseregisteret

6 Meldinger, versjoner og frister
Vi vil klargjøre og presisere: hvilke prioriterte meldinger som skal omfattes av satsningen (jf. også programdirektiv kap 3) hvilke versjoner av meldingene som skal implementeres frist for når nye versjoner skal tas i bruk, samt når gamle skal fases ut Vedtak om meldinger knyttet til samhandling mellom helseforetak – legekontor 10 prioriterte meldinger samt applikasjonskvittering og ebXML Liknende prosess for øvrige samhandlingskjeder? Helseforetak – NAV Helseforetak – helseforetak Kommunale pleie- og omsorgstjenester – fastleger Kommunale pleie- og omsorgstjenester – helseforetak

7 Meldinger, versjoner og frister
Vedtak av styringsgruppen: For samhandling mellom helseforetak – allmennleger/avtalespesialister skal meldinger og versjoner som beskrevet under tas i bruk innen oppgitte tidsfrister. Fristene er nasjonale mål, og majoriteten av samhandlingsaktørene skal ha tatt i bruk meldingene iht de aktuelle datoene. Dersom enkelte aktører ikke klarer dette innen fristene regnes dette som avvik. Viktige elementer i rammeverket: 1.4.09: applikasjonskvittering : ebXML Meldingsversjoner: alle meldinger skal være på XML.format fra 1.4.09: Henvisninger versjon 1.0 Epikriser versjon 1.1 : Rekvisisjoner Medisinsk biokjemi versjon 1.5 Svar Medisinsk biokjemi versjon 1.3 Svar Patologi versjon 1.3. Rekvisisjon Immunologi versjon 1.5. Svar Immunologi versjon 1.3. Rekvisisjon Mikrobiologi versjon 1.5 Svar Mikrobiologi versjon 1.3. Rekvisisjon Radiologi versjon 1.5. Svar Radiologi versjon 1.3. 1.4.10: Rekvisisjon Patologi versjon 1.5.

8 Avslutte bruk av Trygd-Helse postkassen
Aktørene avventende med å fase ut Trygd-Helse i frykt for å miste kunder Aktører i sektoren etterlyser en felles, nasjonal dato for når Trygd-Helse ikke lenger skal brukes. Felles solidaritetsdato for når Trygd-Helse postkassen ikke lenger skal brukes settes til

9 NHN-Adresseregister Bruk av NHN-Adresseregister ELIN-a ELIN-k
NHN-Adresseregister etablert som en tjeneste i Norsk Helsenett i 2006, men er ennå ikke i praktisk bruk Behov for nasjonal koordinering og samordning! Eget prosjekt under Nasjonalt meldingsløft som koordinerer innsatsen hos: ELIN-a ELIN-k Felles rekvirentregister Forvaltning og videreutvikling av NHN-Adresseregister Styringsgruppen gir tilslutning til: Etablering av prosjekt ”Bruk av NHN-Adresseregister” for å sikre nasjonal koordinering Nå utarbeide mandat og prosjektbeskrivelse, herunder definere ambisjonsnivå og mål på kort og lang sikt Felles Rekv.reg ELIN-a ELIN-k Forv. og videreutv 4 RHF prosjekter


Laste ned ppt "Nasjonalt meldingsløft – status pr november -08"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google