Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trang Tran | Veg- og transportavdelingen | Seksjon for planlegging og grunnerverv | Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trang Tran | Veg- og transportavdelingen | Seksjon for planlegging og grunnerverv | Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Trang Tran | Veg- og transportavdelingen | Seksjon for planlegging og grunnerverv | Vegdirektoratet

3 Ambisjon er 8 % sykkelandelen Forutsetter at ● Vi ruller ut hovednettet raskt ● I hovedsak basert på løsninger som er i vegnormaler ● Og bedre drift og vedlikehold

4 Sykkelgate med bil på besøk - Rådhusgata

5 Pilotprosjekter – hva er lov og hvordan går man fram? ● Vi trenger nytenkning ● Gode ider som er bærekraftig ● Vi skal planlegge og drifte slik at sykling er for ALLE!

6 Vi kan teste ut løsninger som et samlet fagmiljø har tro på.

7 Noen eksempler Sykling mot envegskjøring ●Åpnet for tiltaket på permanent basis i 2004 ●Innført i Drammen, Sandnes og Trondheim ●Der tiltaket er gjennomført har det vært godt samarbeid mellom Vegvesenet, politiet og kommunen ifm planlegging og gjennomføring ●Bakgrunn: positive erfaringer fra andre europeiske land ●Vegdirektoratet laget kriterier(Håndbok 050 del 3)

8 Midtstilt sykkelfelt Monolitvn-Ullernchausseen; Kierschowsgate-Kirkevn; Akersgate-Keysersgt; General Ruges vei-Etervn; Middelthunsgt-Kirkevn; Bogstadvn-Kirkevn

9 Hvordan gå fram for å lage et pilotprosjekt på riksveg? ● Kontakte Vegdirektoratet for avklaring, og det bør skje før lokale myndigheter gis signaler om hvilken standard Statens vegvesen vil legges til grunn. ● Fravik fra vegnormalene behandles raskt. ● Det finnes et eget skjema for søknad om fravik

10 Fraviksbehandling Myndighet til å fravike Håndbok 017 innen forskriftenes rammer legges til – Vegdirektoratet for riksveg – Fylkeskommunen for fylkesveg – Kommunen for kommunal veg

11 Fraviksbehandling – riksveg ● De tre verbene – SKAL, BØR og KAN har en definert betydning i normalsammenheng ● Verbene ”styrer” fraviksbehandlingen VerbBetydningFravik SKALKravVegdirektoratet BØRKravRegionvegsjef Melding til Vegdir. KANAnbefalingRegionvegsjef informeres Gjelder vegnormalene 017, 018, 021, 048, 049, 050 163, 185 og 231

12 Fraviksskjemaet… 2 deler: Søknadsdel Behandlingsdel

13 Hva kreves det formelt sett for å få innvilget fravik ? Hva kreves av søknad? ● Fravik skal begrunnes faglig, konsekvenser mhp. ● Trafikksikkerhet ● Fremkommelighet ● Miljø ● Kostnader for investering, drift og vedlikehold Andre forhold som bør vurderes er: ● Systemskifter ● Kryss ● Forhold til andre trafikantgrupper og transportformer Mer om dette på: www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Vegnormaler/Fravik www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Vegnormaler/Fravik

14 Takk for meg! ● Det enkleste er å kontakte Vegdirektoratet for avklaring, og det bør skje før lokale myndigheter gis signaler om hvilken standard Statens vegvesen vil legge til grunn. Fraviksystemet er en rutine for å velge tilpassa løsninger der normalløsningen gir uakseptable konsekvenser for kostnader og miljø. Gi frihet til å velge løsning tilpasset forholdene på stedet.


Laste ned ppt "Trang Tran | Veg- og transportavdelingen | Seksjon for planlegging og grunnerverv | Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google