Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008

2 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 2 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som fremlegges for Driftskomiteen den 3.12.2008 (iht. møtekalender), og formannskapet. Regnskapsrapporten skal inneholde følgende ”fordeling” av kostnader: 2. Kjøp av juridiske tjenester (eksternt) 3. Kjøp av psykologirapporter/sakkyndigrapporter 4. Kjøp av andre eksterne tjenester/ressurser 5. Benyttet på barn/familie (tiltak) 6. Ordinær lønn 7. Kursvirksomhet 8. Overtidsbruk

3 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 3 Økonomistyring i barneverntjenesten 1.Løpende fakturabehandling. Enhetsleder og fagleder har anvisningsmyndighet. 2.Månedlige gjennomganger med Øk.avd. ISK. Status, prognoser. 3.Regelmessige møter vedr. refusjoner/inntekter. 4.Kvartalsrapportering. 5.Pol/adm. Møter 4 ggr/år 6.Økonomiplan 7.Budsjett 8.Årsrapport

4 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 4 Utfordringer med økonomistyringen Det budsjetteres med kjente saker og vedtak. Rammen tar ikke høyde for nye saker som kommer. Saker kan eskalere ut over barnevernets kontroll, eks i rettsapparatet. Kostnader (tiltak) føres på ulike arter og funksjoner og belastes på ulike tidspunkter, og målepunktene gir ikke alltid tilstrekkelig oversikt over kostnadsbildet. Forskyvninger mellom budsjett- og regnskapsår.

5 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 5 Kjennetegn ved 2008 15 akuttsaker 14 saker (20 barn) rettsapparatet/fylkesnemnda Mange spesielt alvorlige saker! Rekordmange meldinger-215 hittill i år (195 i hele 2007) 92 plasseringer (hittill)utenfor hjemmet (mot 81 i fjor) Høyt sykefravær, stort arbeidspress

6 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 6 Barnevern-del av BaFa

7 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 7 Fordeling lønn og tiltak

8 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 8 Tiltak innenfor og utenfor familien

9 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 9 Tiltak innenfor fam.

10 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 10 Juridisk bistand og konsulenttjenester, 2007 og per 30.10.08

11 Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 11 Tiltak utenfor hjemmet, 2007 og per 30.10.08


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten desember 2008 - Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google