Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYGEOGRAFI SGO 2100 21.01.05 URBANISERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYGEOGRAFI SGO 2100 21.01.05 URBANISERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYGEOGRAFI SGO URBANISERING

2 HVA ER BYVEKST? Vekst i byfolkningen Vekst i byenes fysiske utbredelse

3 HVA ER URBANISERING? Kingsley Davis (1965):
Urbanisering innebærer at en økende andel av befolkningen bor i byer

4 HVA ER URBANISME? Pacione: Spredning av ”bykultur” og ”urbane
levemåter”

5 HVORFOR OPPSTO DE FØRSTE BYENE?
Teorier: Forbedringer i jorbruket skapte overskudd Økende handel skapte behov for markedsplasser Krigføring og konflikter skapte et beskyttelsesbehov Religion skapte behov for møteplasser Pacione: Sammenfall av prosesser

6 FAKTORER BAK BYVEKSTEN PÅ 1800-TALLET
Behov for større produksjonsenheter ved industrialiseringen Befolkningsfortetting på bygdene Modernisering i jordbruket Utvikling av transportmidler

7 FAKTORER BAK FORTSATT BYVEKST
Produksjonsfaktorer: stordriftsfordeler lokalisering nært markedet tilgang på arbeidskraft nærhet til andre produsenter Synkende priser på jordbruksprodukter Sosiale og kulturelle faktorer Naturlig tilvekst i befolkningen Utbygging av motortransport Politiske faktorer Innvandring

8 KONDRATIEVS BØLGER Periode Nøkkelinnovasjon Dominerende industrier
Periode Nøkkelinnovasjon Dominerende industrier Vannkraft Bomull, jern Stål, dampskip Stålprodukter, maskinverktøy, skip Vekselstrøm, elektrisk lys, bil Biler, elektrisk ingeniørvirksomhet, kjemikalier ? Transistor, computerteknologi Elektronikk, computere, kommunikasjonsteknologi, fly

9 URBANISERINGSKURVEN

10 DEN DEMOGRAFISKE TRANSFORMASJONSMODELLEN

11

12

13

14 TRANSPORT OG BYVEKST Byen mot slutten av tiden med hestekjerre
1920 1880 Fotgjengerbyen Byen mot slutten av tiden med hestekjerre Byen etter introduksjon av trikken ”Bilbyen” 1970

15 FASER I URBANISERINGEN - DEN ENKELTE BY
Førindustriell fase Urbanisering og industrialisering Suburbanisering - utbygging av forsteder Reurbanisering eller “urban turnaround”??

16 DAGENS URBANISERING Uhyre sterk urbanisering og byvekst i mange u-land
Fremdeles både urbanisering og byvekst i flere vestlige land Forskyvning av urbaniseringen i enkelte land, for eksempel USA Fremvekst av ”utkantbyer”, særlig i USA


Laste ned ppt "BYGEOGRAFI SGO 2100 21.01.05 URBANISERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google