Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontraktsmessig ytelse – generelt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontraktsmessig ytelse – generelt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontraktsmessig ytelse – generelt
Dag 2a Kontraktsmessig ytelse – generelt Lasse Simonsen

2 1 Tolking

3 Ytelse mot ytelse (gjensidighetsforutsetningen):
Forutsetning for å få vederlaget er at debitor oppfyller kontraktsmessig Vederlagsrisikoen Realytelse Vederlaget Lasse Simonsen

4 Tolking av kontrakten:
Utgangspunktet – bruk av vanlig norsk tolkingslære Realytelse Når (Dag 2b) Hva (Dag 3) Lasse Simonsen

5 Tolkingsstandarder: Tolking Objektiv tolking Subjektiv tolking
Tekstbasert Felles oppfatning Én parts oppfatning Den praktiske hovedregel Den juridisk prinsipale regel Ensidige disposisjoner Lasse Simonsen

6 Tolkingsstandarder: Objektiv tolking Naturlig lesemåte Risiko-
prinsipper Normalt avgjørende ved klar tekst Uklart tekst: Uklarhetsregelen (forfatterregelen) Avvik fra bakgrunnsretten God eller dårlig løsning Osv Rt (37) Nye Major: ”Hva man kan utlede av en alminnelig språklig forståelse av ordlyden” Lasse Simonsen

7 2 Skillet mellom resultat- og innsatsforpliktelser

8 Skillet mellom resultat- og innsatsforpliktelser:
Sp: Er det tilstrekkelig å yte en faglig forsvarlig innsats eller må målet nås for å få rett til vederlaget? Prosessen Faglig forsvarlig innsats Målet Hva er forpliktelsens gjenstand: Prosessen – (”duty of best efforts”/”obligation de moyens”/”una obbligazione de mezzi”/ ”Einsatz aller Kräfte”) Målet – (”duty to achieve a specific result”/”obligation de résultat”/”una obbligazione de risultato”/ ”bestimmten Erfolg zu erzielen”) Lasse Simonsen

9 To atskilte vurderinger
Innsatsforpliktelser – sammenfall mellom kontraktsbrudd og erstatning: Én felles vurdering Innsats- forpliktelse Ikke- oppfyllelse Erstatning Culpa (ansvarsgrunnlag) Culpa To atskilte vurderinger Resultat- forpliktelse Ikke- oppfyllelse Erstatning Objektivt Eget ansvarsgrunnlag Kontrollansvar Culpa Lasse Simonsen

10 3 Når foreligger de forskjellige forpliktelsestypene?

11 Tolking av kontrakt: UNIDROIT Art ”Determination of kind of duty involved” Tolking Avtalens ordlyd Risiko- vurdering Sedvane Bestemt frist Bestemt beløp Bestemt kvalitet Tjenester Om D har stor eller liten innflytelse på resultatet Lasse Simonsen

12 Eksempel – praktikum 3. avdeling våren 2011:
Ole Vold hadde investert betydelige beløp i … ulike utbyggingsprosjekter i den norske fjellheimen. Eierselskapet til disse gikk konkurs. Marte Kirkerud skulle etter prospektet ”arbeide for optimalisering av eiers verdier og en realisering av prosjektene”. Oppgaven var ”å sørge for at prosjektene ble inntektsbringende”. Vold mente hun måtte innestå for at prosjektene ble realisert som planlagt … Lasse Simonsen

13 Eksempel – praktikum 3. avdeling høsten 2010:
Holm ønsket utført utsmykninger i inngangspartiet og i hallen i huset. Han ville at dette skulle være ferdig til han skulle feire sin 50-årsdag den 24. april 2010, med stort selskap og flere hundre gjester. Ås og Holm inngikk avtale om nærmere beskrevne utsmykningsarbeider, med stor frihet for Ås til å finne gode og vakre løsninger. Det ble også avtalt et vederlag på en million kroner for arbeidet som Ås skulle utføre hos Holm. Hva RF = HR Vegsaltdommen Funksjonskontrakt Innsatsforpliktelse Når Resultatforpliktelse IF = Rimelig framdrift osv Vederlag Resultatforpliktelse IF = Regningsarbeid Lasse Simonsen

14 Typiske eksempler: Forpliktelse R I Kjøp Leie Tilvirkning Osv
”Liberale yrker” (tjenester) Advokatoppdrag Revisoroppdrag Tannlegetjenester Arkitektoppdrag Konsulentoppdrag Osv Lasse Simonsen

15 4 Ikke-oppfyllelse og kontraktsbrudd

16 Grunnbegrepet: Resultatforpliktelser Kontraktsbrudd Årsak Avvik
(mislighold) Forsinkelse Mangel Avvik Årsak (risikospørsmålet) Avvik mellom faktisk ytelse og avtalt ytelse Hva er årsaken til at det foreligger et avvik Hvem har risikoen for denne årsaken Dag 11b) Kreditorrisikoen Lasse Simonsen

17 De to vurderingstemaene
• Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik]

18 (1) Avviksspørsmålet: Tolking av kontrakten Avvik Bevisspørsmål
Kontraktsmessig ytelse Tolking av kontrakten Frister Ytelser Avvik (kontraktsbrudd) Faktisk ytelse Bevisspørsmål Lasse Simonsen

19 (2) Årsaksspørsmålet: Kreditors Debitors risiko risiko
Årsaken til ikke-oppfyllelse må ikke skyldes forhold som K har risikoen for Lasse Simonsen

20 Anasjonale prinsipper
• UNIDROIT Art : ”A party may not rely on the non-performance of the other party to the extent that such non-performance was caused by the first party’s act or omission or by anothter event as to which the first party bears the risk.” • PECL Art 8:101 (3): ”A party may not resort to any of the remedies set out in Chapter 9 to the extent that its own act caused the other party’s non-performance.” • DCFR III.-3:101 (3): ”The creditor may not resort to any of those remedies to the extent that the creditor caused the debtor’s non-performance.”

21 U H: Oppdragsgiver måtte selv bære risikoen for utilfredsstillende resultat ved lakkering av varmeplater Lakken på varmeplater blæret opp og skallet av. Dette skyldtes at varmeplatene inneholdt opp til flere liter vann. Bakgrunnen for dette var at oppdragsgiver – uten å fortelle debitor – hadde gått over til å anvende vann i stedet for olje ved sine forutgående tetthetsprøver. Dette måtte oppdragsgiver bære risikoen for. Lasse Simonsen

22 ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen
NS 8407 Totalentreprise Pkt 23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen Punkt 23.1 først ledd: ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.” Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Kontraktsmessig ytelse – generelt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google