Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 2a Kontraktsmessig ytelse – generelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 2a Kontraktsmessig ytelse – generelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 2a Kontraktsmessig ytelse – generelt

2 1 Tolking

3 Lasse Simonsen Ytelse mot ytelse (gjensidighetsforutsetningen): Forutsetning for å få vederlaget er at debitor oppfyller kontraktsmessig VederlagetRealytelse Vederlagsrisikoen

4 Lasse Simonsen Tolking av kontrakten: Utgangspunktet – bruk av vanlig norsk tolkingslære Realytelse -Når (Dag 2b) -Hva (Dag 3)

5 Lasse Simonsen Tolkingsstandarder: Tolking Objektiv tolking Objektiv tolking Subjektiv tolking Subjektiv tolking Tekstbasert Felles oppfatning Felles oppfatning Én parts oppfatning Én parts oppfatning Ensidige disposisjoner Den praktiske hovedregel Den juridisk prinsipale regel

6 Lasse Simonsen Tolkingsstandarder: Objektiv tolking Objektiv tolking Naturlig lesemåte Naturlig lesemåte Risiko- prinsipper Risiko- prinsipper Normalt avgjørende ved klar tekst Uklart tekst: -Uklarhetsregelen (forfatterregelen) -Avvik fra bakgrunnsretten -God eller dårlig løsning -Osv Rt-2011-670 (37) Nye Major: ”Hva man kan utlede av en alminnelig språklig forståelse av ordlyden”

7 2 Skillet mellom resultat- og innsatsforpliktelser

8 Lasse Simonsen Skillet mellom resultat- og innsatsforpliktelser: Sp: Er det tilstrekkelig å yte en faglig forsvarlig innsats eller må målet nås for å få rett til vederlaget? Målet Hva er forpliktelsens gjenstand: -Prosessen – (”duty of best efforts”/”obligation de moyens”/”una obbligazione de mezzi”/ ”Einsatz aller Kräfte”) -Målet – (”duty to achieve a specific result”/”obligation de résultat”/”una obbligazione de risultato”/ ”bestimmten Erfolg zu erzielen”) Prosessen Faglig forsvarlig innsats

9 Lasse Simonsen Innsatsforpliktelser – sammenfall mellom kontraktsbrudd og erstatning: Innsats- forpliktelse Innsats- forpliktelse Ikke- oppfyllelse Ikke- oppfyllelse Erstatning Culpa (ansvarsgrunnlag) Culpa Resultat- forpliktelse Resultat- forpliktelse Ikke- oppfyllelse Ikke- oppfyllelse Objektivt Erstatning Eget ansvarsgrunnlag -Kontrollansvar -Culpa Én felles vurdering To atskilte vurderinger

10 3 Når foreligger de forskjellige forpliktelsestypene?

11 Lasse Simonsen Tolking av kontrakt: UNIDROIT Art 5.1.5 ”Determination of kind of duty involved” Tolking Avtalens ordlyd Avtalens ordlyd Risiko- vurdering Risiko- vurdering Sedvane -Bestemt frist -Bestemt beløp -Bestemt kvalitet Om D har stor eller liten innflytelse på resultatet Tjenester

12 Lasse Simonsen Eksempel – praktikum 3. avdeling våren 2011: Ole Vold hadde investert betydelige beløp i … ulike utbyggingsprosjekter i den norske fjellheimen. Eierselskapet til disse gikk konkurs. Marte Kirkerud skulle etter prospektet ”arbeide for optimalisering av eiers verdier og en realisering av prosjektene”. Oppgaven var ”å sørge for at prosjektene ble inntektsbringende”. Vold mente hun måtte innestå for at prosjektene ble realisert som planlagt …

13 Lasse Simonsen Eksempel – praktikum 3. avdeling høsten 2010: Holm ønsket utført utsmykninger i inngangspartiet og i hallen i huset. Han ville at dette skulle være ferdig til han skulle feire sin 50-årsdag den 24. april 2010, med stort selskap og flere hundre gjester. Ås og Holm inngikk avtale om nærmere beskrevne utsmykningsarbeider, med stor frihet for Ås til å finne gode og vakre løsninger. Det ble også avtalt et vederlag på en million kroner for arbeidet som Ås skulle utføre hos Holm. Hva Når Vederlag Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse RF = HR-2010-1875 Vegsaltdommen Funksjonskontrakt IF = Rimelig framdrift osv IF = Regningsarbeid

14 Lasse Simonsen Typiske eksempler: Forpliktelse R R I I -Kjøp -Leie -Tilvirkning -Osv -”Liberale yrker” (tjenester) -Advokatoppdrag -Revisoroppdrag -Tannlegetjenester -Arkitektoppdrag -Konsulentoppdrag -Osv

15 4 Ikke-oppfyllelse og kontraktsbrudd

16 Lasse Simonsen Grunnbegrepet: Resultatforpliktelser Kontraktsbrudd (mislighold) Kontraktsbrudd (mislighold) Avvik Årsak (risikospørsmålet) Årsak (risikospørsmålet) Avvik mellom faktisk ytelse og avtalt ytelse -Hva er årsaken til at det foreligger et avvik -Hvem har risikoen for denne årsaken -Forsinkelse -Mangel Dag 11b) Kreditorrisikoen

17 De to vurderingstemaene Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen].

18 Lasse Simonsen (1) Avviksspørsmålet: Kontraktsmessig ytelse Kontraktsmessig ytelse Faktisk ytelse Faktisk ytelse Avvik (kontraktsbrudd) Tolking av kontrakten -Frister -Ytelser Bevisspørsmål

19 Lasse Simonsen (2) Årsaksspørsmålet: Debitors risiko Kreditors risiko Kreditors risiko Årsaken til ikke-oppfyllelse må ikke skyldes forhold som K har risikoen for

20 UNIDROIT Art 7.1.2 : ”A party may not rely on the non-performance of the other party to the extent that such non-performance was caused by the first party’s act or omission or by anothter event as to which the first party bears the risk.” PECL Art 8:101 (3): ”A party may not resort to any of the remedies set out in Chapter 9 to the extent that its own act caused the other party’s non- performance.” DCFR III.-3:101 (3): ”The creditor may not resort to any of those remedies to the extent that the creditor caused the debtor’s non-performance.” Anasjonale prinsipper

21 Lasse Simonsen U 1998-193 H: Oppdragsgiver måtte selv bære risikoen for utilfredsstillende resultat ved lakkering av varmeplater Lakken på varmeplater blæret opp og skallet av. Dette skyldtes at varmeplatene inneholdt opp til flere liter vann. Bakgrunnen for dette var at oppdragsgiver – uten å fortelle debitor – hadde gått over til å anvende vann i stedet for olje ved sine forutgående tetthetsprøver. Dette måtte oppdragsgiver bære risikoen for.

22 Lasse Simonsen NS 8407 Totalentreprise Pkt 23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen Punkt 23.1 først ledd: ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.”


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 2a Kontraktsmessig ytelse – generelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google