Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske dilemma Kommentarer på konferanse om flexcurity NHO 14. september 2006 Harald Magnus Andreassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske dilemma Kommentarer på konferanse om flexcurity NHO 14. september 2006 Harald Magnus Andreassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske dilemma Kommentarer på konferanse om flexcurity NHO 14. september 2006 Harald Magnus Andreassen

2 2 Det er typisk norsk …  Dumme politikere, for høye skatter og avgifter  Late og sykelige arbeidstakere, utstøting, uføretrygd  Umulige fagforeninger  Grådige og dårlige bedriftsledere  Kortsiktige og inkompetente eiere (og meglere)  Et håpløst aksjemarked, en umulig sentralbank  Vi forsker for lite, særlig på IKT  Oljepengene har ødelagt oss; forklarer det som er bra Hvor ille er det egentlig?

3 3 Klarer vi å holde folk i jobb?  Ikke så verst  Flere eldre i jobb enn noe annet land (eks. Island)

4 4 Norske kvinner arbeider – og føder barn!

5 5 For lav produktivitet? Verdiskaping pr timeverk OECD/First. USD/timeverk, 2004, målt i kjøpekraftkorrigerte priser

6 6 Visste du det?

7 7 Kraftig nedbygging av industrien i Norge

8 8.. som i alle andre land

9 9 Vi tjener bra med penger (og det er ikke bare i olje!)

10 10 Aldri fred å få!  Hvert år blir 200.000 – 300.000 arbeidsledige (og mange flere bytter jobb)  Nesten alle får en ny jobb  Noen blir uføre, noen tidligpensjon  Maks 10’ går fra ledighet til elendighet  Samfunnet er omstillingsdyktig, i alle fall i makro!

11 11 Norge vs. Danmark  Er det egentlig så store forskjeller på fleksibiliteten på i arbeidslivet, i praksis?  Bare hvis 3 måneder vs. noen dager er avgjørende. Det bør det sjelden være?

12 12 The real bottom line  Vi er vekst- og omstillingsdyktige  Vi har et lavt konfliktnivå  ”common sense” regjerer  Vi inkluderer mange på arbeidsmarkedet  Vi tar ganske godt vare på dem som ikke kan brødfø seg selv  Av og til litt for godt, sannsynligvis  Pliktetikken holder? Etniske utfordringer

13 13 20% ER IKKE ARBEIDSUFØRE!  Rene medisinske forklaringer lite troverdige  Jfr. geografiske forskjeller, ”motediagnoser” (muskel & skjelett, psykiske lidelser)  Det er vondt å leve  Smerter i kroppen til alle tider i alle kulturer, men responsen forskjellig (Ingvard Wilhelmsen, UiB, spes. hypokondri)  ”Moralen” blant arbeidstakere  trolig endret  Aksepten av hva som er ”høvelig arbeid” er endret  ” Moralen” blant arbeidsgiverne er trolig endret

14 14 Case: Lærerne – arbeider til de pensjoneres…  2.700 lærere går av med pensjon hvert år  1.500 blir uføretrygdet  1.000 tar AFP  200 går av med ordinær alderspensjon  67% av kvinnelige lærere som går av med trygd, uførepensjoneres, snittalder 53 år (for menn og kvinner)  Og de lever til de blir nesten 90! Hvor syke er de??  Yrkeskarriere:30 år (– gyldig fravær for barn) Pensjonistkarriere:35 år  Er lærere på 53 år 100% ubrukelige alle andre steder i samfunnet? Har de krav på penger fra oss?

15 15 Hvem krever, hvem klager, hvem betaler?  ”Vi” vil ha bedre sosiale ordninger, pensjoner  ”Dere” vil ikke betale  Hvem tror dere betaler?

16 16 Kapitalismens jernlov  Øker de sosiale kostnadene, kuttes lønningene tilsvarende  Og kuttes kostnadene, vil lønningene stige tilsvarende  Kapitalismen er mye mer robust enn kapitalistene forstår  Overskuddene utgjør ca 10%, lønnskostnadene 70% av verdiskaping  Øker lønnskostnadene 5%, faller overskuddene 35%  Da faller investeringene og etterspørselen etter arbeidskraft  Da stiger ledigheten og lønningene presses ned  Det er ikke eierne som betaler de sosiale ordningene, det er det vi selv som gjør (eks: ferie, tjenestepensjon) VI HAR RÅD, HVIS VI VIL (BETALE)  HVA BURDE VI VILLE?

17 17 Globaliseringen har ikke noe med saken å gjøre  Ikke før (deler) av vårt folk tar føttene fatt, ut  eller (feil) deler av andre folk tar føttene fatt, hit  (Landet mangler ikke arbeidskraft)

18 18 Kan legene ha noe med saken å gjøre?  Vi må ha egne (strenge) trygdeleger!!

19 19 Et under har blant oss skjedd: De syke ble helbredet! En stund Ny legepraksis, I/A? Men nå virker det ikke mer?

20 20 Bjarne Slakte-Hanssen ble Slakt-Hanssen. Ufortjent?  Arbeidsgivers kostnad til 20/10% sykelønn: 0,6% av lønnskost  Et par måneders lønnsvekst  I dag (og litt mindre i morgen)  Bedrifter som får ned sykefraværet subsidierer de som ikke klarer det  All erfaring viser at bedriftene/ansatte kan gjøre MYE  IA-avtalen har faktisk virket i mange bedrifter  Ikke lag dette til en krisesak!  Er 20/10 til hinder for lokalt IA-arbeide?  Bruk den som en brekkstang for karensdag + litt lavere sykelønn!!  Oppmuntre til lokale, gode løsninger (”friskepenger”)

21 21 Pensjonsreformen: Prinsipper avklart…  Pensjonene stiger med ½ reallønn, ikke fullt ut som nå  Pensjonene kuttes om vi lever lenger, i snitt (og det gjør vi)  Fleksibel pensjons- alder mot avkorting av pensjon akseptert  i prinsippet Mer eller mindre pensjon? Din pensjonsalder 8 år på jobb gir 60% mer pensjon!


Laste ned ppt "Norske dilemma Kommentarer på konferanse om flexcurity NHO 14. september 2006 Harald Magnus Andreassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google