Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse og Organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse og Organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

2 Ledelse og Organisasjon
Gründerskolen - Blindern Februar 2005 Managing People in a Small Business John Stredwick, Kogan Page 2002 Complete Leadership Susan Bloch and Philip Whiteley, Pearson Education Limited UK 2003

3 Jack Welch, Chairman of General Electric:
“We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and where, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.”

4 Jack Welch, Chairman of General Electric:
“We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and where, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.” “Far-fetched? Soft? Naïve? Not a bit. This is the type of liberated, involved, excited, boundary-less culture that is present in successful small companies. It is unheard of in a company our size but we want it and are determined we will have it.”

5 Jack Welch, Chairman of General Electric:
“We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and wher, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.” “Far-fetched? Soft? Naïve? Not a bit. This is the type of liberated, involved, excited, boundary-less culture that is present in successful small companies. It is unheard of in a company our size but we want I and are determined we will have it.” Jack Welch misunner mindre organisasjoner og mulighetene og fordelene de har til å motivere sine medarbeidere!

6 Hvorfor arbeide i små organisasjoner?
Stadige utfordringer God kommunikasjon og raske beslutninger Nær beslutningstagere Færre regler Utviklingsmuligheter Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

7 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
En mandag formiddag i november.... Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

8 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
En mandag formiddag i november: Knut, et meget lovende nytt medlem av staben, leverte sin oppsigelse rett før helgen. Da Georg spurte om grunnen svarte Knut at opplæring var ikke-eksisterende i bedriften og at han hadde blitt kastet ut på dypet og overlatt til seg selv! Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

9 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
En mandag formiddag i november: Knut, et meget lovende nytt medlem av staben, leverte sin oppsigelse rett foer helgen. Da George spurte om grunnen svarte Knut at opplæring var ikke-eksisterende i bedriften og at han hadde blitt kastet ut på dype og overlatt til seg selv! Georg har benyttet formiddagen til å intervjue kandidater til den nye operasjonslederjobben, men synes det er vanskelig å bestemme seg – Kan han få profesjonell hjelp til intervjuene eller finnes det standard tester han kan bruke? Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

10 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
...og videre: I det Georg gikk gjennom produksjonshallen, overhørte han en av de eldre arbeiderene i telefonen: ’Kommunikasjonen her har jo alltid vært håpløs, men jeg regner med at det blir bedre når fagforeningen blir etablert’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

11 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
...og videre: I det George gikk gjennom produksjonshallen, overhørte han en av de eldre arbeiderene i telefonen: ’Kommunikasjonen her har jo alltid vaert håpløs, men jeg regner med at det blir bedre når fagforeningen blir etablert’ De første som møtte Georg da han kom til kontoret var en liten gruppe fra administrasjonen som høflig, men bestemt spurte om lønnsforhøyelse siden MTick rett ved siden av og andre firmaer i nærheten betalte minst 10% mer enn de fikk Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

12 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
...og til slutt: Rett før lunch ble Georg oppringt av en av operasjonslederene som fortalte at Kai, en av montørene hadde falt ned fra stigen han sto på brukket armen og skadet noe av materiellet slik at kunden vil måtte stoppe driften i flere dager – Georg var bekymret fordi han visste at Kai hadde jobbet 15 timer non-stop og allerede mer enn 80 timer over den siste uken Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

13 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma
...og til slutt: Rett før lunch ble Georg oppringt av en av operasjonslederene som fortalte at Kai, en av montørene hadde falt ned fra stigen han sto på brukket armen og skadet noe av materiellet slik at kunden vil måtte stoppe driften i flere dager – George var bekymret fordi han visste at Kai hadde jobbet 15 timer non-stop og allerede mer enn 80 timer over den siste uken Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

14 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen Rekruttering Opplæring og utvikling ’Performance’ Lønn og annen kompensasjon ’Vanskelige tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

15 Forretningssystem og organisasjon
Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- foering & salg Service 2 2 2 2 2

16 Forretningssystem og organisasjon
Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Systematisk, kostnadseffektivt og koordinert så både din bedrift og kunden har økonomisk nytte Internt: Fordele oppgaver og ansvar Personal planlegging Hva skal gjøres av egen bedrift, hva skal kjøpes eksternt? Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service 2 2 2 2 2

17 Forretningssystem ‘Klassisk’ Forskning & utvikling Produksjon Distri-
Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service 2 2 2 2 2

18 Forretningssystem ‘Klassisk’ ‘Dell’ Forskning & utvikling Produksjon
Distri- busjon Markeds- føring & salg Service Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. ‘Dell’ Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service 2 2 2 2 2

19 Forretningssystem eller IDA (MTick) Edelweiss (Phoggy) Forskning &
utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service eller Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service IDA Edelweiss (MTick) (Phoggy) 2 2 2 2 2

20 ’Rett Sted’ Nærhet til anskaffelses- og avsetningsmarked
Tilgang til utdannet personale og kunnskaper Økonomisk miljø Konjunkturer, arbeidsløshet, tomtepriser, leiepriser Juridisk miljø Ansvarsregler, skatt Politisk miljø Statlig regulering Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Selv med dagens kommunikasjonsmidler… 2 2 2 2 2

21 Enkel Organisasjon Adm. Direktør Petter Berg Forskning & Utvikling
Fredrik Hansen Produksjon Markedsføring Randi Hoff Økonomi Personal & administrasjon Berit Mo

22 Enkel Organisasjon Ikke alt på plass fra første dag
Adm. Direktør Petter Berg Forskning & Utvikling Fredrik Hansen Produksjon Markedsføring Randi Hoff Økonomi Personal & administrasjon Berit Mo Ikke alt på plass fra første dag Bestemme ansvarsforhold

23 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen Anta at hver gruppe på kurset er et lederteam for en bedrift Rekruttering Opplæring og utvikling ’Performance’ Lønn og kompensasjon ’Trange tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

24 Ledelse Den perfekte leder Entusiastisk Målrettet Viser integritet
Uredd Rettferdig Viser omsorg Lytter Har selvtillitt Fleksibel Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

25 Ledergruppen Kjennetegn på en vellykket ledergruppe
Kompletterende egenskaper og sterke sider Felles visjon, alle trekker i samme retning Fleksibilitet og samhørighet i vanskelige situasjoner Gir ikke opp i vanskelige situasjoner – Tar problemene andre og tredje gang Kompetanse og erfaring for fremtidige utfordringer Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

26 Ledertyper Autoritativ ’Coaching’ Demokratisk
Harmoniserende (affiliative) Dominerende og utålmodig (pace- setting) Kommanderende (coercive) Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

27 Ledergruppen Hva ser den profesjonelle investoren på
Har gruppen samarbeidet tidligere? Har medlemmene relevant erfaring? Er de klar over svakheter og villig til å fylle hullene? Er de enige om fremtidige roller og har fastlagt eierforhold? Er de enige om felles mål eller er det meningsforskjeller? Står alle bak virksomheten? Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

28 Klimaet i Gruppen Innoverende Klare prosedyrer og målsettinger
Teamwork Belønnende Klare forventninger Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

29 Kunnskapsprofil ‘Harde’ faktorer ‘Myke’ faktorer
Markeds- føring/ salg kompetanse Sosial Kommunika- sjonsevne Forhandlings- evne Prosjekt- ledelse Produksjon Personal- spørsmål Relasjoner Selger talent Effektivitet Teknikk Finans Initiativ Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Kjenne sterke og svake sider Ta hensyn til kompetansen i styret

30 Egen Erfaring Stab i stor organisasjon
Operasjon I, II, III... F&U Markedsføring og salg Økonomi/regnskap Personal Helse, sikkerhet og miljø Juridisk Alle de samme funksjonene må følges opp i en énmannsbedrift Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Adm. Direktoer Petter Berg Forskning & Utvikling Fredrik Hansen Produksjon Markedsfoering Randi Hoff Oekonomi Personal & administrasjon Berit Mo 2 2 2 2 2

31 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen (Dream team) Rekruttering Opplæring og utvikling Performance Lønn og kompensasjon ’Trange tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

32 Rekruttering Vurdere behov Identifisere kandidater
Antall – statisk, vekst, erstatninger, reduksjoner Kunnskaper, ferdigheter, tidspunkt Identifisere kandidater Sjekke markedet, ’short-liste’, velge Gale valg blir dyrt for en liten bedrift Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

33 Før Ny-rekruttering ’Outsourcing’ Reorganisering
Bruke tiden på en annen måte Automatisere Vil den nye stillingen ’add value’? Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

34 Rekruttering Jobb beskrivelse Person beskrivelse
Oppgave orientert - Ansvarsorientert Person beskrivelse Tiltrekke seg de beste kandidatene Internt, annonsere, byråer, jobb sentre, nettverk, www Sile Intervjue Tester? Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

35 Feil ved Intervjuer Intuitiv og for rask beslutning
Kandidaten er lik deg selv Snakker for mye Spør ikke grundig nok Valg under press Absorberer ikke informasjonen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

36 Feil ved Intervjuer Intuitiv og for rask beslutning
Kandidaten er lik deg selv Snakker for mye Spør ikke grundig nok Valg under press Absorberer ikke informasjonen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Vær helst to som intervjuer, inkludert den eventuelle sjefen 2 2 2 2 2

37 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen (Dream team) Rekruttering Opplæring og utvikling Performance Lønn og kompensasjon ’Trange tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

38 Opplæring og utvikling
Introduksjon til bedriften ‘Opplærings-syklusen’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

39 Introduksjon til Bedriften - De 3-4 første månedene er avgjørende for hvorvidt den ansatte blir i bedriften Gunnleggende om organisasjonen Produkter, historie, nøkkelpersoner (treffe sjefen), kunder, leverandører, kontorer, suksesser, store kontrakter og tildelinger Informasjon om avdelingen og selve jobben Organisasjon, treffe kollegaer, jobb-beskrivelse, Helse, sikkerhet og velferd Brannøvelser, førstehjelp, sikkerhet relatert til selve jobben Informasjon om ansettelesforhold og betingelser Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

40 Opplæring og utvikling
’Coaching’ Mentor system Læreprosess 10% av det som leses 20% av det som høres 30 % av det som sees 50 % av det som sees og høres 70 % av det kandidaten selv sier 90% av det som kandidaten selv sier og gjør Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

41 Kunnskapsprofil Kjenne sterke og svake sider ‘Harde’ faktorer
‘Myke’ faktorer kompetanse Sosial Kommunika- sjonsevne Forhandlings- evne Markeds- føring/ salg Prosjekt- ledelse Produksjon Personal- spørsmål Relasjoner Selger talent Effektivitet Teknikk Finans Initiativ Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling

42 ‘Opplærings-syklusen’
Vurdere Planlegge Evaluere Gjennomføre

43 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen (Dream team) Rekruttering Opplæring og utvikling ’Performance’ Lønn og kompensasjon ’Trange tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

44 Performance Hva motiverer til innsats? Definere målsettinger
Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

45 Hva motiverer til innsats?
Høy lønn og frykt for å miste jobben? Ingen er like - situasjonsavhengig Medarbeidere ønsker en rettferdig avlønning og behandling, men like viktig er En interessant jobb, klare målsettinger, annerkjennelse, jobb tilfredstillelse, Definere målsettinger Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

46 Målsettinger Relevante og aksepterte Konkrete, målbare og tidsbestemte
Utfordrende, men realistiske og oppnåelige Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

47 Målsettinger Egen erfaring Relevante og aksepterte
Konkrete, målbare og tidsbestemte Utfordrende, men realistiske og oppnåelige Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Egen erfaring 2 2 2 2 2

48 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen (Dream team) Rekruttering Opplæring og utvikling Performance Lønn og kompensasjon ’Trange tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

49 Lønn og kompensasjon - en investering, ikke bare en kostnad
Jobb evaluering og gradering for små bedrifter Markedsbestemte lønnstrinn Bonus, resultatbasert kompensasjon, profittdeling og aksjeopsjoner Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

50 Parvis Jobb-sammenligning
Job title Sekretær Regnskaps- sjef Resep-sjonist Markeds-assistent Koordinator England Total points 2 1 3 7

51 Lønn og kompensasjon - en investering, ikke bare en kostnad
Jobb evaluering og gradering for små bedrifter Markedsbestemte lønnstrinn Bonus, resultatbasert kompensasjon, profittdeling og aksjeopsjoner Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

52 Lønn og kompensasjon - en investering, ikke bare en kostnad
Jobb evaluering og gradering for små bedrifter Markedsbestemte lønnstrinn Bonus, resultatbasert kompensasjon, profittdeling og aksjeopsjoner Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

53 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen Rekruttering Opplæring og utvikling ’Performance’ Lønn og kompensasjon ’Vanskelige tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

54 ’Vanskelige tider’ Ta hensyn til ’Restrukturering’ – Enkelt personer
Best mulig relasjoner med medarbeidere Loven Fagorganisert eller ikke? ’Restrukturering’ – Enkelt personer Søk råd! Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

55 Disiplinær Prosedyre - kort, enkel og ’to the point’
Skriftlig - Hvem gjelder den for Beskriv disiplinære tiltak og hvilke ledere som kan gjøre hva Rask behandling - Den ansatte må informereres om klagen og få anledning til å si sin mening må ha anledning til ta med en representant eller kollega bør ikke sies opp av displinære grunner ved første overtredelse hvis ikke det er ’gross miscoduct’ Disiplinære tiltak først etter grundige undersøkelser Gi den ansatte forklaring på straffen som brukes og anledning til å anke avgjørelsen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2


Laste ned ppt "Ledelse og Organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google