Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- HsPro Hvorfor tenke nytt rundt dataprogram i skolehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- HsPro Hvorfor tenke nytt rundt dataprogram i skolehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 - HsPro Hvorfor tenke nytt rundt dataprogram i skolehelsetjenesten
Trond Markestad

2 ”Sen språkopplæring gir skoletapere” Oppland arbeiderblad 29. mai 2006
500 fulgt fra 3 til 16 år: ”Gapet fra de første årene forsvinner ikke, men holder seg konstant” Konklusjon: ”Barnehagene må starte språkopplæring allerede mellom ett og to år”

3 Barneombudet mai 2006 kommenterer at 2000 skolebarn pr helsesøster
”En hel generasjon barn kan få varige skader”

4 Folkehelsa 2006 3-5% av guttene og 10% av år gamle jenter har søkt hjelp for psykiske plager siste år. Forsker: ”Alle skolebarn må screenes for psykiske plager hvert år”

5 Behov nasjonalt og internasjonalt?
Forebygging er viktigste satsingsområde Honnørord? Mange mener å ha ”svaret” Lite er evaluert vitenskapelig Ofte ”bruddstykker” som er evaluert Kunnskap etablert gjennom forskning er grunnlaget for gode programmer og god undervisning

6 Poenget med screening

7 Tilstand egnet for screening HVIS:
Sykdommen er et betydelig helseproblem Godt utbygd og velprøvd behandlingsapparat Behandlingsapparatet nødvendig kvalitet og kvantitet Latent eller preklinisk stadium Passende test eller undersøkelse Tilstandens naturlige forløp må være kjent Undersøkelsesmetoden enkel uten særlig ubehag Akseptert av befolkningen og gi høy frammøteprosent Utgiftene skal avbalanseres over hele helsebudsjettet Ikke engangstilfelle, men fortløpende prosess

8 Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge
Gjøres mye – 100 års tradisjon Mange ideer – mange ildsjeler Behov og fokus skifter Mange på ”markedet” Hva og hvordan evalueres tiltak? Alle tiltak kan ha utilsiktede bivirkninger Alle nye tiltak bør inkludere krav om tilstrekkelig evaluering

9 Hva gjøres? Lite forskning over tid Mange enkeltprosjekter
Unntak: Mor-barn-studien? Mange enkeltprosjekter Lite holdbar intervensjonsforskning For små studier For kortvarige studier For fragmenterte/ikke satt i sammenheng

10 Kanskje forebyggingens største utfordring: Vet vi hva vi setter i gang?
Hva er viktig å oppdage? Hvor gode er vi til å oppdage det? Hva kan vi gjøre med det? Hva har effekt? Kan vi skape problemer? Frode Heian 2006

11 Hva er og hva er ikke HsPro
Journalsystem Følger utvikling hos det enkelte barn Generer enkel statistikk for rapporter Frammøte ER IKKE: System for overvåkning av helsetilstand i barnegruppen System for å se på sammenheng mellom utviklingstrekk System for å se effekt av våre tiltak

12 Eksempel: Amming Amming ? Amming ”Flink til å amme”
”Ingen ammeproblemer” ”Såre brystvorter” ”Ammer ikke” T

13 Eksempel: Amming Amming Fullamming Delvis Ingen

14 Hva kan oppnås Se utvikling over tid i befolkningen
Familienes helse/kår og barnas helse Se effekt av tiltak Eks amming i fht kort barselstid Økt aktivitet/kost vekt Se hvor godt våre instrumenter forutsier vansker SATS, Språk 4, andre Skolevansker

15 Følge utvikling (f.eks.vekt, vaksine, ernæring Måle effekt av tiltak
Bergen kommune Helseetaten Helsestasjon Skolehelsetjenesten Høgskolen Mange aktuelle Mastergrader Doktorgrader Universitetet Pediatrisk inst Samfunnsmedisin HEMIL Folkehelseinst. Med. fødselsreg. Barn og familie i Helsestasjon Skole Politisk vilje Infrastruktur Sosial-helsedir Helse-omsorgsdep Følge utvikling (f.eks.vekt, vaksine, ernæring Måle effekt av tiltak Måle bruk av ressurser


Laste ned ppt "- HsPro Hvorfor tenke nytt rundt dataprogram i skolehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google