Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.4: Bakgrunnen for 1814.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.4: Bakgrunnen for 1814."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.4: Bakgrunnen for 1814

2 Den storpolitiske bakgrunnen
Amerikanske uavhengighetskrigen 1789 Franske revolusjon 1792 – Det revolusjonære Frankrike i krig mot Østerrike, Storbritannia og Preussen Russland (fram til 1799), Danmark-Norge og Sverige nøytrale

3 Napoleonskrigene 1805 Storbritannia slår den franske flåten ved Trafalgar Napoleon seirer på kontinentet over Preussen og Østerrike 1807- Frankrike og Russland alliert 1806/07: Fastlandsblokaden: Napoleon sperrer Storbritannia ute fra kontinentet Napoleons russiske felttog 1812 – ender med at 10 000 av 430 000 vender hjem De allierte mot Napoleon – slaget ved Leipzig Napoleon tvunget til å kapitulere i Paris men vender tilbake… Endelig slått ved Waterloo 18.juni 1815

4 Danmark Nøytralitetspolitikken gir florisante tider
Fra 1797 tar Fredrik over utenrikspolitikken 1801 Slaget på Københavns red – britisk flåte angriper den danske 1807 Flåteranet – Storbritannia tar 50 av orlogsskipene Fredrik erkærer krig mot Storbritannia og velger Napoleon som alliert.

5 1808: Krig mellom Russland og Sverige, Danmark erklærer krig mot Sverige
Norske hæren inn på Sveriges vestfront – stillingskrig Fred Russland Sverige i 1809 – Sverige taper Finland

6 Sveriges norgesplaner
1772 Gustav 3 ( ) ønsker Norge under Sverige Sender svenske spioner til Norge

7 Sveriges utenrikspolitikk..
Gustav 4. Adolf ( ), nøytrale sammen med Danmark og Russland Men velger Storbritannias side i krigen fra 1805 mot Frankrike. Av to grunner - beskyttelsen av svenske eksportinteresser - uvilje mot revolusjonen og republikken Mister Finland i 1809 til Russland

8 Sverige: statskuppet i 1809
Gustav 4. Adolf avsettes - svenske offiserer står bak Den revolusjonære riksdagen innsetter Karl 13, men må finne en tronarving: Fredrik 6 av Danmark? Avslår Kristian August av Augustenborg? Takker ja, valgt i 1809, men dør i 1810 Jean Baptiste Bernadotte – fransk marskalk – sier ja, og blir Karl Johan Støtter ikke Napoleons russiske felttog i 1812, men får løfte av tsaren om Norge

9 Karl Johan skaffer seg Norge
Er på seierherrenes parti mot Napoleon i 1813 og Storbritannia og Preussen støtter kravet om Norge, Danmark har holdt med Napoleon for lenge og er på tapernes side Etter slaget i Leipzig der Napoleon taper, vender Karl Johan hæren mot Danmark og truer Fredrik 6 til å avstå Norge Deretter drar Karl Johan videre til Frankrike, og vender ikke tilbake med hæren før i mai 1814

10 Kieltraktaten– 14. januar 1814
Norge avstås til kongen av Sverige Mot svensk Pommern og 1 million riksdaler.

11 Norge Kieltraktaten ikke umiddelbart gjort kjent i Norge
Våren 1814 er det tid til å handle Fredrik 6 sender korn til Norge Christian Fredrik støtter norske opprørsplaner Var kongens og kronprinsens egentlige motiv å få Norge tilbake til Danmark?

12 Den norske bakgrunnen for 1814
Florisante tider for norsk eksport og norsk skipsfart under krigene Topografisk litteratur Patriotisme – Norge som kjempers fødeland Irritasjon over mangel på norske institusjoner – universitet og bank

13 Mary Wollstonecraft (1759-1798)
”Det frieste samfunn jeg noensinne har sett” Min nordiske reise, 1795

14 1807- et vendepunkt Men da Fredrik valgte Frankrike ble det vanskelig for norsk økonomi Fastlandssperringen 1806–14 betydde at Norge ikke fikk tilført det livsviktige kornet, og at norske varer ikke ble solgt. Storbritannia tok norske skip i engelske havner arrest og norske sjøfolk satt i ”prisonen” 2000 bare fra Agder , dvs. hver 10 voksne mann fra regionen. Danmark svarte med: Kaperfart Lisensfart

15 Regjeringskommisjonen 1807-1810
Ledet av Christian August av Augustenborg En regjering for Norge Grev Wedel Jarlsberg ble medlem fra 1809 Prøvde å få til fred med Storbritannia, men Fredrik avviste kravet

16 Grev Herman Wedel Jarlsberg
Det (kongelige selskapet) til Norges vel stiftet 1810, Wedel leder, Hyppige kontakt med svenskene og Carl Johan fram til 1812 om svensk-norsk union Satset deretter mer på kontakten med Storbritannia Viktig i arbeidet for å skaffe Norge korn og Universitet Unionspartiets leder på Eidsvoll Ønsket sterk regjering, bundet kongemakt

17 Krigen mot Sverige Kristian August av Augustenborg ledet hæren I klarte en hær på ca mann å holde svenskegrensa mot en dobbel så stor svensk hær – epidemier brøt ut

18 Nødsår Hunger og nød Misvekst 1808 og 1812
I 1809 og 1812 steg dødeligheten til det dobbelte Noen borgere tjente seg rike på lisensfart

19 1813 Tsaren krever at Fredrik skal avstå Trondheim stift til Sverige
Fredrik sender tronarvingen Christian Fredrik som stattholder og militær øverstkommanderende til Norge Oppdraget er å sikre norsk lojalitet til Danmark Ordne kornforsyninger til Norge Hjelpe Danmark i forhold til Storbritannia

20 Christian Fredrik velger folkesuvereniteteten våren 1814
Christian Fredrik planla å gjøre arvekrav på Norge. Oppfordringer fra trondheimsborgere og Stormannsmøtet på Eidsvoll, med Georg Sverdrup fikk prinsen til å avstå fra enevoldsmakt Anerkjenne folkesuverenitet

21 Forberedelsene til Eidsvoll
Troskapsed til Norge i kirkene Valg av representanter til riksforsamlingen 10 april trådte riksforsamlingen sammen på Eidsvoll

22 Fra 17. mai til 4. november Stormaktene vil ikke godkjenne Norges selvstendighet Karl Johan går til krig 14. august Mossekonvensjonen 10. oktober abdiserte Christian Fredrik 4 . november, Det overordentlige storting vedtar revidert grunnlov og velger Karl Johan som norsk konge

23 To hovedoppfatninger av 1814
”Friheten i gave”: Stormaktspolitikken brøt inn over Norge: Sverre Steen og Jens Arup Seip Forberedt av indre vekst og utløst av utenrikspolitiske hendelser: Ernst Sars, Halvdan Koht, Knut Mykland og Kåre Lunden


Laste ned ppt "19.4: Bakgrunnen for 1814."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google