Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

May-britt monsrud SPED4940 – 12.03.09 - Leseopplæring når norsk er andrespråket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "May-britt monsrud SPED4940 – 12.03.09 - Leseopplæring når norsk er andrespråket."— Utskrift av presentasjonen:

1 may-britt monsrud SPED4940 – 12.03.09 - Leseopplæring når norsk er andrespråket

2 may-britt monsrud Lesing : avkoding X forståelse Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier

3 may-britt monsrud Lesing : avkoding X forståelse Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier

4 may-britt monsrud Lesemodeller Bottom –up Top-down og/eller En interaktive lesemodeller

5 may-britt monsrud

6 Fonologiske ferdigheter Fonologiske ferdigheter overføres fra første – til andrespråket (Dickinson m.fl. 2004) Balansert tospråklige: mer korrekte grammatiske bedømmelser finner ordgrenser i setninger tidligere enn enspråklige (Bialystok 2001)

7 may-britt monsrud Lydsystemet Norsk: 9 vokaler (vokaler vanskeligere enn konsonanter) Tamil, kroatisk, urdu/hindu: 5 vokaler Arabisk/berbisk : færre vokaler U – Y- Ø er ”merket” ekstra bevisstgjøring når lyder ikke fins i eget lydsystem (Bøysen 1997) - Morsmålets fonologi overstyrer norsk fonologi? - Semantikken overstyrer fonologien?

8 may-britt monsrud

9 Fonologisk lesing med semantisk støtte H-hæ..rm..a…n.hærman har ma…n-ge- kose-hunner - …i… ste…den-isteden –de..st-å…r på hyll…la o..v-åver sen…ga senga

10 may-britt monsrud

11 -ordavkoding og lesing på et andrespråk ordavkoding er ikke problemet: leseproblemer etter begynnerstadiet (Chall, Loona, Hauge..) Andrespråkslesere like gode ferdigheter som førstespråkslesere på ordanalyse og ordavkoding - svakere på staving og leseforståelse (Verhoeven 2003)

12 may-britt monsrud Development of Text Comprehension in Young Children, Lervåg, Nybakken 22 skoler, 200 norsktalende, 89 urdutalende barn i 2 klasse Leseforståelse: svakere Non-ordlesing – ingen forskjell Vokabular : 37, 2 (urdu) -- 62 (urdu/norsk) Grammatikk (TROG, ITPA): svakere

13 may-britt monsrud Ordforråd Klar sammenheng mellom vokabularkunnskap og leseferdighet. Andrespråkslesere vanligvis mindre vokabular enn enspråklige (Bilaystok 2001, Verhoeven 2000)

14 may-britt monsrud Ordforråd : 50 ord (Kuldbrandstad 2003) Norskspråklige elever: 97% Minoritetsspråklige (pakistansk og tyrkisk): 86% på morsmål og 52% på norsk

15 may-britt monsrud - Mer ordforråd… Vokabular – overføres ikke på samme måte som ordavkoding Vokabular: kompetansen stabil fra tidlig alder til seint i skolealder Sentralt for vokabularutvikling: - kvalitet på språkmiljø - i form av mange ord - Omfanget av forklaringer – i form av kognitivt utvidede samtaler (Aukrust in press)

16 may-britt monsrud Hva vil det si å kjenne et ord Å si ordet Kjenne innholdet Kjenne nettverk av assosiasjoner knyttet til ordet Kjenne positive og negative betydninger av ordet Kjenne sosiale bruksmåter Kjenne til bøyningsformer

17 may-britt monsrud Ordkunnskap - ordbok Hva er antonymet? Hva er synonymet Hva slags ordklasse Skriv ordet Bruk ordet i en setning Hva betyr ordet Lag nye ord med ordet

18 may-britt monsrud Kriterier for effektiv ordkjennskap Semantisk netteverk Meningsfull kontekst Repetisjon (Nagy 1990)

19 may-britt monsrud Metaspråklig kompetanse Likheter og forskjeller mellom språk (Kulbrandstad 2003) Læringsstrategier og leseforståelse (Kulbrandstad 2003)

20 may-britt monsrud Leseprosjekt: ”Children of Promise” – Tøyen skole 2007 90% andrespråkslesere 5 klasse elever med lave leseresultater leser for småskoleelever Omfang: 2 timer pr.uke Bøker på morsmål og andrespråk Veiledning til 5 klasseelever

21 may-britt monsrud Hvorfor bør leseopplæringen foregå på det språket eleven behersker best? Eleven har et språklig fundament å bygge på. Eleven er kjent med det fonologiske system Fonologien forstyrres ikke av semantikken Lesing sikres å være en aktivitet ”på jakt etter mening” Den tekniske ordavkodingen kan overføres til 2.språket

22 may-britt monsrud Amerikansk ekspertkomite: når minoritetsbarn ikke snakker majoritetsspråket: men snakker et språk det er utviklet opplæringsmateriell på og det fins kvalifiserte lærere som snakker barnets språk: Leseopplæring på morsmål – samtidig med opplæring i majoritetsspråket som talespråk – og gradvis støtte i leseopplæring på majoritetsspråket Talespråk før leseinnlæring. Systematisk leseopplæring på majoritetsspråket først når barnet har nådd et visst nivå. Hva er visst nivå? Hvor lang periode med talespråk før leseinnlæring? Lite forskningsmessig belegg…

23 may-britt monsrud Klassecase 2 klasser: over halvparten under kritisk grense Kartlegging: Setningslesing Bokstavkunnskap: formell og funksjonell Diktat: lydrette, ikke lydrette ord, non-ord Ordforråd

24 may-britt monsrud Nivåbasert arbeid: tema/lesing 2 temaperioder Morsmålslærer Differensierte tekster

25 may-britt monsrud Tiltaksområder Fonologisk sikkerhet Rask og sikker ordavkoding Ordforråd Læringsstrategier Forkunnskaper: ta i bruk og etablere

26 may-britt monsrud Resultater: SL60 – SL40

27 may-britt monsrud Kartleggingsprøver for klassen Fonologiske ferdigheter Bokstavkunnskap Ordavkoding Ordforråd Bakgrunnskunnskaper Tekstbånd Lesehastighet/flyt


Laste ned ppt "May-britt monsrud SPED4940 – 12.03.09 - Leseopplæring når norsk er andrespråket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google