Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan mot støy i Oslo kommune Seminar SFT 3. februar - 2009 Kirsten Kleveland Friluftsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan mot støy i Oslo kommune Seminar SFT 3. februar - 2009 Kirsten Kleveland Friluftsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan mot støy i Oslo kommune Seminar SFT 3. februar - 2009 Kirsten Kleveland Friluftsetaten

2 Innholdet i Oslo kommunes HP 1.Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring 2.Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen 3.Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder 4.Oppfølging og evaluering

3 1.Felles prosjektbeskrivelse – politisk prosess og offentliggjøring Forskriften stiller krav til offentlig medvirkning og høring: Planen ble behandlet som en ordinær planprosess: Bydelene (privatpersoner og organisasjoner) gav innspill gjennom planleggingen HP ble sendt på høring i 6 uker –Fikk inn høringsuttaleser fra 26 instanser Vedtak i bystyret 24.09.2008 –Evaluering av arbeidet –Gjennomføring av tiltakene

4 2.Støysituasjonen i Oslo Kilderettede tiltak –støysvake veidekker, skinnesliping Tiltak som reduserer støyutbredelse –skjermingstiltak, fasadetiltak osv Trafikkplanlegging –trafikkreduksjon, endring av trafikkmønster, tungtrafikk, fartsreduksjon Forbyggende –Arealplanlegging, arealtiltak Hovedsakelig brukt

5 1.Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring 2.Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen 3.Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder 4.Oppfølging og evaluering Innholdet i Oslo kommunes HP

6 Stille områder Plan- og bygningsetaten Friluftsetaten Østensjøvannet 3. Sammenstilling av handlingsplanen

7 EU- direktiv END 2002/49/EC –Handlingsplan: utpeke stille områder Statlig støyforskrift etter forurensningsforskriftens kapittel 5 –Plikter å beskrive tiltak for de neste fem år, inkl stille områder Retningslinje for håndtering av støy i arealplanleggingen, T-1442 –Kartlagte stille områder bør avmerkes som grønn sone, slik at de kan ivaretas gjennom arealplanlegging Bakgrunn

8 Hvorfor stille områder? Befolkningsvekst i byene Trafikkøkning Generell støyplage Søvnforstyrrelser Mer støy Stress Høyt blodtrykk Infarkt Dødsfall Rekreasjon, stille oaser

9 Handlingsplanen Definisjon (nasjonalt støyregelverk) : ”Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og /eller kulturaktiviteter i omgivelser skjermet eller i god avstand fra dominerende støykilder.” Utsikt fra Havnabakken

10 Handlingsplanen Hovedmål 1: Ivareta og sikre stille områder for alle alders- og brukergrupper mot øket støybelastning Hovedmål 2: Forbedre støysituasjonen med tiltak mot støy

11 Handlingsplanen Områdene : 2 strategier slått sammen: vassdrag + større grøntområder

12 Tiltak 1.Informasjonsarbeid (beskyttelse mot ytterligere støybelastning) 2.Analyser og utredning – støy og tilgjengelighet 3.Pilotprosjekt for stille områder 4.Pilotprosjekt og arkitekt-/designkonkurranse for akustisk design 5.Realisering av hovedsykkelveinettet 6.Fotgjengerplan for Oslo indre by og sentrum

13 Erfaringer Gjennomgang av områdetyper: hva skal man satse på? –Strategier for utpeking av områder Omfattende befaringer, registreringer, dokumentering: tar tid! –Skjema (registreringer, medvirkning) bør testes/ utarbeides nøye Digital opptegning, digitale hjelpemidler: sjekk muligheter! Studietur og fagseminar er nyttig Lokal medvirkning (bydeler) Faglig medvirkning (prosjektgruppen) –Nasjonalt/ internasjonalt samarbeid mulig? Ekspertgruppe, valg av områder, mål, definisjon, tiltak –Sørg for bred forankring av tiltak Kostnadsoverslag: mulige finansielle løsninger? Årsverk: ~1 fordelt på 2 personer/ etater –Tverretatlig gruppe følger opp tiltakene

14 Tilbake til handlingsplanarbeidet generelt..

15 1.Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring 2.Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen 3.Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder 4.Oppfølging og evaluering Innholdet i Oslo kommunes HP

16 4.Oppfølging og evaluering Offentliggjøring: Høringsuttalelser til Oslos HP: –for lite konkrete tiltak –savner forebyggende tiltak (arealplanlegging, T-1442) –ikke overslag over reduksjon av antall personer som plages i forbindelse med foreslåtte tiltak –mye tilbakemelding på mangel på mer lokale tiltak –gjennomføringsplan ble etterlyst: Trenger mer forpliktende tiltaksplaner enn HP Gjennomføringsplan utarbeides nå: tiltak presenteres med tidsanslag og forventet kostnad og resultat… Støykart er lagt ut på FRIs hjemmesider, en interaktiv kartløsning er under arbeid

17

18 Utfordringer: Tidspress: kartleggingen tok tid –Kvalitetssjekk –Muligheter –Studietur/ innspill fra andre kommuner/ internasjonale kontakter Første gangen: hva burde man fokusere på? Styring/ ledelse –Sammenstilling, koordinering 4.Oppfølging og evaluering

19 Fram mot 2012: Ting tar tid! –Nødvendig å sette av god tid, nok ressurser Sjekk muligheter nå –Ressurser, kontakter Hvem skal ta ansvar? Tiltak: –Mest mulig konkrete tiltak –Også forebyggende tiltak er viktige (T-1442 i kommuneplaner) –Hvordan få mer forpliktende tiltak? årlige gjennomføringsplaner? 4.Oppfølging og evaluering

20 Lykke til!


Laste ned ppt "Handlingsplan mot støy i Oslo kommune Seminar SFT 3. februar - 2009 Kirsten Kleveland Friluftsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google