Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan mot støy i Oslo kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan mot støy i Oslo kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan mot støy i Oslo kommune
Seminar SFT 3. februar Kirsten Kleveland Friluftsetaten

2 Innholdet i Oslo kommunes HP
Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder Oppfølging og evaluering

3 1. Felles prosjektbeskrivelse – politisk prosess og offentliggjøring
Forskriften stiller krav til offentlig medvirkning og høring: Planen ble behandlet som en ordinær planprosess: Bydelene (privatpersoner og organisasjoner) gav innspill gjennom planleggingen HP ble sendt på høring i 6 uker Fikk inn høringsuttaleser fra 26 instanser Vedtak i bystyret Evaluering av arbeidet Gjennomføring av tiltakene

4 2. Støysituasjonen i Oslo
Kilderettede tiltak støysvake veidekker, skinnesliping Tiltak som reduserer støyutbredelse skjermingstiltak, fasadetiltak osv Trafikkplanlegging trafikkreduksjon, endring av trafikkmønster, tungtrafikk, fartsreduksjon Forbyggende Arealplanlegging, arealtiltak Hovedsakelig brukt

5 Innholdet i Oslo kommunes HP
Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder Oppfølging og evaluering

6 3. Sammenstilling av handlingsplanen
Stille områder Plan- og bygningsetaten Friluftsetaten Østensjøvannet

7 Bakgrunn EU- direktiv END 2002/49/EC
Handlingsplan: utpeke stille områder Statlig støyforskrift etter forurensningsforskriftens kapittel 5 Plikter å beskrive tiltak for de neste fem år, inkl stille områder Retningslinje for håndtering av støy i arealplanleggingen, T-1442 Kartlagte stille områder bør avmerkes som grønn sone, slik at de kan ivaretas gjennom arealplanlegging

8 Hvorfor stille områder?
Befolkningsvekst i byene Trafikkøkning Generell støyplage Søvnforstyrrelser Mer støy Stress Høyt blodtrykk Infarkt Dødsfall Rekreasjon, stille oaser

9 Handlingsplanen Definisjon (nasjonalt støyregelverk) :
”Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og /eller kulturaktiviteter i omgivelser skjermet eller i god avstand fra dominerende støykilder.” Utsikt fra Havnabakken

10 Handlingsplanen Hovedmål 1:
Ivareta og sikre stille områder for alle alders- og brukergrupper mot øket støybelastning Hovedmål 2: Forbedre støysituasjonen med tiltak mot støy

11 Handlingsplanen Områdene:
2 strategier slått sammen: vassdrag + større grøntområder

12 Tiltak Informasjonsarbeid (beskyttelse mot ytterligere støybelastning)
Analyser og utredning – støy og tilgjengelighet Pilotprosjekt for stille områder Pilotprosjekt og arkitekt-/designkonkurranse for akustisk design Realisering av hovedsykkelveinettet Fotgjengerplan for Oslo indre by og sentrum

13 Erfaringer Gjennomgang av områdetyper: hva skal man satse på?
Strategier for utpeking av områder Omfattende befaringer, registreringer, dokumentering: tar tid! Skjema (registreringer, medvirkning) bør testes/ utarbeides nøye Digital opptegning, digitale hjelpemidler: sjekk muligheter! Studietur og fagseminar er nyttig Lokal medvirkning (bydeler) Faglig medvirkning (prosjektgruppen) Nasjonalt/ internasjonalt samarbeid mulig? Ekspertgruppe, valg av områder, mål, definisjon, tiltak Sørg for bred forankring av tiltak Kostnadsoverslag: mulige finansielle løsninger? Årsverk: ~1 fordelt på 2 personer/ etater Tverretatlig gruppe følger opp tiltakene

14 Tilbake til handlingsplanarbeidet generelt..

15 Innholdet i Oslo kommunes HP
Felles prosjektbeskrivelse - Hver kildeeier arbeidet med egen HP, disse ble sammenstilt av FRI - Deretter felles prosess: politisk prosess og offentliggjøring Støysituasjonen i Oslo - På bakgrunn av støykartleggingen Sammenstilling av handlingsplan for - Kommunal vei - Riksvei - Jernbane - T-bane og trikk - Havn - Stille områder Oppfølging og evaluering

16 4. Oppfølging og evaluering
Offentliggjøring: Høringsuttalelser til Oslos HP: for lite konkrete tiltak savner forebyggende tiltak (arealplanlegging, T-1442) ikke overslag over reduksjon av antall personer som plages i forbindelse med foreslåtte tiltak mye tilbakemelding på mangel på mer lokale tiltak gjennomføringsplan ble etterlyst: Trenger mer forpliktende tiltaksplaner enn HP Gjennomføringsplan utarbeides nå: tiltak presenteres med tidsanslag og forventet kostnad og resultat… Støykart er lagt ut på FRIs hjemmesider, en interaktiv kartløsning er under arbeid

17

18 4. Oppfølging og evaluering
Utfordringer: Tidspress: kartleggingen tok tid Kvalitetssjekk Muligheter Studietur/ innspill fra andre kommuner/ internasjonale kontakter Første gangen: hva burde man fokusere på? Styring/ ledelse Sammenstilling, koordinering

19 4. Oppfølging og evaluering
Fram mot 2012: Ting tar tid! Nødvendig å sette av god tid, nok ressurser Sjekk muligheter nå Ressurser, kontakter Hvem skal ta ansvar? Tiltak: Mest mulig konkrete tiltak Også forebyggende tiltak er viktige (T-1442 i kommuneplaner) Hvordan få mer forpliktende tiltak? årlige gjennomføringsplaner?

20 Lykke til!


Laste ned ppt "Handlingsplan mot støy i Oslo kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google