Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havet stiger – hva gjør kommunen med dette?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havet stiger – hva gjør kommunen med dette?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Havet stiger – hva gjør kommunen med dette?
Paal Kloster Stavanger kommune Kultur og byutvikling/Kommuneplan

2 Verdier i Stavanger kommune
Sammen for en levende by - er til stede - vil gå foran - skaper framtiden

3 Hvordan kan Stavanger fortsette å være en levende by selv om havet stiger?

4 Hvordan kan Stavanger fortsette å være en levende by selv om havet stiger?

5 Revisjon av kommuneplanen
Klima- og miljøplan

6 Mål for samfunnssikkerhet
Stavanger kommune skal være i stand til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger.

7 Strategi Innhente kunnskap om risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen
Arbeide for å skape en trygg og robust by

8 Framtidens byer Samarbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. (2008 til 2014) Samarbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. (2008 til 2014) Avtale mellom Staten, KS og kommunene og mellom Staten, KS og næringslivet (19 mai 2009)

9 Noradapt 4-årig forskningsprosjekt: Cicero, Vestlandsforsking, Meteorologisk institutt og Østlandsforskning Unjárgga/Nesseby, Hammerfest, Høylandet, Flora, Voss, Bergen, Stavanger og Fredrikstad NORADAPT Community Adaptation & Vulnerability in Norway Startdato:   Sluttdato:   Samarbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. (2008 til 2014) Avtale mellom Staten, KS og kommunene og mellom Staten, KS og næringslivet (19 mai 2009)

10 KlimaROS Prosjekt i Samarbeid med Sintef/NTNU

11 GIS og simuleringsverktøyer
MD har bevilget 1,5 mill til å utvikle et nytt simuleringsverktøy for havnivåstigning. Stavanger kommune samarbeider med Norkart og PowerSim i Bergen

12 Chang Jiang (Yangze) Three Gorges dam

13

14 Flytting av kulturminner
Abu Simbel, 1968

15 Hvor mye stiger havet, og når skjer det?

16 Strategier og tiltak Bygge diker og flomsikring
Heve terreng og bygninger Flytte bebyggelse til flomsikkert område Ikke ny bebyggelse i flomutsatte områder

17 Kartlegge lavtliggende områder, også undervannsterreng
Langgrunne områder er spesielle mht. bølger

18

19 Tiltak Nedre grense for bebyggelse uten opplegg for avløpspumpe heves. I dag kote + 2,34.

20 Ny bestemmelse Ny bebyggelse med golv lavere enn kote + 3 skal vurderes mht. havstigning.

21 Paradigmeskifte En gylden anledning til å stille spørsmål til det meste:

22 Paradigmeskifte Er kommunene i stand til å iverksette de rette tiltakene?

23 Paradigmeskifte Ny organisering er aktuelt
Nye løsninger for infrastruktur

24

25 Hensynsone Plassering av masser Buøy

26 Hensynssone Plassering av masser Jåttåvågen

27

28 Økonomi Norges økonomi ligner økonomien i Nigeria, og næringsmessig har vi malt oss inn i et smalt oljehjørne Jon Bingen/NORISS as mener at norsk økonomi står i fare for å gå på en smell i løpet av så kort tid som 10 år. Norsk Instiutt for Strategiske Studier

29 Kanskje trengs det mer av slike samferdsels-prosjekter?

30 Videre arbeid Forebygge mot flom: Generell bestemmelse for forholdet mellom permeable og ikke-permeable markoverflater

31 Videre arbeid Ny avløpshåndtering: Utvinne fosfor og nitrogen som ressurser til landbruket

32 ? Den største flommen blir kanskje demografisk?
Kan Norge ta i mot klimaflyktningene?

33 Maldivene Underwater cabinet meeting, 17. oktober


Laste ned ppt "Havet stiger – hva gjør kommunen med dette?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google