Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Inntektssystemet 2009. Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 2 Nytt inntektssystem Jevnere fordeling av kommunenes inntekter Større.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Inntektssystemet 2009. Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 2 Nytt inntektssystem Jevnere fordeling av kommunenes inntekter Større."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Inntektssystemet 2009

2 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 2 Nytt inntektssystem Jevnere fordeling av kommunenes inntekter Større stabilitet og økt forutsigbarhet Behov for regionalpolitiske omlegginger Nytt inntektssystem for fylkeskommunene legges fram våren 2009

3 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 3 Kommunene 2009 Mill. krVekst Innbyggertilskudd46 53114,9 Distriktstilskudd Sør-Norge311- Nord-Norge og Namdalstilskudd13849,0 Småkommunetilskudd96512,7 Hovedstadstilskudd300- Veksttilskudd219- Skjønn16368,2 SUM51 346

4 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 4 Fylkeskommunene 2009 Mill kr.Vekst Innbyggertilskudd15 96412,3 Nord-Norgetilskudd5014,4 Hovedstadstilskudd5054,5 Skjønnstilskudd8900,3 SUM17 85911,2

5 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 5 Skatteelementer - 2009 Skatteinntektene er ujevnt fordelt Skatteandelen reduseres fra 47,2 pst. til 45 pst. av sektorens samlede inntekter. Inntektsutjevningen økes fra 55 pst. til 57 pst. i 2009. Nivået på inntektsutjevningen trappes opp til 59 pst. i 2010 og til 60 pst. i 2011. Selskapsskatten avvikles

6 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 6 Selskapsskatten avvikles Kommunal selskapsskatt avvikles –Varierende og ustabil –Ingen dokumentert effekt på næringsutvikling Andelen av skatten som selskapsskatten utgjør i dag legges over i skatt på alminnelig inntekt og formue

7 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 7 Veksttilskudd og hovedstadstilskudd Veksttilskudd til kommuner med sterk befolkningsvekst og skatteinntekter under 140 pst. av landsgjennomsnittet Oslo får 300 mill. kroner i hovedstadstilskudd Foto: Terje Mortensen, Edelpix

8 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 8 Veksttilskudd Vekst fra 2005-2008 Vekstgrense 1,641 (dvs. 175% landsgj. vekst) Antall innbyggere utover vekstgrense x 40 000 kr 39 kommuner får veksttilskudd

9 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 9 Ekstra skjønn til kommuner i Sør-Norge 100 mill. kr. til inntektssvake kommuner i Sør-Norge Finansieres gjennom veksten i frie inntekter Fordeles av fylkesmannen etter fastsatte fylkesrammer

10 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 10 Fylkesvis fordeling - ekstra skjønn Sør-Norge Fylkesramme (mill. kroner) Østfold20 Akershus2 Hedmark12 Oppland11 Buskerud7 Vestfold12 Telemark7 Aust-Agder5 Vest-Agder5 Rogaland4 Hordaland3 Møre og Romsdal6 Sør-Trøndelag4 Nord-Trøndelag2 Sum100

11 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 11 Distriktspolitiske tilskudd De distriktspolitiske ordningene utvides Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd til kommuner under 3 200 innbyggere Distriktstilskudd Sør-Norge Foto: Edelpix

12 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 12 Endringer i småkommunetilskuddet etter kommuneproposisjonen Fullt småkommunetilskudd til alle kommuner med under 3 200 innbyggere Forhøyet sats til alle kommuner i tiltakssonen som kvalifiserer til småkommunetilskudd Foto: Per Eide, Edelpix

13 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 13 Befolkningstall og telledato Avvikling av oppdatering midt i budsjettåret for beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning Tall fra 1. juli året før budsjettåret Oppdatering av befolkningstall i inntektsutjevningen videreføres

14 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 14 Utgiftsbehovet 2009 Kommunene 147,5 milliarder Øker med 15 prosent Fylkeskommunene 34 milliarder Øker med 14 prosent

15 Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 15 Endringer i kostnadsnøkkelen for kommunene i 2009 Kriteriet innbyggere 6-15 år vektet opp Kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektet ned


Laste ned ppt "1 Inntektssystemet 2009. Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet 2009 2 Nytt inntektssystem Jevnere fordeling av kommunenes inntekter Større."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google