Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Go Campus Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Go Campus Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Go Campus Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april

2 2 Rådet for psykisk helse En frittstående paraplyorganisasjon med 28 medlemsorganisasjoner Hovedfokus: Forebygging (barnehager, skoler, i hjemmet, på arbeidsplassen) Forskning (støtter forskning som fremmer god psykisk helse, mestring og livskvalitet, forebygging og rehabilitering) Opplysning (bladet Psykisk helse) Kvalitetsutvikling (samordnet psykisk helsehjelp – der man bor, når behov) Medvirkning (kunnskapsgrunnlag basert på fagkompetanse sammen med brukernes erfaringer) Inkludering (overordnet mål: alle skal inkluderes i arbeidslivet) www.psykiskhelse.nowww.psykiskhelse.no post@psykiskhelse.nopost@psykiskhelse.no Facebook.com/psykiskhelse Twitter: rf_psykiskhelse

3 3 FORMÅL Videregående skoler med tilrettelagt undervisning Studier Kultur Velferd Universitet/ Høyskole Gjøre overgangen fra videregående til universitets- og høyskolesystemet enklere for elever med psykiske utfordringer Mål : Innsøking og oppstart av høyere utdanning

4 4 Elevens behov

5 5 OM GRUPPEN Elever med ambisjoner om - og reelle forutsetninger for – å gjennomføre høyere studier Komponert i samråd med faglærere, rådgivere m.fl. Varierte diagnoser har ikke påvirket oppslutningen om Go Campus Elevrettet arbeidsmetode og gruppedynamikk som ressurs

6 6 OBSERVASJONER Deltakerne har ervervet kompetanse i ”stammespråket” Systematisk og repeterende øving gir trygghet og økt selvtillit En overveldende verden deles i mindre og (be)gripelige deler Gruppen er konsolidert som GRUPPE og lever sitt liv som selvstendig enhet også i etterkant av prosjektet Supplerer den tradisjonelt individ- og fagorienterte rådgivningstjenesten : ”Kan hun, så kan jeg! ”

7 7 Utvalgte sitater avleverings- og mottaksapparat ”Noe av det mest positive med 2012 har vært kontakten med deg og alle de andre i Campus- prosjektet. Å ha kontakt med andre som jobber med de samme utfordringene er både lærerikt og utviklende. Og ikke minst veldig hyggelig!” Skoleleder Anne Mette Eidet, Haukåsen. ”Vi opplever at dette er noe vi kan få til, og som virker meningsfylt for vår virksomhet. Jeg ser også når jeg snakker med elevene som er aktuelle for prosjektet, at de trekker et lettelsens sukk over at de kan få støtte i en svært vanskelig overgang fra videregående til høyere studier.” Skoleleder Jorun Standal, Østmarka, Trondheim. ”Jeg får jo studenter som har utfordringer i forhold til egen psykisk helse og som ikke har bakgrunn fra Kyrre. Det kan bli vanskelig for de studenter som ikke har fått den muligheten som ligger i Go Campus.” studieveileder ved helse og sosialfag,Ingunn Nordstrøm Høyskolen i Bergen.

8 8 Utvalgte elevsitater I løpet av de to årene jeg har vært elev ved Kongsskogen VGS har jeg opplevd mye. Engasjerte lærere, spill-dager, avslutninger med sang og taler, positive elever og mye mer. Men de opplevelsene som har vært med å gjøre mine to år som elev komplett er Go Campus. Kvinne 23 år. Avgangselev ved Kongsskogen VGS, Oslo, 2013. Nå sosionomstudiet ved Diakonhjemmet ”Kjempetiltak – håper det fortsetter på sikt! Et pluss å møte virkeligheten utenfor veggene på Kyrre før studiestart” Avgangselev våren 2009: Mann 27 år. Nå Masterstudent på Organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) ”Utrolig bra tilbud! Føler meg bedre forberedt til det ”virkelige” livet etter Kyrre skole. Campusgruppen var en trygghetsskapende gruppe, slik at jeg er mer trygg på høyere utdanning. Det var viktig og interessant og reise å besøke høyskole og universitetet, og fint å prate med ”gamle” elever fra campusgrupper ved Kyrre som nå er studenter.” avgangselev våren 2012: Kvinne 28 år. Nå 2. års student på vernepleie ved Høyskolen i Bergen (HiB) ”Eg er begynt på nordisk og trivst heilt greit på universitetet. Det er mye nytt og skummelt og ein føler seg litt åleine i verda. Likevel møter eg opp ein halvtime før forelesningene startar slik at eg får plass ytterst på bakerste rad. Der er eg trygg. Go Campus-teknikk ” Kvinne 25 år. Avgangselev Kyrre i Bergen vår 2013. Nå UiB.

9 9 Måloppnåelse Go Campus (nasjonalt) Totalt 46 elever har deltatt i campusgrupper i skoleåret 2012/13. Av disse var 23 avgangselever. Av 23 avgangselever som har vært med i campusgrupper har 20 (87%) startet på høyere utdanning. Fordi de første campusgruppene utenom Bergen startet sine studier høsten 2013 kan vi ikke måle ”fullført første studieår” før sommer 2014. Kyrre Goes Campus (Bergen) Totalt har 58 elever deltatt i Kyrre Goes Campus grupper i perioden 2008 til 2013, og oppnådd studiekompetanse. Av disse har 50 (86%) faktisk startet høyere studier. Når det gjelder fullført 1. studieår kan vi naturlig nok bare måle fram til 2012 fordi elevene som gikk ut i 2013 fortsatt er i sitt første studieår. Fra 2008 til 2012 er tallene slik: Oppnådd studiekompetanse: 42 Startet studier: 36 (86%) Fullført første studieår: 30 (83% av de som startet studier, 71% av de som oppnådde studiekompetanse) Av de 6 som ikke har fullført første år er det litt usikkerhet i tallene. Barselspermisjoner, manglende tilbakemelding og sykdomsopphold er eksempler. Det er imidlertid ikke slik at alle disse er ”tapt” for videre studier. Elever fra første campusgruppe ved Kyrre er nå i gang med sine masterstudier

10 10 Aktører Go Campus Psykologer / behandlere Kontakt- /faglærere Rådgivere Miljø- terapeuter Student- rådgivningen Studie- tilretteleggere Student- samskipnaden Studier med støtte Studie- veiledere Avleveringsapparat Videregående skoler Avleveringsapparat Videregående skoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Go Campus Psykologer / behandlere Kontakt- /faglærere Rådgivere Miljø- terapeuter Student- rådgivningen Studie- tilretteleggere Student- samskipnaden Studier med støtte Studie- veiledere Avleveringsapparat Videregående skoler Avleveringsapparat Videregående skoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler Miljø- terapeuter NAV/ OT / PPT NAV/ OT / PPT

11 11 Go Campus-nettverket 8 fylker 9+ skoler 250+ ressurspersoner som kjenner Go Campusmetodikken Disse er tilgjengelige for å hjelpe din elev!

12 12 Ad-Hoc aktiviteter i Campus Kulturarrangmenter Studentersamfunnet Gjesteforelesninger Studentkino Etc. Go Campus Årshjul

13 13 Go Campus skoleåret 2013/14 skisse for ansvarsfordeling Avleveringssiden (videregående skole) Hvem er campusansvarlig ved skolen Hvilke elever i årets campusgruppe Kartlegging av ønsker, forventninger og behov Underveisnotering med formål rapportering og måling vår 2014 Mottakssiden (universitetet) Etablere kontaktperson mot campusaktiviteter Legge til rette for elevbesøk i campus ”Den gode samtalen”: informasjon om tilbud og tjenester innen velferdstjenester (SMS, studentrådgivning, tilretteleggere) på fakulteter og fagspesifikke institutter Kulturrelaterte studentaktiviteter Rådet for psykisk helse Introduksjon og opplæring Koordinering og samling: deltakerlister for videre samarbeid Leverer mal for kartlegging- og evaluering Kontinuerlig støtte og oppfølging Organisering av nettverk (drop box, samlinger, med mer) Informasjonsspredning og nasjonalt fokus på elevgruppen og skoletilbudet


Laste ned ppt "Go Campus Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google