Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTSATT SKATT - BEGREPER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTSATT SKATT - BEGREPER"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTSATT SKATT - BEGREPER
Standard om “resultatskatt” Skattekostnad Skatteøkende midlertidige forskjeller Skattereduserende midlertidige forskjeller Permanente resultatforskjeller Midlertidige resultatforskjeller Betalbar skatt Utsatt skatt Utsatt skatt i resultatregnskapet Utsatt skattefordel

2 ET EKSEMPEL SALG AV BYGNING
Salgssum mill Bokført mill (også S-verdi) Gevinst mill Gevinsten føres inn på skattemessig gevinstkonto (20 % inntektsføres i salgsåret) Betalbar skatt (20*0.2*0.28) = mill Økning utsatt skatt (20*0.8* 0.28) mill Årets skattekostnad mill Kontroll: 20 mill *0.28 = mill

3 Resregnskap i salgsåret
SALG BYGNING SV RV DIFF SALGSSUM Resregnskap i salgsåret BETALBAR SKATT ( ) ENDR UTS.SKATT 100* 28% SKATTEKOSTNAD NB! S-verdi er uinteressant for måling av skattekostnad!

4 KURANTE VARER - REGNSKAP OG SKATT
R-VERDI S-VERDI RÅSTOFFER 50 50 HALVFABRIKATA 30 30 HJELPESTOFFER 10 10 PRODUKSJONSLØNN 60 60 ANDEL FASTE TILV.K O 0 VERDSETTELSE Skatteøkende forskjell (50)

5 UKURANTE VARER REGNSKAP OG SKATT
Skattemessig verdi (Kost) Ukurans 50 Regnskapsmessig verdi Skattereduserende forskjell 50 (Fremtidig skattefradrag)

6 GOD REGNSKAPSSKIKK SKTL § 14-4
EKSEMPLER PÅ AVSETNINGER 1. GARANTI/SERVICEFORPLIKTELSER 2. BETINGET UTFALL - Mulig erstatningskrav - Mulig tap på varekontrakter - Mulig tap på prosjekter

7 TIDSPUNKT FOR INNTEKTSFØRING
1. HOVEDREGEL VARER OG TJENESTER : REGNSKAP= SKATT 2. UNNTAK I: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER 3. UNNTAK II ?: RENTEFRITT KREDITTSALG

8 BEREGNING AV UTSATT SKATT
1. Nominell skattesats på midlertidige forskjeller(normalt 28 %) 2. Motregning av ”skattereduserende forskjeller"(f.eks regnskapsmessig ukurans på varer) foretas.

9 OPPFØRING AV SKATTEFORDEL
POSITIVE INDIKATORER 1. Eksisterende kontrakter/ordrereserver 2. God "inntjeningshistorie" som ikke vil endres 3.Vesentlige merverdier som kan realiseres NEGATIVE INDIKATORER 1.Svak"inntjeningshistorie" 2 Underskudd ikke nyttegjort 3 Tapsforventninger 4 Usikre negative forhold

10 SKATTELOVENS § 14-4 (2) Skattyterens årsregnskap legges til grunn for tidfesting av inntekt og fradrag for så vidt regnskapet er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen, og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivningen. Bestemmelsen i §14-2 anses ikke som slik særskilt bestemmelse. (3) Ved fastsettelsen av inntekten skal det ikke tas hensyn til fradrag for avsetninger etter god regnskapsskikk.

11 KONSERNINTERN TRANSAKSJON. BEHANDLING AV UTSATT SKATT
Salgssum bygg M-D 500 Beregnet utsatt skatt 40 Salgssum R-verdi M ved salg S-verdi M ved salg D overtar Ms S-verdi R-behandling i M og D av salgstransaksjonen ?


Laste ned ppt "UTSATT SKATT - BEGREPER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google