Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst1 Finnmark fylkeskommune - Finnmark fylkeskommune - Dagens strategier – hvilke endringer ser en vil komme? Per Øyvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst1 Finnmark fylkeskommune - Finnmark fylkeskommune - Dagens strategier – hvilke endringer ser en vil komme? Per Øyvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst1 Finnmark fylkeskommune - Finnmark fylkeskommune - Dagens strategier – hvilke endringer ser en vil komme? Per Øyvind Voie Assisterende næringssjef Alta, 13.10.2010

2 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst2 Innhold - Dagen i dag -Dagen i morgen -Dagen om lenge

3 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst3 Dagen i dag -Fireårig strategisk plan -Bred forankring -Tydelige satsingsområder -Resultatmål som kan si om en lykkes

4 Strategier for kommunal utvikling -Ved å bidra til kommunenes planlegging og stimulere til næringsutvikling gjennom styrking og videreutvikling av regionale samarbeidsarenaer -Ved å tilrettelegge for fortsatt vekst og innovasjon i kommunene for å styrke regionene i fylket -Ved å finne frem til gode samarbeidsformer med regionrådene for å styrke nærings- og samfunnsutvikling i kommunene -Ved å følge spesielt små kommuner med fraflytting og ensidig og svakt næringsliv -Ved å legge til rette for kompetansearbeidsplasser i små kommuner med ensidig og svakt næringsliv -Ved å inngå avtale om gjensidig forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen og enkeltkommuner -Ved å følge spesielt opp kommuner med særskilt behov for næringsutvikling 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst4

5 Hva brukes pengene til? 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst5 Inndeling, bevilgningsområdeRUP- partnerskapet Innovasjon Norge – bedriftsretta satsing63,00 Kommunale næringsfond 13,04 Nyskaping i kommunene (omstilling)18,94 Tilrettelegging for næringsvirksomhet26,13 Fysiske infrastrukturtiltak (midler fra tidl år kr. 9,0 mill) 0,00 VRI-virkemiddel for regional innovasjon1,80 Utviklingstiltak i videregående skoler2,00 ENPI Kolarctic/Mål 3 Nord5,33 Landsdelsutvalget3,00 Kvinnemillonen1,00 Totalt134,26

6 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst6 Dagen i morgen

7 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Fra vekstkommune til vekstregion Ringvirkninger av ny industriutvikling Helhetlig verktøy for utvikling Kontaktarenaer Kunnskapssamfunnet Finnmark LUK-konferanse i Karasjok 2. november! 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst7

8 Fra vekstkommune til vekstregion Utfordringen er befolkningsnedgang og lite utvikling i flere kommuner i fylket Målet er å utvide bo-, arbeids-, og serviceregionene i fylket Forventer resultat er at samarbeidet mellom vekstkommuner og nabokommunene styrkes og at vekst i en kommune skaper vekst i nabokommunene 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst8

9 Ringvirkninger av ny industriutvikling Utfordringen er at små kommuner ikke alene har kapasitet eller kunnskap til å få full effekt av større industriprosjekter Målet er å styrke ringvirkningene av industrivirksomhet og bygge opp en levedyktig leverandørindustri Forventet resultat er at ringvirkningene av slik virksomhet gir grobunn for utvikling av robuste lokalsamfunn, og at kommunene samarbeider på tvers av kommunegrensene 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst9

10 Dagen om lenge Hvordan vil/ønsker vi at det skal være? Regional sentralisering som motsats til nasjonal sentralisering? Vil regiontrenden fortsette? Følger pengene etter? «Må det være lys i alle husan?» Hans Kristian Amundsen «Det er et demokratiproblem at vi har så mange småkommuner» Håkon Haugli (Ap) Har vi fortsatt 19 kommuner i Finnmark? 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst10

11 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst11

12 19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst12 THE END


Laste ned ppt "19.08.2014 Endres i topp-/bunntekst1 Finnmark fylkeskommune - Finnmark fylkeskommune - Dagens strategier – hvilke endringer ser en vil komme? Per Øyvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google