Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARC - Acoustic Research Center 1 Acoustic Research Center ARC Peter Svensson, Professor Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, Prof II.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARC - Acoustic Research Center 1 Acoustic Research Center ARC Peter Svensson, Professor Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, Prof II."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARC - Acoustic Research Center 1 Acoustic Research Center ARC Peter Svensson, Professor Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, Prof II

2 ARC - Acoustic Research Center 2 Acoustic Research Center – ARC Faglig plattform Modellering av lydutbredelse innendørs, utendørs, under vann eller inne i materialer Kombinasjonen av signalbehandling og akustikk, inkludert målemetoder og omvandlere, Hørsel og oppfattelse av lyd, inkludert tale, musikk og støy. MILJØAKUSTIKK INDUSTRIELL AKUSTIKK KOMMUNIKASJONSAKUSTIKK Hørsel og sansning Signalbehandling og omvandlere Lydforplantning

3 ARC - Acoustic Research Center 3 Personell og ressurser 4 faglærere (3 professorer) 2 prof II 3 prof emeritus 10 stipendiater (6 er finansiert og 4 er i sluttfasen etter finansiering) 3 postdoc 12 Masterstudenter 17 forskere og seniorforskere SINTEF 2 ingeniører SINTEF ISO-normerte laboratorier og instrumentering Nasjonalt senter for akustikkforskning Deltar i SFFet Q2S (3 PhD studenter + 2 postdoc)

4 ARC - Acoustic Research Center 4 Prosjektområder Miljøakustikk Miljøovervåking, støyberegningsverktøy Numeriske metoder og modeller Sjenansemodeller - psykoakustikk Målemetoder, sensorer og instrumentering Støyreduserende teknologi Industriell akustikk Marin akustikk Instrumentering, omvandlere og sensorer Mønstergjenkjenning og signalanalyse Kommunikasjonsakustikk Kommunikasjon i støyende miljøer Hørsel, hørselsskader og hørselsbeskyttelse Taleteknologi Teknologi for hørselshemmede

5 ARC - Acoustic Research Center 5 Forskning og undervisning – noen tall November 2011

6 ARC - Acoustic Research Center 6 Undervisning ARC Mål: Utdanne 10 til 20 sivilingeniører per år Flest studenter fra Elektronikk. Noen fra Kommunikasjons- teknologi; Fysikk; Bygg; Musikkteknologi. Antallet studenter kunne potentiellt økes: mange studenter slutter på Elektronikk i lavere årskurs. Vi har ikke helt lykkets at utnyttje potentialen på bygg og fysikk.

7 ARC - Acoustic Research Center 7 Undervisning ARC mål: Motta ca. 5 studenter fra utenlandske univ. og høgskoler per år Vi har ikke dokumentert men mener vi oppfyller det. ARC mål: Videreutvikling av studentaktive undervisningsformer - Problem-/prosjektbasert læring, fjernundervisning, internett - Laboratorieundervisning Akustikk intro ble innført i 2007, og laboppgavene har gitt spesielt gode tilbakemeldinger. Avsluttet; nytt fag fra 2012: Akustisk måleteknikk. Fjernundervisning blir brukt i en eller to kurser per år (Audioteknologi 2007-2012 undervises fra Göteborg) (Romakustikk, PhD-kurs, 2007,2011 ble undervist fra Trondheim til Göteborg)

8 ARC - Acoustic Research Center 8 Forskning gjennom PhD ARC mål: Uteksaminere 2 PhD per år Noen generasjonsskifter Vi regner med audio-PhDstudentene fra Q2S.

9 ARC - Acoustic Research Center 9 Forskningsaktivitet ARC mål: Arrangere minst ett faglig seminar eller en konferanse per år Okt 2008: Audiologi seminar Mars 2011: Internasjonal workshop om støysvake vegdekker Hvert år i februar: Medarrangør av ”Scandinavian Symposium on Physical Acoustics” Ukentlig: åpne ARC seminar ARC mål: Til enhver tid ha minst 2 postdocs

10 ARC - Acoustic Research Center 10 Forskningsaktivitet ARC mål: Publikasjoner - 1 tidskriftspub per faglærer och år - 2 pub. per forsker (fagl., postdoc, PhD) - minst 5 totalt i dagspresse o likn Økende trend Totalt 81 tidskriftsartikler, ≈ 7 per år i snitt 29/81 i tidskrifter på nivå 2 = 36% (Nasjonalt snitt = 20%) 14 konf.artikkler i snitt per år Kun 2 tidskriftsartikkler har SINTEF & NTNU forfatter (2009-10)

11 ARC - Acoustic Research Center 11 Oppdragsvirksomheten ARC mål: 10% av våre inntekter ska komme fra internasjonal aktivitet ARC mål: Etablere FoU-partnerskap med minst en bedrift/fagmiljø Per i dag: 1 KMB m/ Tandberg og Statoil 1 BIP m/ NACRE og Statoil 1 EU-prosjekt m/ Kongsberg Maritime, Statoil pluss flere Har søkt SFF sammen i 2011

12 ARC - Acoustic Research Center 12 Entreprenørskap ARC mål: Gjennomføre minst én evaluering av produktideer for nyskaping (bedriftsetablering, lisensiering) per år 2007:Salg av NACRE for 750 millkr (spinoff av miljøet i 2000) 2008:Spinoff fra Deamp 2009: Patentering QUEVIRCO 2010:Kommersialiseringsundersøkelser OMADA – TTO 2010:Nye produktideer og prototyper DeAmp 2008 – 2011:Nye produktideer og prototyper NACRE 2011:Patentering MENO/NACRE - Newt

13 ARC - Acoustic Research Center 13 Premissleverandør ARC mål: Representert i sentrale nasjonale og internasjonale fagkomiteer, herunder standardiseringskomiteer 8 ISO/ECE/NS standardiseringskommitteer 3 int. arbeidsgrupper 2 styremedlemskap 3 ”editorial board” 1 int. expertroll Er oppfyllt i 2011

14 ARC - Acoustic Research Center 14 Samlokalisering ARC mål: Gemini-senteret har strategisk og operativt samarbeid som overordnet mål. For å oppnå dette i praksis skal det arbeides for å opprettholde samlokalisering i størst mulig grad. I 2009 ble en ny kontorbygning planlagt, som skulle gi samlokalisering for akustikkgruppene. Dette ble ikke gjennomført.

15 ARC - Acoustic Research Center 15 Noen prosjekteksempler

16 ARC - Acoustic Research Center 16 16 ARC participating in: –OSS Ocean Space Surveillance – SINTEF strategic research project –Norwegian JIP supported by Norwegian Research Council (finished 2009) –EU 7th framework programme: 2 projects 2.1 km Sound propagation test example Trondheim harbour millise c. 17 Oct 2006 26 Sept 2006 Wireless Sensor Networks

17 ARC - Acoustic Research Center 17 MENO – QP100ex (T) offshore BIP med NACRE, Statoil, NTNU og UiB 1 postdoc Patentering

18 ARC - Acoustic Research Center 18 Utvikle supermikrofonteknikker KMB m/ Tandberg og Statoil 2 PhD Patentering (OMADA/TTO) For bruk i –Videokonferanser –Undervisning –Kompliserte støyende omgivelser.

19 ARC - Acoustic Research Center 19 MAFICS – Multi Sensor Acoustic Front-End in Information and Communication Systems Project Idea: –Increase the quality of acoustical user interfaces Approach: –Develop new microphone technology together with MiNaLab. Prototype of optical particle velocity microphone –Develop methodology for numerical optimization of end- use-performance SISP : SINTEF IKT Strategic Project 19

20 ARC - Acoustic Research Center 20 Oppsummering Godt nivå på samarbeidsprosjekter – sampublikasjon begynner Økende produksjon av publikasjoner, også for SINTEF Samlokalisering ikke gjennomført, dessverre Stor nytte av å ha et formalisert samarbeid gjennom GEMINI-senteret Planer Venter på SFF-evaluering Søke om SFI i 2012 (?) sammen med Statoil, Nacre Skal pusse på målformuleringene noe

21 ARC - Acoustic Research Center 21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "ARC - Acoustic Research Center 1 Acoustic Research Center ARC Peter Svensson, Professor Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, Prof II."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google