Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Acoustic Research Center ARC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Acoustic Research Center ARC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Acoustic Research Center ARC
Peter Svensson, Professor Odd Kr. Ø. Pettersen, Forskningssjef, Prof II

2 Acoustic Research Center – ARC Faglig plattform
MILJØAKUSTIKK INDUSTRIELL AKUSTIKK KOMMUNIKASJONSAKUSTIKK Hørsel og sansning Signalbehandling og omvandlere Lydforplantning Modellering av lydutbredelse innendørs, utendørs, under vann eller inne i materialer Kombinasjonen av signalbehandling og akustikk, inkludert målemetoder og omvandlere, Hørsel og oppfattelse av lyd, inkludert tale, musikk og støy.

3 Personell og ressurser
4 faglærere (3 professorer) 2 prof II 3 prof emeritus 10 stipendiater (6 er finansiert og 4 er i sluttfasen etter finansiering) 3 postdoc 12 Masterstudenter 17 forskere og seniorforskere SINTEF 2 ingeniører SINTEF ISO-normerte laboratorier og instrumentering Nasjonalt senter for akustikkforskning Deltar i SFFet Q2S (3 PhD studenter + 2 postdoc)

4 Prosjektområder Kommunikasjonsakustikk Miljøakustikk
Kommunikasjon i støyende miljøer Hørsel, hørselsskader og hørselsbeskyttelse Taleteknologi Teknologi for hørselshemmede Miljøakustikk Miljøovervåking, støyberegningsverktøy Numeriske metoder og modeller Sjenansemodeller - psykoakustikk Målemetoder, sensorer og instrumentering Støyreduserende teknologi Industriell akustikk Marin akustikk Instrumentering, omvandlere og sensorer Mønstergjenkjenning og signalanalyse

5 Forskning og undervisning – noen tall
November 2011

6 Undervisning ARC Mål: Utdanne 10 til 20 sivilingeniører per år
• Flest studenter fra Elektronikk. Noen fra Kommunikasjons- teknologi; Fysikk; Bygg; Musikkteknologi. • Antallet studenter kunne potentiellt økes: mange studenter slutter på Elektronikk i lavere årskurs. • Vi har ikke helt lykkets at utnyttje potentialen på bygg og fysikk.

7 Undervisning ARC mål: Motta ca. 5 studenter fra utenlandske univ. og høgskoler per år Vi har ikke dokumentert men mener vi oppfyller det. ARC mål: Videreutvikling av studentaktive undervisningsformer - Problem-/prosjektbasert læring, fjernundervisning, internett - Laboratorieundervisning • Akustikk intro ble innført i 2007, og laboppgavene har gitt spesielt gode tilbakemeldinger. Avsluttet; nytt fag fra 2012: Akustisk måleteknikk. • Fjernundervisning blir brukt i en eller to kurser per år (Audioteknologi undervises fra Göteborg) (Romakustikk, PhD-kurs, 2007,2011 ble undervist fra Trondheim til Göteborg)

8 Forskning gjennom PhD • Noen generasjonsskifter
ARC mål: Uteksaminere 2 PhD per år • Noen generasjonsskifter • Vi regner med audio-PhDstudentene fra Q2S.

9 Forskningsaktivitet ARC mål: Arrangere minst ett faglig seminar eller en konferanse per år Okt 2008: Audiologi seminar Mars 2011: Internasjonal workshop om støysvake vegdekker Hvert år i februar: Medarrangør av ”Scandinavian Symposium on Physical Acoustics” Ukentlig: åpne ARC seminar ARC mål: Til enhver tid ha minst 2 postdocs

10 Forskningsaktivitet ARC mål: Publikasjoner - 1 tidskriftspub per faglærer och år - 2 pub. per forsker (fagl., postdoc, PhD) - minst 5 totalt i dagspresse o likn • Økende trend • Totalt 81 tidskriftsartikler, ≈ 7 per år i snitt • 29/81 i tidskrifter på nivå 2 = 36% (Nasjonalt snitt = 20%) • 14 konf.artikkler i snitt per år • Kun 2 tidskriftsartikkler har SINTEF & NTNU forfatter ( )

11 Oppdragsvirksomheten
ARC mål: 10% av våre inntekter ska komme fra internasjonal aktivitet ARC mål: Etablere FoU-partnerskap med minst en bedrift/fagmiljø Per i dag: 1 KMB m/ Tandberg og Statoil 1 BIP m/ NACRE og Statoil 1 EU-prosjekt m/ Kongsberg Maritime, Statoil pluss flere Har søkt SFF sammen i 2011

12 Entreprenørskap ARC mål: Gjennomføre minst én evaluering av produktideer for nyskaping (bedriftsetablering, lisensiering) per år 2007: Salg av NACRE for 750 millkr (spinoff av miljøet i 2000) 2008: Spinoff fra Deamp 2009: Patentering QUEVIRCO 2010: Kommersialiseringsundersøkelser OMADA – TTO 2010: Nye produktideer og prototyper DeAmp 2008 – 2011: Nye produktideer og prototyper NACRE 2011: Patentering MENO/NACRE - Newt

13 Premissleverandør ARC mål: Representert i sentrale nasjonale og internasjonale fagkomiteer, herunder standardiseringskomiteer • 8 ISO/ECE/NS standardiseringskommitteer • 3 int. arbeidsgrupper • 2 styremedlemskap • 3 ”editorial board” • 1 int. expertroll Er oppfyllt i 2011

14 Samlokalisering ARC mål: Gemini-senteret har strategisk og operativt samarbeid som overordnet mål. For å oppnå dette i praksis skal det arbeides for å opprettholde samlokalisering i størst mulig grad. I 2009 ble en ny kontorbygning planlagt, som skulle gi samlokalisering for akustikkgruppene. Dette ble ikke gjennomført.

15 Noen prosjekteksempler

16 Wireless Sensor Networks
ARC participating in: OSS Ocean Space Surveillance – SINTEF strategic research project Norwegian JIP supported by Norwegian Research Council (finished 2009) EU 7th framework programme: 2 projects 2.1 km Sound propagation test example Trondheim harbour millisec. 17 Oct 2006 26 Sept 2006

17 MENO – QP100ex(T) offshore
BIP med NACRE, Statoil, NTNU og UiB 1 postdoc Patentering

18 Utvikle supermikrofonteknikker
KMB m/ Tandberg og Statoil 2 PhD Patentering (OMADA/TTO) For bruk i Videokonferanser Undervisning Kompliserte støyende omgivelser.

19 MAFICS – Multi Sensor Acoustic Front-End in Information and Communication Systems
Project Idea: Increase the quality of acoustical user interfaces Approach: Develop new microphone technology together with MiNaLab. Prototype of optical particle velocity microphone Develop methodology for numerical optimization of end-use-performance SISP : SINTEF IKT Strategic Project New technology will be developed, but the project is not depending on it. A small intensity microphone can be built using two pressure microphones (e.g. Knowles)

20 Oppsummering Godt nivå på samarbeidsprosjekter – sampublikasjon begynner Økende produksjon av publikasjoner, også for SINTEF Samlokalisering ikke gjennomført, dessverre Stor nytte av å ha et formalisert samarbeid gjennom GEMINI-senteret Planer • Venter på SFF-evaluering • Søke om SFI i 2012 (?) sammen med Statoil, Nacre • Skal pusse på målformuleringene noe

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Acoustic Research Center ARC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google