Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra løsarbeider til fast ansatt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra løsarbeider til fast ansatt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra løsarbeider til fast ansatt”
Integrering og utforming av undervisning i informasjonskompetanse - et praktisk eksempel fra BIs Research methodology-kurs på master of science-studiet

2 Master of Science-studiet
Antall studenter tatt opp 2008: 428 Andel utlendinger (2007): 13,6% (Kina, Ukraina, Romania mfl) 8 masterprogrammer + siv.øk spesialiseringer All undervisning på engelsk, med unntak av regnskap og revisjon  Obligatorisk metodefag 1. eller 2. Semester; eneste fag som er felles for alle program (minus regnskap og revisjon, som har eget metodefag)

3 Integrering i metodefaget Research Methodology: Hvordan startet det?
Uformelt samarbeid med fagansvarlig (lunsjmøte) vår 2006 Uforbeholden støtte av Msc-administrasjonen og dean til idéen Kursbeskrivelsen endret til å dekke bibliotek-delen Godkjent av dean og Undervisningsutvalget vår 2006 Planleggingsmøter om praktisk gjennomføring med fagansvarlig og studieadministrasjonen juni 2006 Innhold og plan for timene inkorporert i kursplan Forventet forhåndskunnskap definert og presentert for studentene ved semesteroppstart høst 2006

4 GRA6023 – Research methodology: Fra kursbeskrivelsen 2008
Students will be given a general introduction to research methodology covering issues in both quantitative and qualitative methodology. The course also introduces the students to the philosophy of science and theories of knowledge and knowledge development. Such understanding leads to the ability to critically evaluate research conducted by others as well as our own research and to write a better thesis. Finally, the course will prepare the students for their search for theory and data by introducing and critically evaluating a variety of information resources. Learning outcome First, the students will be familiarized with some key insights into the philosophy of science. This will include issues such as what science is; where does knowledge come from?, empiricism; and rationalism; objectivity, subjectivity, relativism, absolutism, falsification and paradigms; explanation and description, among others. Second, provide students with tools for evaluating the validity of inferences drawn from empirical research applying both quantitative and qualitative methodology. Third, to provide students with some necessary tools utilized in business schools. This overview should help students understand the main ways by which researchers attempt to provide good answers to important research questions. This also introduces knowledge and skill in applying designs for measuring variables as well as investigating relationships between variables. Finally, to equip students with enough understanding and tools to do their own research by going in depth into the different steps of the research process and introducing information resources used within your specialization.

5 GRA6023 – Research methodology: Fra kursbeskrivelsen: Pensum og evaluering
Compulsory literature Books: Kleven, T.A.. Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordic Educational Research Pedhazur & Schmelkin Measurement, design, and analysis: An integrated approach. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Chapters 2,4,7,8,9,10,11,12,13 and 14 Saunders, Mark, Philip Lewis and Adrian Thornhill Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th ed. Harlow: FT Prentice Hall. Collection of articles: A compendium of articles Evaluation A library assigment pass/fail A final 3 hour individual written exam Research Methodology is a very important course in the MSc Program as the course is central to the thesis work. Please make sure you read the information about the thesis work. Later in the program students will have thesis seminars and much of the topics covered in the thesis seminars is based on the work in Research Methodology.

6 Master of Science – 4.år: Research methodology
Ytre ramme 2008: 6 ECTS credits Holdes på engelsk 4 forelesere deler kurset, hvorav biblioteket stiller med en, men Vanskelig å få faglige til å ta ansvar for og delta i kurset: Tung jobb å koordinere dette kurset Bibliotekdelen: studentene delt inn i 8 grupper (30-50 pr gruppe) Forelesning pc-lab (4 x 45 min pr gruppe) Innlevering av oppgave i slutten av 4. time Registrering og innrapportering av fremmøte Må ha fått bestått på oppgaven for å få kurset godkjent

7 Hva sier rammeverket for kvalifikasjoner om masterstudiet – et utvalg av forslagene
Kunnskaper: Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig teori og metode, inklusive forskningsetikk Kunne tilegne seg og anvende relevant kunnskap på nye områder innenfor faget/fagområdet Ferdigheter: Kunne tilegne seg og anvende relevant kunnskap på nye områder innenfor faget/fagområdet Kunne gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

8 Kvalifikasjoner på bachelor-studiet – et utvalg av forslagene
Kunnskaper: Kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet Ferdigheter: Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk Beherske fagområdets normer for dokumentasjon

9 4 emner i kurset Research methodology
Validity and validation in qualitative and quantitative research : 6 timer Philosophy of science : 12 timer Quantitative Research Designs : 10 timer Library in the context of the research process: 4 timer

10 Bakgrunn for temavalg bibliotek-del
Rammeverket Bibliotekets egen undervisning på bachelor-studiene Pensumartikkelen Erfaringer fra skranken og crash-kursene Enkelt evalueringsskjema uttdelt etter undervisnining mot tilsvarende studentgruppe våren 2006, ga god informasjon om hvilke tema som var nye hva var uklart andre kommentarer Innspill fra og kartlegging blant faglige (bla tema i thesis-seminarer) Metodebøker hvor ”våre” temaer er omtalt Inspirasjon fra litteratur og konferanser i løpet av året  Målet vårt: ferdigheter vi vet blir nyttige, nye og mer avansert i forhold til bachelor, minst mulig repetisjon Faglige: kombinert undersøkelse og informasjon.

11 Evaluering metodekurs: Faglige og studenter
Tilbakemeldinger fra studentene: Det meste var nytt (baser, type litteratursøk), noe gikk litt fort. Må det være obligatorisk? Beste delen til nå, skulle hatt for 1 måned siden, Hvorfor fikk vi ikke dette på bachelor? Tilbakemelding fra kursansvarlig 2006: Studenten blir mer kompetente, vi kan forvente mer av dem og bruke dem som forskningsassistenter Kurset må utvides med flere timer Andre kommentarer fra faglige: Dette er de viktigste temaene vi kan fokusere på – akkurat hva de trenger. Hva, kan de ikke dette fra før?? Dette forutsetter jeg at de kan

12 Temaer som dekkes av pensumartikkel
Saunders, M., P. Lewis and A.Thornhill Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th Ed. Harlow: FT Prentice Hall Critical literature review: Purpose, content, structure Literature sources available Search strategy Obtaining and evaluating Recording

13 Temaer: bibliotek-del
Om vitenskapelig publisering og informasjonsinnhenting current awareness, publikasjoner som Advances in.., Reviews of.., Handbook of.., gressing på hyllen, identifisering av eksperter, kjerne-tidsskrift Kildeevaluering - impact forfatter, tidsskrift, verk, med særlig vekt på siteringssøk (oppgaver) ”Review-artikler” Hva er dette, hvordan bruke og hvordan finner man denne type artikler (Eksempel fra pensumartikkel, oppgaver) Innleveringsoppgave rundt disse tre temaene 1. Ofte fokus på emnesøk. Går videre: Forskning på hvordan forskere går frem for å sette seg inn i et nytt emne: Dette går videre: gressing på hyller, identifisering av kjerne-tidsskift

14 Informasjonsinnhenting
Topic search (article or book database) Author search (as above) Browsing the library shelves Browsing research journals (ToC) Reference list in core article or book Citation search (Who has based their work on this book or article) Reviewing articles (overview of research/literature) Use the experts: Handbook of.. Reviews in.., Advances in.. Alert or current awareness: Table of contents, saved search, citation alert Berrypicking. Norwegians forbinder with this is that it is a fair chance that you may get lost because you get so eager that you forget to pay attention to where your’re going. The author who described this method was more thinking that you don’t find the good berries on one branch – you have to search the hole bush or tree. YOu have to use the wide range of sources. Topic. OOnly one of many techniques Ask supervisor, use citation search to find out who has a big impact in the field The elements have been defined as ways researchers across subject borders search for literature In addition: statistics, public information, types of company information 1) Reference works: “Handbook in..”, “Research in..”, “Advances in…” encyclopedia, etc (definitions, basic concepts, research overview In depth research articles not indexed in article databases Written by experts in the field  authors to check out further Suggestions to new research topics Reference list Ex from Bibsys lokal base :advances eller tittel, ordsøk = review* og organization* Gå til bakerste for periodika. Vis Research in organizational beh. 2) Alert and current awareness: ”Berry picking” Adapted from Bates, 1989

15 Læringsutbytte Kjenne til et bredt spekter av måter å ”høste” litteratur på Kjenne til hvordan akademisk publisering foregår, rangering og impact Kunne forstå og utføre siteringssøk Være kjent med hensikten med en litteratur studie (review), hva som kjennetegner slike artikler, samt hvor og hvordan de kan finnes.

16 Aktivitet i forkant av kurset
Tydelig krav til forkunnskaper før metodekurs ”Crash-kurs”/ forkurs 2006: 40 deltagere 2007: 90 deltagere (også en økning i antall studenter totalt) 2008: 45 deltagere (færre studenter, dårligere markedsf.) Målgruppe: utlendinger, deretter de som ikke har bachelor fra BI. Flere fra BI deltar også. Informasjon: Blackboard, mail, bibliotekweb

17 Ressursbruk: Hva innebærer dette for biblioteket?
Høstsemesteret: gjennomføring Innrykksdag: presentasjon av biblioteket og info om metodekurset Gjennomføring av 3 ”Crash-kurs” à 2 x 45 min Kontakt med studenter i forkant og etterkant Lage innleveringsoppgaver (en pr gruppe) Gjennomføring: 24 timer + 8 i vårsemesteret, eksklusive forberedelse Deltagelse av bibliotekar nr 2 under oppgaveløsning Sensur: 2 timer pr gruppe (16 timer) + rapportering Vårsemesteret: Oppfølging og planlegging Planlegge og gjennomføre 2 gjenstående program Møter med fagansvarlig og administrasjon vedr neste års gjennomføring Innspill til kursplan Pensum

18 Sensurering - utfordring
Ny rolle Gjennomgang med eksamenskontoret vedr gjennomføring Tidkrevende: 2-3 timer pr gruppe Bestemme nivå for hva som skal til får å ikke bestå Bruke kolleger Ikke-bestått må begrunnes Innrapportering av resultat til eksamenskontoret Behandle klager: møte studenter og administrasjon Kontinuasjon

19 Dilemma Vi vet ikke nok om hva fagansvarlige og sensor legger vekt på i en thesis: Skal de ha med en gjennomgang av relevant litteratur? Hva slags kilder godkjennes? Formelle krav til henvisning i tekst og litteraturliste Mange meninger og holdninger, noe de innleverte oppgavene også viser

20 Noe av litteraturen kursinnholdet er er basert på
Bates, M.J The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. Online review, 13(5): Ellis,D A behavioural approach to information retrieval design. Journal of documentation, 45 (3): Kastberg, Peter et al Personligt knowledge management. Fra information til viden via læring. Fredriksberg: Forlaget samfunnslitteratur Kuhlthau, C.C Seeking meaning. A process approach to library and information services. 2. Ed. Westport, Conn.: Libraries unlimited Saunders, M., P. Lewis and A.Thornhill Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th Ed. Harlow: FT Prentice Hall.


Laste ned ppt "”Fra løsarbeider til fast ansatt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google