Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva menes med stabiliseringsarbeid?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva menes med stabiliseringsarbeid?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva menes med stabiliseringsarbeid?
Ved Cathrine Ramm, Spes. i psykomotorisk fysioterapi Med videreutdanninger i traumebehandling Bødø,

2 Tre behandlingsfaser:
Stabilisering og kontroll over gjenopplevelser Bearbeiding av traumeminner Integrering av personligheten og (re)habilitering til et vanlig liv

3 Stabilisering: Psykoedukasjon ift. senfølgene av traumer , for å forstå egne plager uten å gå inn i historien Arbeide med å øke opplevelsen av trygghet Styrket egenomsorg ift. primære behov som mat, søvn og personlig hygiene Finne meningsfulle aktiviteter i hverdagen Balanse mellom hvile og aktivitet Oppøve evnen til å regulere aktivering Økt affektbevissthet og –toleranse

4 Trygghet: Ro Forutsigbarhet Føle at grenser og avtaler overholdes
Trygt sted hjemme og på skolen/jobb Trygge voksne/andre Føle seg forstått (psykoedukasjon)

5 Mat: Matsorter som triggere Regulere følelser med mat
Vi spiser ikke når vi er på vakt/redde Psykoedukasjon; matens påvirkning på søvn, energi, den indre veggen m.m.

6 Søvn: Gode rutiner Vanskelig å falle til ro hvis vi er redde
Kartlegge og eventuelt fjerne triggere Mørke er en trigger for mange (nattlys) Søvn på dagen Hjelp til reorientering ved mareritt (mht. tid og sted, eks nattlys) Hvis mye mareritt; gruer seg til legge seg

7 Personlig hygiene: Tvangsmessig vasking/dusjing
Avkledning og vann på kroppen som trigger Følelse av å gå i oppløsning ved dusjing Styrke opplevelsen av tilstedeværelse her og nå Bad/dusj som trigger

8 Aktivitet og hvile: Meningsfulle aktiviteter i hverdagen
Balanse aktivitet og hvile/ro Styrke ressursene Humor og gledesfylte opplevelser Gode relasjonelle opplevelser Aktivitet innenfor toleransevinduet Mestringsopplevelser

9 Regulering av aktivering:
Stabile voksne med god evne til å regulere seg selv og som forstår symptomene Skjerming fra storgruppe aktiviteter; mye ro, lite lyd, mye en til en kontakt Gi tegn når får det vanskelig Oversikt i rutiner, tavle struktur, god informasjon, forenkle ting Igangsette aktiviteter som vekker ANP (arbeid med mer), men bare på halv tid Gode avledende roende aktiviteter Ingen konfontasjon eller relasjonelle utfordringer –avvikle konflikt, fokus på omsorg (obs dosering)

10 Økt affektbevissthet og –toleranse:
Læres gjennom trygge voksenpersoner som gir god hjelp til regulering av aktivering fordi de forstår symptomene

11 Forsvarsreaksjoner: Kamp Flukt Frys/underkastelse

12 Toleransevindu: Overaktivering/sympaticusaktivering:
Overaktivering/sympaticusaktivering: Kamp- eller fluktforsvaret aktiveres A Frontallappene avstenges K Høy puls, blodtrykk, hjerterytme og stoffskifte T Motorisk urolig, stresset, ukonsentrert I V Innenfor toleransevinduet: E Optimal aktivering R Tilgang til kognitive funksjoner N G Underaktivering/parasympaticusaktivering: Immobilisering-/ underkastelsesforsvaret aktiveres Nedsatt kognitiv fungering Lav puls, blodtrykk, hjerterytme og stoffskifte Nummen, slapp/stiv, "tom i hodet", sliten, trett

13 Den indre veggen

14 Gjenopplevelser og triggere
En gjenopplevelse handler om at man uønsket gjenopplever hele, eller fragmenter av noe, som skjedde under traumet En trigger er noe som kan fremkalle en gjenopplevelse Kartlegge triggere Styrke den indre veggen

15 Tegn og forklar Rask vei: Emosjonell ”røykvarsler” Treg vei: Mulighet for ny læring
refleksjon refleksjon Røyk- varsler handling Automatisk reaksjon trigger

16 Eks på teknikker for regulering av aktivering:
Sanse Fokus Visualiseringer Kroppslige øvelser Pust, obs triggende for mange


Laste ned ppt "Hva menes med stabiliseringsarbeid?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google