Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 1 Organisasjonskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 1 Organisasjonskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 1 Organisasjonskart

2 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 2 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab Initiere utvikling Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver –(Eksamen, kultursekken, gsi, skyss,FM, Hint, priv.skole, MOT mv) Rådgivere i stab: –Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth –Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson –Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård

3 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 3 Barn- og familieenheten  BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne.  BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak.  BaFa arbeider sammen med øvrige etater i Levanger kommune for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 4 Økonomi Budsjett 2007 156 mill (163 mill etter justering). Ramme for 2008 163 mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret. Nedgang i elevtall – jobber for å beholde rammen Kriteriemodell for fordeling av rammen til skolene. Ny gjennomgang der vi prøver å legge et minimumsnivå pr elev.

5 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 5 Samarbeid Det er lovfestet at foreldre har rett til medvirkning i barneloven, opplæringsloven, kunnskapsløftet, læringsplakaten, menneskerettighetene. Samarbeid kan foregå på forskjellige måter: –Informasjon –Dialog –Reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger

6 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 6 Samarbeid hjem - skole Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) www.fug.no www.fug.no Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL). Inger Utler Hemb er leder. Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg/FAU. (Lovfestede utvalg), (Elevråd) Foreldremøter/klassekontakt – kontaktlærer Konferansetimer (og elevsamtaler)

7 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 7 Oppvekst Levanger – lokale planer Planer Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving

8 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 8 Kvalitetsplan 2006 - 2009 Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. – Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning –FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. –Skolemiljøutvalg/koble det med SU –Elevrådsskolering/reell medvirkning –Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan.

9 Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 9 Samarbeid på Nesheim Dere har en plan for hjem – skole – samarbeid. Det er et godt utgangspunkt. Foreldrekontaktene er nøkkelpersoner i tillegg til FAU. Det er viktig for oss og for ungene deres at dere engasjerer dere i skolen og i egne barns læring. Ta tak i tema det er viktig å sette på dagsorden på skolen deres. Be om informasjon om opplæringen. Det vil bidra til at dere bedre kan støtte egne barn.


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09 1 Organisasjonskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google