Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Organisasjonskart Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

2 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab
Initiere utvikling Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver (Eksamen, kultursekken, gsi, skyss ,FM, Hint , priv.skole, MOT mv) Rådgivere i stab: Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

3 Barn- og familieenheten
BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med øvrige etater i Levanger kommune for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

4 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Økonomi Budsjett mill (163 mill etter justering). Ramme for mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret. Nedgang i elevtall – jobber for å beholde rammen Kriteriemodell for fordeling av rammen til skolene. Ny gjennomgang der vi prøver å legge et minimumsnivå pr elev. Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

5 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Det er lovfestet at foreldre har rett til medvirkning i barneloven, opplæringsloven, kunnskapsløftet, læringsplakaten, menneskerettighetene. Samarbeid kan foregå på forskjellige måter: Informasjon Dialog Reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

6 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Samarbeid hjem - skole Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL). Inger Utler Hemb er leder. Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg/FAU. (Lovfestede utvalg), (Elevråd) Foreldremøter/klassekontakt – kontaktlærer Konferansetimer (og elevsamtaler) Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

7 Oppvekst Levanger – lokale planer
Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

8 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Kvalitetsplan Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. Skolemiljøutvalg/koble det med SU Elevrådsskolering/reell medvirkning Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan. Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,

9 Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09
Samarbeid på Nesheim Dere har en plan for hjem – skole – samarbeid. Det er et godt utgangspunkt. Foreldrekontaktene er nøkkelpersoner i tillegg til FAU. Det er viktig for oss og for ungene deres at dere engasjerer dere i skolen og i egne barns læring. Ta tak i tema det er viktig å sette på dagsorden på skolen deres. Be om informasjon om opplæringen. Det vil bidra til at dere bedre kan støtte egne barn. Samarbeide hjem – skole Trude Nøst,


Laste ned ppt "Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google