Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandal videregående skole - vi bryr oss ”Hospitering på videregående skole” - utprøving av utdanningsprogram. Et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandal videregående skole - vi bryr oss ”Hospitering på videregående skole” - utprøving av utdanningsprogram. Et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandal videregående skole - vi bryr oss ”Hospitering på videregående skole” - utprøving av utdanningsprogram. Et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole i Lindesnesregionen. www.mandal.vgs.no

2 Mandal videregående skole - vi bryr oss Yrkes- og utdanningsrådgivningen i Lindesnesregionen Skoleåret 2004/-05 etablerte Vest-Agder fylkeskommune prosjektet: ”Koordinering og styrking av yrkes- og utdanningsrådgivningen i Vest-Agder fylkeskommune”. Prosjektets mål var å utvikle en helhetlig strategi for yrkes- og utdanningsveiledning i Vest-Agder. Som forløper for dette igangsatte Mandal videregående skole skoleåret 2005/2006 et forprosjekt: ”YOU” –Yrkes og utdanningsveiledning i Lindesnesregionen.

3 Mandal videregående skole - vi bryr oss Målsetting for YOU prosjektet: Best mulig yrkes- og utdanningsinformasjon og veiledning til den enkelte elev og voksne gjennom hele utdanningsløpet. Sikrere valg Mindre forsinkelser – færre avbrudd Bedre muligheter for den enkelte til å realisere evner og anlegg

4 Mandal videregående skole - vi bryr oss Programfag til valg Prosjektperioden er over og implementeringsarbeidet er i gang. Broen – overgang grunnskole – vgs Hospitering Samarbeidsavtale/partnerskapsavtale med partene i arbeidslivet/NAV. Infotorg Karriereplanarbeid

5 Mandal videregående skole - vi bryr oss Programfag til valg Et av tiltakene vi viderefører som fast ordning: - Programfag til valg ”Som en del av programfag til valg har 9. trinnet undervisning en dag på våren og 10. trinnet en dag på høsten på Mandal videregående skole. ”

6 Mandal videregående skole - vi bryr oss Programfag til valg - mål: Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

7 Mandal videregående skole - vi bryr oss Hospitering vgs - ungdomsskole Programfag til valg ( PTV ) – ny baby for ungdomsskolen. Flere arenaer (skole, næringsliv, videregående skole) Hospitering – en meningsfull del av PTV.

8 Mandal videregående skole - vi bryr oss Hospitering vgs - ungdomsskole Konkret forsøk: En dag i 9. klasse – en dag i 10. klasse. Prosesser: Innsøkning- valg Informasjon- forberedelser En dag på et utdanningsprogram Etterarbeid

9 Mandal videregående skole - vi bryr oss Gjennomføring Oppmøte i kantina : Rektor ønsker velkommen” Elevene går til sitt ”Utdanningsprogram” - Orientering om programområde - Utprøving av programfag - Oppsummering ( Evalueringsskjema/ Intervju elever/faddere ) Videregående skole tilbyr en orientering om videregående skole tilbudsstruktur og egenart til kontaktlærerne fra ungdomsskolen www.mandal.vgs.no

10 Mandal videregående skole - vi bryr oss Utfordringer for vgs.: Ryddes plass til ”280” ekstra elever Elever som faddere / veiledere Oppfølging av hospiteringsordning: – Forberedelse/gjennomføring/etterarbeid www.mandal.vgs.no

11 Mandal videregående skole - vi bryr oss Hospitering vgs - ungdomsskole ”Positivisme” Vgs strekker seg langt Busselskap er fleksible Det koster ingenting for ungdomsskolene Entydige positive elevreaksjoner Sprer seg hos nye ungdomsskoleelever

12 Mandal videregående skole - vi bryr oss Effekter av hospitering elevene: Refleksjon i valgprosessen mentale prosesser i elevene. Øker motivasjon og interesse Rådgivers informasjon blir mer relevant Elevene blir klar over at det er konkurranse ”

13 Mandal videregående skole - vi bryr oss Effekter av hospitering for elevene: Elevene har vært i bygningene på vgs Sett lærerne Vært i klasserommene Møtt en ”fadder” Valgprosessen starter tidligere enn før

14 Mandal videregående skole - vi bryr oss Effekter sett fra videregående skole Bedre yrkes- og utdanningsinformasjon og veiledning til den enkelte elev før innsøkning til videregående opplæring. Refleksjon om fremtidig valg - sikrere valg;– forebygge feilvalg / avbrudd Karriereveiledning på systemnivå og for den enkelte person Helhetlig skoleløp for elevene og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen.

15 Mandal videregående skole - vi bryr oss Noen kommentarer fra elevene: -STA:- ”Økta med natur matte og fysikk var gøy” - ”Fornøyd,- bra opplegg fikk vite mye om utdanningsprogram” - IDA: - ”Gøy, mye info –gøye gymtimer. Fete” lærere.” De teoretisk faglig svake syntes dagen var ”drittkjedelig” - RM : - ”Godt fornøyd. Likte miljøet og lærerne. Gøy med praktiske oppgaver” - HS: - ”Noen mener det var veldig bra lagt opp – andre mindre fornøyd. Mye informasjon. Fikk vite hva H/S går ut ” -TIP: - ” Sinnsykt bra. Varierte oppgaver. Fint at elever som går der var med. Ingenting negativt” -BYA:- ” Veldig godt fornøyd.Varierte oppgaver. Bør få beskjed om varmt tøy neste år.” -EL:- ” Kjempefornøyd. Dritgøy. Varierte oppgaver og kul lærer.”


Laste ned ppt "Mandal videregående skole - vi bryr oss ”Hospitering på videregående skole” - utprøving av utdanningsprogram. Et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google