Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2 0 1 0 Strategikonferansene 2010. Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2 0 1 0 Strategikonferansene 2010. Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2 0 1 0 Strategikonferansene 2010

2

3 Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse –Historisk stor lokal pott (i kap 4) –Avtalt partssamarbeid på en rekke områder

4 Forhandlingsvirksomhet i 2009Forhandlingsvirksomhet i 2009 Mellomoppgjøret pr. 1.5 –Løsning offentlig tjenestepensjon og AFP –Lønnstillegg avtalt i 2008 – ramme 4,74 % Arbeidstidsavtale pr. 1.1.10 –Avtalen videreført (prolongert) ut 2011 Hovedavtale pr. 1.1.10 –Forhandlingsløsning – ny avtale ut 2013 Tariffperioden 2008-2010

5 ”Ren” HTA-forhandling Temaer Økonomi? Sentralt/lokalt? Sentralt: gen. tillegg/minstelønnsjustering? Pensjon Likelønn Fellesbestemmelser

6 Noen aktuelle tall Anslag prisvekst 20092010 SSB2,1 %0,8 % Forventet lønnsvekst Nasjonalbudsjettet4%3 ½ % Overheng 1 ¼ % Glidning ¼ %

7 ILLUSTRASJON Antatt lønnsvekst ÷ overheng/glidning = 2% Til disp pr 1.5= 3 % Anvendes: Sentralt tillegg= 1,5 % Lokale forhandlinger= 1,5 %

8 Pensjonsavtale 2009 Offentlig tjenestepensjon og AFP videreføres; dog med 3 unntak: Levaldersjustering*, dvs. 67/66%/30år Ny regulering av løpende pensjoner Nødvendige tilpasninger til ny folketrygd * Mindre enn 15 år til 67år skjermes, dvs. 67år/66%/30år (individuell garanti)

9 Pensjon i 2010 Avtalen 4. juni 2009 (tjenestepensjon og AFP) Implementering i lov Høringsdokument (tom 1953-kullet) Lovforslag til stortinget Implementering i tariffavtale Andre materielle krav/endringer

10 Likelønn - Fakta I kommunesektoren tjener kvinner 9 % mindre enn menn (15 % landsbasis) Hovedårsak: Ulike stillinger Tilnærmet lik lønn mellom innen samme yrkeskategori

11 Likelønn Likelønnskommisjonen: 3 mrd for å heve lønnsnivået for kvinnedominerte grupper i off. sektor Soria Moria: Forutsetter partsenighet om prioriteringer/ikke kompensasjonskrav fra andre grupper for at regjeringen skal i dialog med partene ved oppgjøret i 2010 Arbeidstakerorganisasjonene: Tar utgangspunkt i sine medlemmer

12 Likelønn Hva er kommunal sektors likelønnsproblem? Kvinner eller kvinnedominerte grupper? Tiltak ? Hva med andre tilnærminger om likestilling? Nye regler for beregning av arbeidstid ved skift og turnus, flere på heltid, likere deling av foreldre permisjon …..

13 KS spør: Tiltak / områder for KS å prioritere? Likelønn: hvilke lønnstiltak bidrar? Deltidsdilemma: Hvordan kan tariff 2010 bidra? Lokalt lønnsarbeide: Hvordan kan KS bidra? Kan tariffoppgjøret bidra til å styrke kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft? Hvordan?


Laste ned ppt "Tariff 2 0 1 0 Strategikonferansene 2010. Tariffperioden 2008-2010 Hovedoppgjøret 2008Hovedoppgjøret 2008 –Økonomisk ramme: 6,34 % –Søkelys på kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google