Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR

2 Disposisjon Innledning og sammendrag Dynamikken bak sentraliseringen Årsakssammenhenger og prosesser – teoretisk ramme for livsløpsanalyse Arbeidsmotivet og arbeidsmarkedets spesielle betydning Flertallet bor i oppvekstkommunen når de er 35 år. To spørsmål: 1) Skal/skal ikke flytte? 2) I så fall hvor? Om motiver og preferanser: Hva sier de unge når de blir spurt? Betydningen av statlige investeringer og store utbygginger Livsløpsanalyse: Bofasthet og flytting for fem årskull, fulgt fra de var 15 til 35 år Avslutning: Ungdommen av i dag…

3 Bygdeungdommers rangering av faktorer Gutter: Arbeidsmuligheter Utdanningsmuligheter Bomiljø/boligstandard Nærhet til venner Natur og friluftsliv Gode kommunikasjoner Kultur, underholdning Klimatiske forhold Kafeer, restauranter Butikker, kjøpesentre Organisasjon, foreninger Jenter: Arbeidsmuligheter Boligstandard Bomiljø Nærhet til venner Nærhet til slekt, hjemsted Gode kommunikasjoner Kultur, underholdning Klimatiske forhold Butikker, kjøpesentre Kafeer, restauranter Organisasjon, foreninger

4 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen 15-35 år Årskull født 1966-70 MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET381745291952 Storbyer (6)47 42 Omland34 24 By/tett, Østl.39 29 By/tett ellers39 29 Periferi (200)37 23

5 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen 15-35 år Årskull født 1966-70 MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET381745291952 Storbyer (6)4717 4218 Omland3418 2420 By/tett, Østl.3917 2921 By/tett ellers3916 2919 Periferi (200)3714 2315

6 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen 15-35 år Årskull født 1966-70 MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET381745291952 Storbyer (6)471736421840 Omland341848242056 By/tett, Østl.391744292150 By/tett ellers391645291952 Periferi (200)371449231562

7 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen 15-35 år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer3692 4091 Omland4859 5672 By/t Østl4442 50 By/t Øvr4535 5241 Periferi4922 6233

8 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen 15-35 år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer3692+56 4091+51 Omland4859+11 5672+16 By/t Østl4442-2 50 0 By/t Øvr4535-10 5241-11 Periferi4922-27 6233-29

9 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen 15-35 år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer3692+56844091+51106 Omland4859+11365672+1640 By/t Østl4442-22550 027 By/t Øvr4535-10335241-1132 Periferi4922-27386233-2937

10 Hvor flytter guttene? Årskull f. 1966-70, fasen 15-35 år FRA-TIL:AlleSt- by Om- land Tett Østl Tett ell. P- feri Ut- ld Storby (6)367183224 Storbyomland4816214223 By/tett Østland4411919113 By/tett ellers4515931242 Periferi (200)4915104 82

11 Hvor flytter jentene? Årskull født 1966-70 fulgt fra de var 15 til 35 år AlleStor- by Om- land By/t Østl. By/t Ell. Peri- feri Ut- land Stby407213234 Oml5617245334 Bt Ø5010 24123 Bt Ell52151031563 Peri6217125 142

12 Prosent 1970-751975-801980-851985-901990-951995-002000-05 N. Romerike+4.7+1.1+0.4+2.2-2.1+2.3+.2.1 Ø. Romerike+4.2+1.1+1.4+1.5-1.9+4.1+9.8 Lillehammer+0.4-2.2+0.1+1.8-1.5-2.1 Kongsvinger+0.8+2.3+0.3-3.0-1.2-0.5 Hamar-0.1-0.8-1.9+0.1-1.1 +0.4 Elverum-1.1+2.2-1.1-1.4-1.8-1.4-0.2 Gjøvik-0.6-1.5-1.4-1.5-1.6-2.3-1.1 Hadeland+1.4-1.1+4.5+0.7-1.7+0.7+0.9 Østerdalen-5.2+0.3-0.7-4.4-2.4-2.6-3.3 Gudbrandsdalen-1.9-0.6-2.0-3.4-3.3-5.4-3.2 Valdres-1.3+0.1+0.4-1.4-3.3-3.6-2.5

13 Flytting i arbeidsstyrken gjennom sju 5-årsperioder. Personer i alder 20-64 fulgt til de er 25-69 år: *Utbygginger/investeringer: Gardermoen, Lillehammer, Kongsvinger (SSB: 1975-80) 1990-95: Lavkonjunktur, nettoutflytting alle steder unntatt i Lillehammer-regionen Generelt: Hver femårsperiode tappes byregionene for 1- 2 %, når ikke noe spesielt skjer. Bef.vekst skyldes aldring. Mindre tap siste fem år i alle regioner unntatt en. Dalførene taper mer, her illustreres de generelle forskjellene – omtrent dobbelt så mye som byområdene

14 Oppsummeringer (1) Fire generasjoners flyttinger årsak til dagens bosettingsmønster Flytting: Fra naturlig til problematisk fenomen Barnebosettingsmønsteret sentraliseres, røttene urbaniseres og konsentreres i trangere regioner (storbyomland) Sosial konformering på gang?

15 Oppsummeringer (2) Motiver og preferanser: Knyttes til gjøremål, interesser, behov Justeres løpende avhengig av avklaringer i karrieren underveis Formes av muligheter – arbeidsmarkedet, politikk, sosiale og kulturelle påvirkninger.. Røtter. To spørsmål: 1) Flytte/ikke flytte? 2) I så fall – hvor? Flertallet bor i oppv.kom

16 Oppsummeringer (3) Fire flyttemotivundersøkelser: Jenter forutsier bedre enn gutter hvordan de kommer til å flytte Flere flytter til storbyområdene enn det som antydes (gitt flytting, stadig flere til storby) Større tilbakeflyttingspotensiale enn det som realiseres. Flere ting skal klaffe samtidig, bindinger oppstår under livsløpet


Laste ned ppt "Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google