Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR

2 Disposisjon Innledning og sammendrag Dynamikken bak sentraliseringen Årsakssammenhenger og prosesser – teoretisk ramme for livsløpsanalyse Arbeidsmotivet og arbeidsmarkedets spesielle betydning Flertallet bor i oppvekstkommunen når de er 35 år. To spørsmål: 1) Skal/skal ikke flytte? 2) I så fall hvor? Om motiver og preferanser: Hva sier de unge når de blir spurt? Betydningen av statlige investeringer og store utbygginger Livsløpsanalyse: Bofasthet og flytting for fem årskull, fulgt fra de var 15 til 35 år Avslutning: Ungdommen av i dag…

3 Bygdeungdommers rangering av faktorer Gutter: Arbeidsmuligheter Utdanningsmuligheter Bomiljø/boligstandard Nærhet til venner Natur og friluftsliv Gode kommunikasjoner Kultur, underholdning Klimatiske forhold Kafeer, restauranter Butikker, kjøpesentre Organisasjon, foreninger Jenter: Arbeidsmuligheter Boligstandard Bomiljø Nærhet til venner Nærhet til slekt, hjemsted Gode kommunikasjoner Kultur, underholdning Klimatiske forhold Butikker, kjøpesentre Kafeer, restauranter Organisasjon, foreninger

4 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen år Årskull født MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET Storbyer (6)47 42 Omland34 24 By/tett, Østl By/tett ellers39 29 Periferi (200)37 23

5 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen år Årskull født MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET Storbyer (6) Omland By/tett, Østl By/tett ellers Periferi (200)

6 Bofasthet, tilbakeflytting og fraflytting, fasen år Årskull født MennKvin- ner Pr. 100 ungdBOFTBFFRABOFTBFFRA LANDET Storbyer (6) Omland By/tett, Østl By/tett ellers Periferi (200)

7 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer Omland By/t Østl By/t Øvr Periferi

8 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer Omland By/t Østl By/t Øvr Periferi

9 Fraflyttede, tilflyttere, videreflyttere og tap/gevinst: fasen år. Pr. 100MKv i utgpkt.FraTilBalVidFraTilBalVid Storbyer Omland By/t Østl By/t Øvr Periferi

10 Hvor flytter guttene? Årskull f , fasen år FRA-TIL:AlleSt- by Om- land Tett Østl Tett ell. P- feri Ut- ld Storby (6) Storbyomland By/tett Østland By/tett ellers Periferi (200)

11 Hvor flytter jentene? Årskull født fulgt fra de var 15 til 35 år AlleStor- by Om- land By/t Østl. By/t Ell. Peri- feri Ut- land Stby Oml Bt Ø Bt Ell Peri

12 Prosent N. Romerike Ø. Romerike Lillehammer Kongsvinger Hamar Elverum Gjøvik Hadeland Østerdalen Gudbrandsdalen Valdres

13 Flytting i arbeidsstyrken gjennom sju 5-årsperioder. Personer i alder fulgt til de er år: *Utbygginger/investeringer: Gardermoen, Lillehammer, Kongsvinger (SSB: ) : Lavkonjunktur, nettoutflytting alle steder unntatt i Lillehammer-regionen Generelt: Hver femårsperiode tappes byregionene for 1- 2 %, når ikke noe spesielt skjer. Bef.vekst skyldes aldring. Mindre tap siste fem år i alle regioner unntatt en. Dalførene taper mer, her illustreres de generelle forskjellene – omtrent dobbelt så mye som byområdene

14 Oppsummeringer (1) Fire generasjoners flyttinger årsak til dagens bosettingsmønster Flytting: Fra naturlig til problematisk fenomen Barnebosettingsmønsteret sentraliseres, røttene urbaniseres og konsentreres i trangere regioner (storbyomland) Sosial konformering på gang?

15 Oppsummeringer (2) Motiver og preferanser: Knyttes til gjøremål, interesser, behov Justeres løpende avhengig av avklaringer i karrieren underveis Formes av muligheter – arbeidsmarkedet, politikk, sosiale og kulturelle påvirkninger.. Røtter. To spørsmål: 1) Flytte/ikke flytte? 2) I så fall – hvor? Flertallet bor i oppv.kom

16 Oppsummeringer (3) Fire flyttemotivundersøkelser: Jenter forutsier bedre enn gutter hvordan de kommer til å flytte Flere flytter til storbyområdene enn det som antydes (gitt flytting, stadig flere til storby) Større tilbakeflyttingspotensiale enn det som realiseres. Flere ting skal klaffe samtidig, bindinger oppstår under livsløpet


Laste ned ppt "Bosettingspreferanser, flyttemotiver og flytteprosesser Foiler til notat til KRD, februar 2006 Kjetil Sørlie, NIBR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google