Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Cornelia de Lange - genetikk Arvid Heiberg Avd. medisinsk genetikk Rikshospitalet 010805.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Cornelia de Lange - genetikk Arvid Heiberg Avd. medisinsk genetikk Rikshospitalet 010805."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Cornelia de Lange - genetikk Arvid Heiberg Avd. medisinsk genetikk Rikshospitalet 010805

2 2 Cornelia de Lange – trekk (1) SystemTrekk VekstForsinket før og etter fødsel Nervesystem/Forsinket psykomotorisk utvikling KommunikasjonLære og talevansker, autisme, epilepsi, selvskading Hode/ansikts-Liten hodeomkrets, dyp neserot, nesebor områdeoppadvendt, tynne lepper, liten underkjeve, høy gane & spalte Armer/benVarierende grad av overarmsfeil, mangel på fingre, små føtter og tær, sammenvokste tær (2-3) Mage-tarm/Refluks, stenose av spiserør, vridde tarmer, m.m., Luftveiermellomgulv mangler

3 3 Cornelia de lange – trekk (2) SystemTrekk HørselNevrogent hørselstap, mangel på ytre øregang SynNærsynthet, nystagmus (øynene slår) UrinveierRefluks HjertetASD/VSD, Fallot, pulmonal stenose Blod+/- platefeil HårLange øyevipper, øket hår i ansikt og på kroppen, synofrys (sammenvokste øyenbryn)

4 4 Cornelia de Lange opptreden i familier  Vanligvis isolert – sporadisk  Alvorlighetsgrad varierer  Familiær forekomst beskrevet  Dominant arv – gonademosaikk?  Ikke alltid samsvar (5:1) hos eneggede

5 5 Cornelia de Lange-genet 2004-5  3i17 translokasjon-utgangspunkt: neppe  5p13 kandidatgen-område – 4 gener  Så etter manglende biter (mikrodelesjoner) eller duplikasjoner  Delangin-proteinet  Genet 47 exoner (46 kodende) 190 kb  NIPBL (bananfluegenet Nippel-B)

6 6 NIPBL-mutasjoner påvises hos 1/3-1/2- parten  ¾ stop kondon – avkortet protein  ¼ missense eller små aminosyredelesjoner (mildere som regel)  Genotype-fenotype korrelasjoner ikke alltid overbevisende  Søsken-ulikhet forekommer blant syke  Samme mutasjon finnes hos forskjellige syke med klinisk variasjon  Flere gener, kromosom 3??

7 7 De Lange proteinet – 10kb transkript  I alle vev, mest i hjerte og muskel  Lav i hjerne, lunge, tynn- og tykktarm  Finnes der feilen er beskrevet  2 former, 2804 eller 2697 aminosyrer →gjær  Finnes gjennom hele dyreverdenen. Noen har 2 gener  Kromosomuttrykk/DNA reparasjon  Bananfluegenet viktig for vingens utvkiling og regulering av andre gener (Notch)

8 8 CdL – familiær forekomst  Sporadisk: ny mutasjon som hovedregel (99%)  Ingen risiko for søsken/fjernere slektninger  Kromosomus. for å utelukke translokasjon?  Syke barn neppe fruktbare – men i så fall 50% risiko  Det er mest lett affiserte kvinner som har fått barn  Ikke alle som har diagnosen er ”riktige” CdL  Fosterdiagnostikk mulig ved kjent mutasjon  Mutasjonen i alle exoner –flest i 10 (størst)

9 9 CdL mutasjoner i andre gener?  Sannsynlig  Mulig at på kromosom 5p (andre gener)  2q, 10p og 14q  Neppe store delesjoner i 5p

10 10 CdL mutasjon bare av betydning ved positiv påvisning  Bekrefte diagnosen  Fosterdiagnostikk  Lette trekk hos foreldre/søsken??

11 11 Gentester-klinisk nytte  Diagnostisk-bekrefte klinikk  Prognose - forutsetter genotype - fenotype korrelasjon  Presymptomatisk- bedre oppfølging  Prediktiv  Prenatal

12 12 Gentester-forutsetninger  Best mulig diagnosegrunnlag- god klinisk utredning  Vev- fra pas. – event lagret blokk- best ferskt DNA  Blod - hvite bl.l.  Genet kjent  Rimelig forhold mellom arbeid/kostnad-nytte

13 13 Hvordan få utført gentester  Ta kontakt med regionalt laborator.  WWW.EDDNAL.com WWW.EDDNAL.com  www.geneclinics.org www.geneclinics.org  genereviews-til genetests  Sjekk at ikke gjort før

14 14 Informasjonkilder  PubMed  OMIM-Online Mendelian Inheritance in Man  www.rarelink.net  www.sos.se/smkh www.sos.se/smkh  www.gendia.net/tests

15 15 Gentester-betaling  Gratis for avd. for polikliniske pas.INNENLANDS  Inneliggende betaler avd.  Til UTLANDET betaler sendende avd også for polikliniske  Avd. for med. genetikk RH betaler for ”sine” pasienter

16 16 Gentester problemer  Iblant kreves prøver av friske familiemedlemmer for verifikasjon av funn/ny mutasjon?/polymorfisme?  Krever genetisk veiledning av spesialist  Testing av barn


Laste ned ppt "1 Cornelia de Lange - genetikk Arvid Heiberg Avd. medisinsk genetikk Rikshospitalet 010805."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google