Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koppeberedskap i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koppeberedskap i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Koppeberedskap i Norge
Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 13. Juni 2003

2

3 Kopper - status i dag Erklært utryddet 1980
Viruset oppbevares legalt to steder USA og Russland WHO overvåker - ønsker å destruere lagrene Viruset med i våpenprogram ? Risiko for at det er kommet på ”avveie” Vaksinasjon opphørte på 70-tallet verdens befolkning er ikke beskyttet Global eradicationprogram startet 1967 (WHO) og lyktes 1977 (siste tilfelle i Somalia). Senere 2 lab.relatert tilfeller i England. WHO anbefalte i 1980 å slutte med vaksinering. Avhoppet visedirektør i sovjetisk biovåpenprogram, Ken Alibek, har opplyst om bruk av kopper i sovjetisk våpenprogram på 80-tallet, også på 90 angivelig på 90-tallet, forsket på utvikle mer virulente, recombinante stammer. Sovjetunionens fall ga økon. Problemer for denne virksomheten råder usikkerhet om forskere etc kan tenkes ha solgt materiale/kompetanse utad.

4 Er kopper en trussel i dag ? Sikkerhetspolitisk risikoanalyse
Kan noen tenkes ha lager av ”ulovlig” koppevirus ? stat, gruppe Kan dette bli brukt som stridsmiddel ? Trussel mot Norge ? Mot andre land ? Sannsynligheten for at noen har koppevirus, og ønsker og evner å bruke det er liten

5 Er kopper en trussel i dag ? Medisinsk risikoanalyse
Utbrudd vil få enorme konsekvenser vaksinering sluttet på 70-tallet ”alle” mangler immunitet utbredt reisevirksomhet - hurtig person til person smitte vanskelig å stoppe

6 Hvordan håndterer vi trusselen ?
Lav trussel, men alvorlig konsekvens krever beredskap Beredskapen må inneholde tiltak for aktuelle trussel-scenarier ”politisk” trusselvurdering, men ingen forekomst mulig, sannsynlig … ”medisinsk” trusselvurdering forekomst av kopper fjernt land, naboland, eget land

7 Kopper - var den mest fryktede av smittsomme sykdommer
Høy dødlighet: ~ 30 % Høy smittsomhet person til person angrepsrate: ca 50 % i uvaksinert hushold Ingen behandling

8 Stanse utbrudd - hovedprinsipper
Tidlig diagnostikk Isolasjon av syke og mistenkt syke Kontakthåndtering = Ringvaksinering: identifisering, oppsporing, vaksinering og karanteneovervåking av kontakter Vaksinering av utsatte grupper helsepersonell vaskeri, politi, transport, grense ...

9 Nasjonal beredskapsplan
Plan foreligger og videreutvikles Trinnvise tiltak utfra trusselbildet Opprette nasjonalt beredskaps-og innsatsteam Sentralisert isolering av syke og mistenkt syke Ullevål (inntil 4 pas) egen institusjon (inntil 90 pas.) Ringvaksinering Vaksinering av risikogrupper

10 Nasjonalt beredskaps- og innsatsteam
infeksjonsmedisiner (med. faglig ansvarlig) infeksjonssykepleier infeksjonskontrollpersonell evt. barnelege vaksinatør smittevernekspert (teamleder) Teammedlemmer vaksineres

11 Nasjonalt beredskaps- og innsatsteam Oppgaver
Ved mistanke om kopper: reise ut til pasienten (hjem, sykehus etc) hjelpe med diagnostikk ta hånd om pasienten sørge for sikker transport til Ullevål Smitteverntiltak: dekontaminering kontaktoppsporing vaksinering

12 Isolering av syke og mistenkt syke Nasjonal plan
Isolatenhet ved inf. med. avd., Ullevål US, tar hånd om inntil 4 pasienter Oppretter eget nasjonalt koppeisoleringssenter som tar imot utover det UUS tar (Stensby)

13 Øvre rekke: kopper Nedre rekke: vannkopper

14 Fremtiden ? Vannkopper har vært en enkel diagnose
Differensialdiagnoser ? Må vi også tenke kopper når vannkopper er aktuell diagnose ? Ja, faktisk


Laste ned ppt "Koppeberedskap i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google