Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolen som kvalifiseringsarena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolen som kvalifiseringsarena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolen som kvalifiseringsarena
Utfordringer for skoleeier i et lokalt perspektiv – uten moralisering og/eller fordømming Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

2 Hvordan kan vi forstå frafallproblematikken?
Frafall som prosess knyttet til skolekarriere Frafall knyttet til de tre m’er: motivasjon, mening og mestring Elevens opplevelse av meningsfulle (og nødvendige) valg Er det en motsetning og konkurranse mellom de prioriteringer skolen forutsettes å gjøre i dag? Skolemotivasjon som del av en kultur; > foreldre/familie og/eller > kamerater/nettverk Overgang mellom ulike skoleslag – hvordan skape sammenheng og gi anledning til en ”ny start”? Hva kan aktive skoleeiere bidra med? Hvordan lage gode og meningsfulle koblinger mellom arbeidsliv, skole og hjem? Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

3 Frafall som del av utviklingsprosess
Tidlig innsats Grunnleggende ferdigheter Alternative mestringsstrategier Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

4 Frafallets tre m’er Motivasjon, mening og mestring – BRUMM-prinsippene
Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

5 Elevens rasjonalitet Analyser og tiltaksstrategier i for stor utstrekning utviklet ”på vegne av” Elevens egenopplevelse er at valgene foretas på et rasjonelt grunnlag – ut fra nødvendighet Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

6 Konkurrerende styringslogikker?
Er det en motsetning mellom vekt på resultater på PISA og nasjonale prøver, og tiltak som kan motvirke frafallsprosesser? Eller er det slik at opplæringskvalitet både gir seg utslag på skolemålinger, og fører til mindre frafall? Eller er det nyanser her – hvor det kan være en delvis sammenheng, men at det også ligger en mulig motsetning? Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

7 Skolemotivasjon som del av kultur
Foreldre/familie Venner/nettverk Framtidsbilder Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

8 Sammenheng og brudd Viktig med helhet og sammenheng i hele det 13-årige utdanningsløpet Samtidig kan også skoleoverganger gi mulighet for brudd med ”det uavvendelige” Hva betyr dette i en konkret, lokal kontekst? Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

9 Aktive skoleeiere Skoleeiere tradisjonelt opptatt av at budsjettet holdes, at det ikke kommer klager og om skoler skal bygges eller legges ned Dersom en ser på resultatene fra nasjonale prøver ser en mange private skoler på topp Oslo kommune har også vist seg i som en aktiv skoleeier som kan vise til konkrete resultater Hvordan kan en lokalt utvikle et engasjementsløft rundt skolen, og hvordan kan aktive skoleeiere være et bidrag i så måte? Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

10 Gode og meningsfulle koblinger
Skoleprestasjoner, skolemotivasjon og skolefrafall finner alltid sted i en kontekst Hvordan kan en skape koblinger mellom arbeidsliv, skole og hjem som kan gi skolehverdagen mening? Frafallsprosesser forhindres kanskje best gjennom et fokus på bedre gjennomføring. Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008

11 SMT – modellen som utgangspunkt for tiltaksutvikling
Mål situasjon tiltak Geir Karlsen: Foredrag på KS-konferanser november 2008


Laste ned ppt "Skolen som kvalifiseringsarena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google