Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte

2 Tariff 2014 Lønn Pensjon Arbeidstid Hovedavtalen Frontfagsmodellen

3 Mål for gjennomføring av den organisasjonsmessige behandlingen Demokratisk prosess God dialog/kommunikasjon om tema Mobilisere og aktivisere medlemmer og tillitsvalgte Øke fagforeningsbevisstheten Gjøre oppmerksom på sammenhengen mellom sentrale og lokale bestemmelser/beslutninger

4 Plan for prosessen 13. september – skolering av AT 16. september – utsendelse av materiell til AT Uke 38-39 – gjennomføre klubbmøte 1. oktober – frist innsending av oppsummering fra klubbmøte 22. oktober kl. 17-19 – medlemsmøte skole (Leder Ragnhild Lied – Terminus Hall)

5 Grunnlagsdokumentet

6 Spørsmål til lærerne 1.«Utdanning skal lønne seg» Sentralstyret mener at lønnsforskjellene mellom de ulike lærerkodene i kompetanselønnssystemet bør økes slik at det gir bedre lønnsmessig uttelling for lærere å ta lengre utdanning og utdanning på et høyere nivå. - Er du enig, eller har du andre forslag? 2. Lokale tillegg på toppen av sentrale («flyte oppå») Sentralstyret mener at lønnstillegg gitt lokalt skal komme på toppen av de til enhver tid gjeldende sentrale minstelønnssatsene. - Er du enig, eller har du andre forslag? s6

7 Generelle spørsmål til alle Hva mener du er den viktigste forutsetningen for at du skal ha mulighet til å videreutvikle deg og fortsatt ønske å arbeide som lærer? Beskriv den aller viktigste forutsetningen eller endringen som du mener Utdanningsforbundet må arbeide med på de ulike nivåene som er angitt i kulepunktene under. Vær så konkret som mulig og tenk gjennom både hva du selv mener du må gjøre og hva du mener andre ledd i organisasjonen må gjøre. Hva må du gjøre i din arbeidshverdag? Hva må klubben gjøre på din arbeidsplass? Hva må lokallaget/hovedtillitsvalgt gjøre i din kommune/ fylkeskommune? Hva må organisasjonen gjøre på nasjonalt nivå? s7

8 Utdanning skal lønne seg Sentralstyret mener at lønnsforskjellene mellom de ulike lærerkodene i kompetanselønnssystemet bør økes slik at det gir bedre lønnsmessig uttelling for lærere å ta lengre utdanning og utdanning på et høyere nivå - Er du enig, eller har du andre forslag? s8

9 Hvorfor øke avstanden? Sentralstyrets argumentasjon: –Landsmøtevedtak om at lærerutdanning bør være på mastergradsnivå, noe de fleste politiske partier nå også har sluttet seg til. –Andelen lærere med 5-årig utdanning eller mer er økende (adjunkt med tilleggsutdanning, lektor og lektor med tilleggsutdanning) –Økt satsing på etter- og videreutdanning for lærere vil øke andelen lærere med 5-årig utdanning eller mer ytterligere –Økt lønn for lærere med 5-årig utdanning eller mer vil gi mulighet for alle lærere til å få økt lønn gjennom kompetanselønnssystemet s9

10 Utviklingen av lærerårsverk i KS s10 KS Andel i % av sum årsverk 20062012 Lærer uten godkj. 2,0 3,8 Lærer 12,7 7,9 Adjunkt 39,9 36,3 Adjunkt m/ till.utd. 35,0 38,9 Lektor 1,2 1,9 Lektor m/ till.utd. 9,1 11,2

11 Lokal lønn på toppen av sentral - «flyte oppå» Sentralstyret mener at lønnstillegg gitt lokalt skal komme på toppen av de til enhver tid gjeldende sentrale minstelønnssatsene. - Er du enig, eller har du andre forslag?

12 Prorata resultater fra de lokale forhandlingene (KS) s12 2006200820102012 Udf primærkommuner Kap. 49510795107 Kap. 4B202190150188 Kap. 4C82928289

13 Lokal og sentral lønnsdannelse Utdanningsforbundets politikk: –Sentral forhandlinger skal være bærebjelken i lønnsdannelsen for våre medlemmer. Dokumentet utfordrer oss på å utnytte de lokale forhandlingene bedre, bl.a. gjennom å kreve at lokale tillegg skal «flyte oppå» Er du enig, eller har du andre forslag?

14 Medlemsmøte Tirsdag 22. oktober kl. 17-19 i Terminus Hall Ragnhild Lied til stede Møt frem - og benytt muligheten til å komme med innspill direkte til Sentralstyret.

15 Medlemsmøte – agenda Det viktigste med medlemsmøtene er å skape dialog og engasjement rundt tariffspørsmål Det er ikke en skolering i tariff, men skal være en dialog om retning og prioriteringer Lokallagstyret er ansvarlig for arrangementet og oppsummeringer av debatten –Oppsummeringen fra medlemsmøter tas med i oppsummeringen som lokallaget sender fylkesstyret

16 Lønnssystemer og Utdanningsforbundet sine valg

17 Tariffoppgjøret! Statsbud sjett Privat sektor Stat KS Ramme + profil

18 Lønnsopgjør

19 Akkumulert årslønnsvekst (månedslønn) for noen store sektorer 2005- 2012 i prosent. Kilde: TBU (2013), Tabell 1.1. s19

20 Akkumulert årslønnsvekst (månedslønn) for noen store sektorer 2009- 2012 i prosent. Kilde: TBU (2013), Tabell 1.1. s20

21 Lønnsutvikling i % for ulike kapitler i KS – 1/12-05 (09)– 1/12-12 Kilde: TBSK 2006-2013 SSB *egen beregning basert på tall fra SSB Datolønnsvekst 1/12-09– 1/12-12 (månedslønn) Datolønnsvekst 1/12-05 – 1/12-12 (månedslønn) Alle staten14,139,5* Alle KS14,238,9 Kap 4 ekskl. 4C (Alle 4B)14,241,3 Kap 4C13,932,2 s21

22 Hvilke lønnselementer taper lærene på? Generelt tillegg Økte ulempetilegg Garantibestemmelsen Pott-forhandlinger lokalt Glidning s22

23 Virkningen av profilen på generelt tillegg, ulempetillegg og garantibestemmelsen (>20 år) s23 KS tariff- område Generelt tillegg per 1/5* «Knekkpunkt» 4C- 4B tap pga. generelt tillegg 4C- 4B tap pga. økte ulempe- tillegg 4C- 4B tap pga. garanti- bestemmelsen 20062,6 % min 7.500 kr 288 462 -0,21 20077.500 kr + 1,4 % -0,56 - 20082,50 % - -0,80 -0,41 20093,1 % min 9.000 kr 290 323 -0,05 - -0,12 2010*2,1 % min 7.100 kr 338 095 -0,14 - -0,12 20111,72 % min 7.200 kr 418 605 -0,29 - -0,02 2012*2,7 % min 12.000 kr 444 444 -0,60 -0,67 -0,04 20130,75 %, min 3.100 kr 413 333 -0,09 - -0,23

24 Materiell –Brev til tillitsvalgte –Grunnlagsdokument (vedlegg 1) –«Innspill fra klubben» (vedlegg 2) –Lysark fra dette kurset (vedlegg 3) Sendes ut 16. september http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Lonnsoppgjore t-2014/Tariff-2014-Hva-mener-du/


Laste ned ppt "Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google