Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkningen av finanskrisen og statlige tiltakspakker for næringslivet Paul-Chr. Rieber, President NHO og Adm. dir. GC Rieber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkningen av finanskrisen og statlige tiltakspakker for næringslivet Paul-Chr. Rieber, President NHO og Adm. dir. GC Rieber."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkningen av finanskrisen og statlige tiltakspakker for næringslivet Paul-Chr. Rieber, President NHO og Adm. dir. GC Rieber

2 Kilde: NHOs bedriftspanel Finanskrisens virkning på næringslivet Andel bedrifter som bekrefter at den siste tidens utvikling i finans- og kredittmarkedene har ført til:

3 Norsk næringsliv verre og verre 19.08.20143 Kilde: NHOs bedriftspanel NHO-bedriftenes vurdering av behovet for arbeidskraft i 2009, gitt på ulike tidspunkter

4 NHO-bedriftenes vurdering av behovet for arbeidskraft i 2009 og 2010 19.08.2014[Presentasjonsheading]4 Kilde: NHOs bedriftspanel

5 NHO-bedriftenes vurdering av dagens markedssituasjon NHOs konjunkturbarometer høsten 2004 – høsten 2008, NHOs bedriftspanel våren 2009 19.08.2014[Presentasjonsheading]5 God DårligTilfredsstillende Kilde: NHOs bedriftspanel

6 NHO-bedriftenes vurdering av markedsutsiktene ett år frem i tid 19.08.2014[Presentasjonsheading]6 Bedring ForverringUendret Kilde: NHOs bedriftspanel

7 Markedssituasjon og utsikter i ulike bransjer Kilde: NHOs bedriftspanel

8 Hvilke rammebetingelser legger bedriftene vekt på? Andel bedrifter som svarer meget viktig 19.08.2014[Presentasjonsheading]8 Kilde: NHOs bedriftspanel

9 Bedriftenes prioritering av skattepolitisk tiltak Andel bedrifter som svarer meget viktig Kilde: NHOs bedriftspanel

10 Internasjonale krisetiltak Kilde: OECD Størrelsen på annonserte offentlige krisepakker for perioden 2008-2010. Utvalgte OECD-land

11 Internasjonale krisetiltak Kilde: OECD Tiltak fordelt på skattelette og utgiftsøkning 2008-2010. Utvalgte OECD-land

12 Omfattende offentlige stimulanspakker Tiltakspakker i EU-landenes ”recovery plans” SkattInvesteringer i FoU og teknologisk infrastruktur Offentlige kreditter og garantier Tiltak rettet mot miljø og klima AustriaXXXX BelgiumXXx Bulgaria CyprusXX Czech Republic XX DenmarkXXX EstoniaXX FinlandXXXX FranceXXXX GermanyXXXX GreeceX Hungary IrelandX ItalyX 19.08.2014[Presentasjonsheading]12 SkattInvesteringer i FoU og teknologisk infrastruktur Offentlige kreditter og garantier Tiltak rettet mot miljø og klima ItalyX LatviaX LithuaniaXX LuxembourtX MaltaXX NetherlandsXXXX PolandXX PortugalXXX RomaniaXX Slovakia SloveniaXXX SpainXXXX SwedenXX United Kingdom XXX Kilde: BUSINESSEUROPE

13 Generelle mål og prinsipper for tiltak 1. Virke raskt og målrettet2. Styrke økonomiens langsiktige vekstevne3. Styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne4. Skape likviditet i kreditt- og finansmarkedet5. Ikke blåse opp offentlige utgifter på varig basis 2. Krisen

14 ”KRISEPAKKEØKONOMIEN” 2. Krisen

15 Virkninger av de statlige tiltakene Generelt  Vi har ikke sett full effekt av tiltakene ennå  Etter sommeren vil vi vite mer  Det kan stilles spørsmål ved hvor godt forberedt stat og kommune har vært. Bygg- og anleggssektoren, herunder kommuner og samferdsel  Vesentlig del  Tar tid Forskning og innovasjon  Tiltakene treffer næringslivets behov  Økning i lånesøknadene til Innovasjon Norge Arbeidsmarkeds- og kompetansetiltak  NAV, arbeidsmarkedstiltak og permitteringsregler Enova  Interesse

16 NØDVENDIGE TILTAK Målsetting: 19.08.201416 1 Stabilisering av finansmarkedene 2 Styrket ut av krisen 3 Bedre effekt av tiltakspakkene og tiltak på arbeidsmarkedet

17 1. Stabilisering av finansmarkene Utlyse et anbud til det norske forvaltningsmiljøet på forvaltning av flere delfond på 20-30 milliarder kroner hver. OBLIGASJONER Vurdere å etablere en ny midlertidig næringsbank. MIDLERTIDIG NÆRINGSBANK Vurdere å la bankene forvalte Statens kontanter. STATENS KONTANTBEHOLDNING Endre regelverket for livsforsikring. LIVSELSKAPENE 19.08.2014[Presentasjonsheading]17

18 2. Styrket ut av krisen Øk rammene for tilbakeføring av underskudd til 50 millioner Innfør ordning med konjunkturfond Viderefør investeringsfremmende avskrivningsregler i 2010 Utsett betalingsterminer for arbeidsgiveravgift og merverdiavgift UTSETTELSER PÅ SKATT Reversere skatteskjerpelsene fra 2008. EGENKAPITALBESKATNING Utvid SkatteFUNN med økte timesatser og høyere ramme Åpne for direkte fradragsføring for FoU-kostnader Øk offentlig støtteandel til næringsrettede forskningsprogrammer Øk inntaket av studenter i høstens opptak FORSKNING OG INNOVASJON 19.08.2014[Presentasjonsheading]18

19 3. Bedre effekt av tiltakspakkene og tiltak på arbeidsmarkedet Tre tiltak for raskere byggesaksbehandling Fem tiltak for mer effektiv samferdsels-planlegging EFFEKT AV OFFENTLIG KRISEPENGER Økt lærlingetilskudd Flere tiltaksplasser La private bemanningsbedrifter avlaste NAV ARBEIDSMARKED 19.08.2014[Presentasjonsheading]19

20 Hvordan overleve med høyt kostnadsnivå og vanskelige markeder? - Bedriftene sier selv: Kompetansen må oppgraderes Teknologisk oppgradering av bedriften Konsentrasjon om kjernevirksomhet 3. Omstilling og innovasjon

21 3 ting vi kan leve av: Kunnskap, kunnskap, kunnskap … 3. Omstilling og innovasjon Forskning, teknologi og entreprenørskap er verktøy Innovasjon er måletVerdiskaping er resultatet

22 Tidligere omstillingscase: 22 Raufoss Industripark Skien og Klosterøya i endring Bergen - Marineholmen Nærings- og Forskningspark Washington Mills AS Simpro AS

23 Oppsummering  NHO mener at norsk økonomi følger tre spor i 2009 og 2010:  solid utvikling i husholdningenes kjøpekraft  kraftig økning i offentlig aktivitet  men svak utviklingen for næringslivet  Det har kommet mye bra i de pakkene som er lansert til nå, men det er behov for ytterligere tiltak for å:  stabilisere finansmarkedet - kredittsituasjonen  øke investeringsviljen - skattelettelser  styrke vekstevnen i kunnskapsøkonomien – forskning og innovasjon 23


Laste ned ppt "Virkningen av finanskrisen og statlige tiltakspakker for næringslivet Paul-Chr. Rieber, President NHO og Adm. dir. GC Rieber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google