Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bofelleskap 2012 Å bo i Bergen i ett snitt fra øst til vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bofelleskap 2012 Å bo i Bergen i ett snitt fra øst til vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bofelleskap 2012 Å bo i Bergen i ett snitt fra øst til vest

2 LÆRERE Inga Lindstrøm Hector Pina-Barrios Ragni Helweg (landskap) Cecilie Anderson (gjestekritiker) Jon Guttu, NIBR (workshop)

3 TEMA Bokvalitet De fire gjøremål Kropp, dimensjoner og mål Identifisere seg med beboere Dagslys Forhold offentlig, felles og privat Skala (mikro/meso/makro) Holdbarhet (arealeffektivt, energi, materialbruk)

4 OVERORDNET METODER Samarbeid 1.Arkitektkontor (kjernearbeidstid mellom kl. 0900- 1630 hver dag) 2.Studio (gruppe- og individuelt arbeid) 3. Fellesmåltid (kjernearbeidstid deles i 2 økter) Komparative studier Studieområder i sammenhengende snitt som viser endringer i sosiale og fysiske forhold Samtale Gjennomganger 3 delgjennomganger Slutt gjennomgang Offentlig visning

5

6 TOMTENE 7 tomter fordelt på en snitt gjennom Bergen sentrum fra Gyldenpris til Fjellsiden, fra skyggesiden til solsiden: Gyldenpris Puddefjorden Møllenpris Nygård Lille Lungegårdsvann Marken / Øvregaten Fjellsiden

7 1 Inga Sacha Mats Bjarte 2 Ragnhild Tuva Joakim Rune 3 Kasper Henrik Alma Matilda 4 Olav Kari Mina Erlend 5 William Frede Marte Sølve 6 Sara Arnt-Eirik Jessica Winnie (Lena) 7 Felicia Karianne Anna Martin

8 Oppgave 1: BYDELEN (makro, meso, mikro) modell 1:1000 Topografi: Materialer: terrengmodellen lages i bok-papp 1mm (ekvidistanse 1 m) Bygg: Materiale: tykt papir i tre ulike valører (bolig næring kultur/offentlig bygg) Programmer registreres på tomt. Alle gruppene bruker samme papir. Gesimshøyden abstraheres. Vegetasjon Visning: diskuteres samlet i klassen og godkjennes av lærere. Bevegelse: Det skal vise trafikk (fotgjengere og bil) /offentlig kommunikasjon. Synliggjør hastigheter. Visning: felles farge på for eksempel sytråd og antall sytråder, dette diskuteres samlet i klassen og godkjennes av lærere. Hydrografi: Sjø, bekk, vann vises på modell. Visning: diskuteres samlet i klassen og godkjennes av lærere Modellen skal ha en Innholdsfortegnelse

9 Analysemateriale Snitt i 1:1000 Hver gruppe lager et snitt i 1:1000 av studieområdet som settes sammen til et felles snitt for hele streket. Solvinkel vinter/sommer - lys og skygge legges inn i snittet. Registreringer Klima Kart med blant annet vindpiler, himmelretninger, temperaturer, lys- og skygge Typologi Hver bygningstype registreres og forklares. Visning: diagrammatiske planer, snitt i 1:100 og tekst. Skisser som viser typiske private, felles og offentlige situasjoner. Fargekoder skal korresponderes med fargekoder valgt i modell, felles for alle. Format : Liggende A4, tykt hvitt papir Samtale med beboere Undersøk og lag ”profiler” av beboerne knyttet til de ulike bygning/boligtyper. Profilene skal vise sosiale forhold, størrelse av boligen (m2 pr pers), bokvaliteter, naboskap, forhold privat offentlig, inntekt, kvalitet i uteområder (fellesanlegg). Format: Liggende A4 (en for hver profil)

10 Individuell oppgaver 1. Dagbok 2. Tekst Tidsfrist: mandag 23.04 Reflekter over følgende ord: Bo Hjem Nabo Skriv en kort tekst på maks 100 ord per ord Format: Liggende A4

11 Hva skal arkitektkontoret hete? Forslag framlegges etter pausen

12

13 1 Inga Sacha (gruppeleder) Mats Bjarte 2 Ragnhild Tuva (gruppeleder) Joakim Rune 3 Kasper Henrik Alma (gruppeleder) Matilda 4 Olav Kari Mina Erlend (gruppeleder) 5 William Frede Marte (gruppeleder) Sølve 6 Sara (gruppeleder) Arnt-Eirik Jessica Winnie (Lena) 7 Felicia (gruppeleder) Karianne Anna Martin Gruppeledere

14 Oppgaver til Gruppeleder Kontaktperson innen gruppen. Kontaktperson mellom gruppene og lærerne. Gruppeleder representerer gruppen på møter med andre grupper. Gruppeleder lager sakslistene for gruppemøter i samarbeid med gruppemedlemmene. Gruppeleder passer på alle nødvendige sakene blir tatt opp. I samtale med gruppemedlemmene avklarer gruppeleder hvor mye tid gruppen skal bruke på de ulike arbeidsoppgavene, møter og på å diskutere saker. Grupper lederen passer på å holde tidsskjemaet. Ordstyrer i gruppediskusjoner. Gruppelederen sørger for at alle i gruppe kommer til ordet og blir hørt på en organisert og profesjonell måte. ”Trådsamler” i diskusjoner. Holder oversikt over hva det er enighet og uenighet om, oppsummerer dette og formidler det til gruppen. Gruppeleder passer på at det ikke blir noen saker som blir ”hengende i luftet” eller glemt før de er avsluttet eller avklart med gruppen. Gruppeleder er en rullerende rolle. Dette gleder for første uken.

15 Gruppe-referent Fører en log fra alle møter med referater i en referatbok for gruppen. Referatboken brukes gjennom hele kurset. For hvert møte og veiledning skal referatene inneholde følgende informasjon: Tidspunkt og varighet for møtet Hvem som var tilstede på møte, eventuelle frafall (både meldt og ikke meldt) Kort referat av sakene som diskuteres, eventuelle avgjørelser og arbeidsfordeling. Referenten skriver oppgavelister med spesifikasjon om ansvarlige personer for hver oppgave og tidsfrister. Oppgavelisten skal skrives inn i referatboken som alltid skal ligge tilgjengelig åpen og tilgjengelig og lett synlig på et fast sted ved gruppens arbeidsplass, slik at oppgavene og fordelingen skal til en hver tid er synlig og tydelig for alle gruppemedlemmer og lærere. Referenten for første uke har ansvar for innkjøp av bok. Alle gruppene skal ha samme type bok identifisert med gruppenavn.

16 1 Inga Sacha Mats (referent) Bjarte 2 Ragnhild Tuva Joakim (referent) Rune 3 Kasper (referent) Henrik Alma Matilda 4 Olav Kari (referent) Mina Erlend 5 William Frede (referent) Marte Sølve 6 Sara Arnt-Eirik Jessica (referent) Winnie (Lena) 7 Felicia Karianne Anna Martin (referent) Referenter

17 Matansvarlig Innkalle gruppen til møter om organisering og arbeidsfordeling ang. fellesmåltid. Ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesmåltid i samarbeid med gruppen. Møter eller saker relatert til måltidene skal referenten også føre inn i referatboken på like linje med saker relatert til prosjektering.

18 1 Inga Sacha Mats Bjarte 2 Ragnhild Tuva Joakim Rune 3 Kasper Henrik Alma Matilda 4 Olav Kari Mina Erlend 5 William Frede Marte Sølve 6 Sara Arnt-Eirik Jessica Winnie (Lena) 7 Felicia Karianne Anna Martin Matansvarlig

19 Torsdag 19.04 Matlaging 1 Inga Sacha Mats Bjarte

20 Torsdag 18.04 Etablering av kontoret; arbeidsoppgaver Definere kontorområde Vurdere tiltak for å holde varmen uten å stenge for lyset i Hallen under administrasjon. Tilpasse hallen til å bli arkitektkontor Støvsuge, lysfiltrer, osv. Lage skilt for kontoret Plassere og tilpasse arbeidspulter i 7 arbeidsøyer under administrasjonen (en per gruppe) Etablere system for ledninger og rømmingsveier Etablere avfall og resirkuleringsstasjon Møte- og arbeidsbord for lærerne i samme lokale Langt bord for modellarbeid + modellverksted under biblioteket (medlemmer av 7 grupper skal kunne kan jobbe samtidig) Arbeid- og utstillingsvegger Flytte informasjon fra infovegg til brakke-området (male veggene) Modell- og snittvegger (1:1000) Arbeidsvegg ved arbeidspultene + offentlig utstillingsvegg Alle gruppene må ha en egen vegg Undervisning og informasjon Lage stor flytbar krittavle Lesing og pause-område Lage komfortable ”avslapningsområde” (sofa?) i forbindelse med kursbiblioteket (+ blad, bøker, osv. ) Tømme og vaske klasserommet en liten del av klasserommet i 3. eller 4. etasje kan for bli lagringsplass

21 1 Inga (landskap) Sacha Mats Bjarte 2 Ragnhild Tuva Joakim Rune (landskap) 3 Kasper Henrik (landskap) Alma Matilda 4 Olav Kari Mina (landskap) Erlend 5 William Frede Marte Sølve (landskap) 6 Sara Arnt-Eirik Jessica Winnie (landskap) (Lena) 7 Felicia Karianne Anna (landskap) Martin Ansvarlige for felles kotekart og topografimodell

22


Laste ned ppt "Bofelleskap 2012 Å bo i Bergen i ett snitt fra øst til vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google