Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Frisk Bris - Samhandlende enhet
Vilje til fleksibilitet – bedre resultater for bruker NAV Sykehuset Kommunen Forankring er nøkkelen Fra enkeltstående tiltak til helhetlige rehabiliteringsforløp, samtidighet Bryte ned barrierer mellom offentlige, private og frivillige tjenester

3 Hvem jobber vi med Elever på ungdomsskole og videregående skole som står i fare for å droppe ut (LOS-prosjektet) Tidlig sykemeldte med lettere psykiske lidelser Mennesker med lettere psykiske lidelser og/eller muskel-skjelettproblematikk uten arbeidsforhold, herunder ettervern ift. rusproblematikk Frisklivssentral Mennesker med diabetes Mennesker med KOLS

4 Fysioterapeut/ naprapat/ kiropraktor
NAV Fastleger Raskere tilbake Bamble kommune Fysioterapeut/ naprapat/ kiropraktor DPS Arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med sammensatte helsemessige utfordringer Oppfølging for arbeidstakere med psykisk helseproblematikk LOS Frisklivssentral Livsstilsendringsprogram for mennesker med KOLS og diabetes Psykologer Sykehuset Telemark Skolenettverk Friskvern Arbeidsgivere / Arbeidsplasser Lokale lag og foreninger

5 Hvem er Frisk Bris - 8 ansatte
Idrettspedagog Fysioterapeut Sykepleier Psykiatrisk sykepleier Arbeidskonsulent Helsepedagog Helsesøster Sekretær

6 Personer med sammensatte helsemessige utfordringer
LOS KOLS/ diabetes Arbeidsfokus Frisklivs-sentral Personer med sammensatte helsemessige utfordringer Tidlig sykemeldte

7 Frisklivssentralen Bakgrunn Formål med Frisklivssentralen
Prosjekt - utvikle senter for folkehelse Administreres av Frisk Bris Oppstart av Frisklivssentral Formål med Frisklivssentralen Legge til rette for endring av livsstil for forebygging av livsstilssykdommer Lærings- og mestringsprogram for kronikergrupper Hvem jobber i Frisklivssentralen Lavterskeltilbud

8 Tilbud ved Frisklivssentralen
Røykesluttkurs Allsidig treningstilbud – formiddag og kveld Kostholdsveiledning Undervisning og kostholdsplan Veiledning og oppfølging Motiverende samtaler Lærings- og mestringsprogram for mennesker med KOLS og diabetes Undervisning, trening og oppfølging over tid (prosjekt)

9 Balansegrupper i kommunen
Helsestasjon for voksne: - undervisning om diabetes og KOLS på Frisk Bris - konsultasjon med dia.sykepleier og sykepleier kurset innen KOLS - tett kontakt med fastleger Fastleger: Henvise så fort en ser tendenser til høyt blodsukker eller nedsatt lungefunksjon Balansegrupper i kommunen Frisklivssentralen med KOLS og diabetes program (inkludert trening, kostholds- undervisning, individuell oppfølging, røykesluttkurs) Sykehuset Telemark: kvalitetssikring Friskvern Lokale lag og foreninger Glittreklinikken LHL Diabetesforbundet

10 Frisklivssentralen Starthjelp for å komme i gang
Måltall for Frisklivssentralen 2014 60 deltagere skal få tilbud om veiledning og oppfølging 35 deltagere med diabetes skal gjennomføre lærings- og mestringsprogram 15 deltagere med kols skal gjennomføre lærings- og mestringsprogram Evalueringer 3, 6 og 12 måneder Veien videre Hvordan nå flere brukere

11 LOS-prosjektet Bakgrunn for LOS-prosjektet Målgruppen 14-23 år
Hvem er med i prosjektet? Los-funksjonen en frittstående rolle - relasjon

12 Hvordan jobber vi? Tett individuell oppfølging
Skole-fritid, et helhetlig syn. Systemkjennskap – Veilede i forhold til eksisterende tiltak og ressurser. Praksisplasser, jobbskygging Være en støttespiller Motivasjonssamtaler «ut av roller» - atferdsendring Losen må være fleksibel og stille på kort varsel Samarbeidspartnere

13 Los-prosjektet Veien videre…..
Status av 17 elever etter 2,5 år (des. 2013) 13 av 17 er fortsatt i utdannelse via skole, lærling eller annen praksis. To ønsket ikke videre oppfølging av LOS De to andre står uten skoletilbud og ønsker videre oppfølging av LOS. Veien videre…..


Laste ned ppt "05.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google