Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

2 hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre
akutte leukemier hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre

3 akutte leukemier blodkreft på norsk to sykdomsgrupper: Akutt myelogen leukemi AML Akutt lymfatisk leukemi ALL

4 akutte leukemier hyppighet per 100 000 akutt myelogen leukemi = 3-4/år
akutt lymfatisk leukemi =1/år

5 Hva er akutte leukemier?
Klonal sykdom av hematologiske stamceller

6

7

8 stamcelle moden blodcelle leukemicelle

9 Hva er akutt leukemi deling av den leukemiske stamcellen fører til opphopning av umodne blodceller hemming av de friske stamceller gir benmargssvikt med risiko for blødning infeksjon lav blodprosent

10 prosentvis aldersfordeling av alle akutte leukemier USA 2009-11

11 leukemi utredning Mikroskopi umiddelbart Flowcytofotometri (fenotype) innen 48 timer Cytogenetikk Molekylærpatologi innen 3 uker

12

13 akutt leukemi er mange sykdommer
2 hovedgrupper Akutt myelogen leukemi AML Akutt lymfatisk leukemi med mange undergrupper

14 akutt leukemi WHO klassifikasjon 1

15 akutt leukemi WHO klassifikasjon 2

16 5 års overlevelse for alle leukemier
Cancer in Norway 2011 Kreftregisteret 5 års overlevelse for alle leukemier for menn og kvinner

17 behandling av akutte leukemier
behandling av akutte leukemier er risikoadaptert induksjonsbehandling kjemoterapi postremisjonsbehandling / konsolidering hematopoetisk stamcelletransplantasjon vedlikehodsbehandling akutt lymfatisk leukemi, akutt promyelocyttleukemi

18 postremisjonsbehandling ved AML
dårlig prognose allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon familiegiver / ubeslektet giver intermediær prognose familiegiver god prognose 4 kurer høydose Cytosar

19 aldersavhengige behandlingsresultater for AML

20 AML behandling alle risikogrupper
Wahlin , Eur J Hematol 2009; 83,

21 AML behandlingsresultater i Norge
5 års overlevelsessannsynlighet 41% (37-45) 4 års leukemifri overlevelsessannsynlighet 48% (44-52) etter sensurering av stamcelle transplantasjon 41% (36-46) Tangen et al. 2004

22 4 års overlevelse etter remisjon
AML behandlingsresultater i Norge 4 års overlevelse etter remisjon ”Lavrisiko” 83% (74-90) Standard risiko 47% (43-52) Høyrisiko 30% (19-42) Tangen et al. 2004

23 5 min pause

24 behandling av akutt lymfatisk leukemi
AML-induksjinduksjonsbehandling onsbehandlin NOPHO protokoll <50 års alder Hammersmith protokoll >50 års alder varer 56 uker vedlikeholdsbehandling i 2 år blokkbehandling hver 6 uke <50 år cellegift tabletter fortløpende >50år pasienter med høyrisiko ALL bør stamcelletransplanteres når remisjon er oppnådt

25 ALL studier

26 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
kondisjonering = forbehandling transplantat fra donor = stamcellegiver

27 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
kondisjonering myeloablativ redusert kondisjonering donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

28 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
kondisjonering = forbehandling skal drepe 1) immunsystemet til verten slik at transplantatet ikke forkastes og 2) benmarg 3) leukemien

29 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
myeloablativ kondisjonering veldig kreftig cellegift dreper immunsystemet, benmargen og leukemien har delvis alvorlige bivirkninger på lungene og leveren

30 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
redusert kondisjonering dreper immunsystemet benmargen erstattes gradvis i løp av måneder har ingen alvorlige organbivirkninger på lungene og leveren gir mer transplantat mot vert sykdom

31 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
kondisjonering myeloablativ redusert kondisjonering donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

32 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
vevstypegener har vi som alle andre gener i dobbel utgave det arves halvparten fra moren og halvparten fra faren arver to søsken de samme halvpartene fra far og mor er de vevsforlikelig

33

34 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon
donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

35 behandling under utvikling
medisiner som påvirker signaloverføreles i cellene transplantasjon fra haploidentisk giver kimeriske T-celle reseptor celler

36 allogen hsct fra haploidentisk donor Wang, Cancer 2013; 119: transplantert, 4 avstøtninger kronisk gvhd 53%, alvorlig kronisk gvhd 23%

37

38

39

40

41

42

43 Takk for oppmerksomheten

44 behandling av akutte leukemier
Målsetting kurativ / livsforlengende Ideologi bringe pasienten i komplett remisjon holde pasienten i komplett remisjon ”Alt satses på første remisjon”

45 behandling av akutte leukemier AML
AML-induksjinduksjonsbehandling onsbehandlin Daunorubicin / Idarubicin + Cytosar (3/7) varer 4 uker postremisjonsbehandling 4 kurer høy dose Cytosar varer 4 uker x 4 dersom stamcelletransplantasjon er aktuell gjøres dette sa fort som mulig

46 behandlingsresultater for AML alder <65 år med «genetisk randomisering»

47 ALL studier

48


Laste ned ppt "Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google