Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

2 akutte leukemier hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre

3 akutte leukemier blodkreft på norsk to sykdomsgrupper: Akutt myelogen leukemi AML Akutt lymfatisk leukemi ALL

4 hyppighet per 100 000 akutt myelogen leukemi = 3-4/år akutt lymfatisk leukemi =1/år akutte leukemier

5 Hva er akutte leukemier? Klonal sykdom av hematologiske stamceller

6

7

8 stamcelle moden blodcelle leukemicelle

9 Hva er akutt leukemi deling av den leukemiske stamcellen fører til opphopning av umodne blodceller hemming av de friske stamceller gir benmargssvikt med risiko for blødning infeksjon lav blodprosent

10 prosentvis aldersfordeling av alle akutte leukemier USA 2009-11

11 leukemi utredning Mikroskopi umiddelbart Flowcytofotometri (fenotype) innen 48 timer Cytogenetikk Molekylærpatologi innen 3 uker

12

13 akutt leukemi er mange sykdommer 2 hovedgrupper Akutt myelogen leukemi AML Akutt lymfatisk leukemi med mange undergrupper

14 akutt leukemi WHO klassifikasjon 1

15 akutt leukemi WHO klassifikasjon 2

16 Cancer in Norway 2011 Kreftregisteret 5 års overlevelse for alle leukemier for menn og kvinner

17 behandling av akutte leukemier er risikoadaptert induksjonsbehandling kjemoterapi postremisjonsbehandling / konsolidering kjemoterapi hematopoetisk stamcelletransplantasjon vedlikehodsbehandling akutt lymfatisk leukemi, akutt promyelocyttleukemi behandling av akutte leukemier

18 dårlig prognose allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon familiegiver / ubeslektet giver intermediær prognose allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon familiegiver god prognose 4 kurer høydose Cytosar postremisjonsbehandling ved AML

19 aldersavhengige behandlingsresultater for AML

20 AML behandling alle risikogrupper Wahlin, Eur J Hematol 2009; 83, 99-107

21 5 års overlevelsessannsynlighet41% (37-45) 4 års leukemifri overlevelsessannsynlighet48% (44-52) etter sensurering av stamcelle transplantasjon41% (36-46) Tangen et al. 2004 AML behandlingsresultater i Norge

22 4 års overlevelse etter remisjon ”Lavrisiko”83% (74-90) Standard risiko47% (43-52) Høyrisiko30% (19-42) Tangen et al. 2004 AML behandlingsresultater i Norge

23 5 min pause

24 AML- induksjinduksjonsbehandling o nsbehandlin NOPHO protokoll <50 års alder Hammersmith protokoll >50 års alder varer 56 uker vedlikeholdsbehandling i 2 år blokkbehandling hver 6 uke <50 år cellegift tabletter fortløpende >50år pasienter med høyrisiko ALL bør stamcelletransplanteres når remisjon er oppnådt behandling av akutt lymfatisk leukemi

25 ALL studier 2005-2011

26 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon kondisjonering = forbehandling transplantat fra donor = stamcellegiver

27 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon kondisjonering myeloablativ redusert kondisjonering donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

28 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon kondisjonering = forbehandling skal drepe 1) immunsystemet til verten slik at transplantatet ikke forkastes og 2) benmarg og 3) leukemien

29 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon myeloablativ kondisjonering veldig kreftig cellegift dreper immunsystemet, benmargen og leukemien har delvis alvorlige bivirkninger på lungene og leveren

30 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon redusert kondisjonering dreper immunsystemet benmargen erstattes gradvis i løp av måneder har ingen alvorlige organbivirkninger på lungene og leveren gir mer transplantat mot vert sykdom

31 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon kondisjonering myeloablativ redusert kondisjonering donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

32 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon vevstypegener har vi som alle andre gener i dobbel utgave det arves halvparten fra moren og halvparten fra faren arver to søsken de samme halvpartene fra far og mor er de vevsforlikelig

33

34 allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon donor vevsforlikelig søskendonor vevsforlikelig ubeslektet donor haploidentisk donor navlestreng blod

35 behandling under utvikling medisiner som påvirker signaloverføreles i cellene transplantasjon fra haploidentisk giver kimeriske T-celle reseptor celler

36 allogen hsct fra haploidentisk donor Wang, Cancer 2013; 119:919 756 transplantert, 4 avstøtninger kronisk gvhd 53%, alvorlig kronisk gvhd 23%

37

38

39

40

41

42

43 Takk for oppmerksomheten

44 behandling av akutte leukemier Målsetting kurativ / livsforlengende Ideologi bringe pasienten i komplett remisjon holde pasienten i komplett remisjon ”Alt satses på første remisjon”

45 AML- induksjinduksjonsbehandling o nsbehandlin Daunorubicin / Idarubicin + Cytosar (3/7) varer 4 uker postremisjonsbehandling 4 kurer høy dose Cytosar varer 4 uker x 4 dersom stamcelletransplantasjon er aktuell gjøres dette sa fort som mulig behandling av akutte leukemier AML

46 behandlingsresultater for AML alder <65 år med «genetisk randomisering »

47 ALL studier 1993-1996

48


Laste ned ppt "Akutte leukemier Hvor er vi dag? Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling Blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google