Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune Trondheims rolle i kommunesamarbeidet KS vårkonferanse, Ørland, 11.06.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune Trondheims rolle i kommunesamarbeidet KS vårkonferanse, Ørland, 11.06.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune Trondheims rolle i kommunesamarbeidet KS vårkonferanse, Ørland, 11.06.2009

2 Samarbeid lokalt og regionalt er viktig for Trondheim: Konkurransen mellom byregionene om statens ressurser og næringslivets beslutninger/investeringer Miljø- og klimautfordringene kjenner ingen forvaltningsgrenser En region i vekst Hver av oss blir sterkere og bedre sammen!

3 Forvaltningsreformen ble ikke det vi ville Trondheim ønsket store oppgaver til folkestyrte landsdelsregioner Resultatet ble: Fylkesrevisjon Staten fortsetter sin regionalisering Staten har sterke sektorer som krever bedre samordning Har konsekvenser for videre regionalt samarbeid Formannskapet 13.01.2009 – vedtak:

4 Formannskapet januar 2009: Fortsatt regionalt samarbeid Forsterke samarbeidet i Trondheimsregionen Endre Trøndelagsrådets rolle Møre og Romsdal: olje/gass, havn, regionale forskningsfond Videreføre Byer i Midt-Norge Strategisk og operativt samarbeid med FoU Storbysamarbeid - KS storbynettverk Midt-skandinavia – byene Sundsvall, Østersund og Trondheim Trondheim som merkevare internasjonalt

5 Felles vedtak om Trøndelagsrådet Behov for politisk samordning Oppgaver: Felles fylkesplan og årlige samhandlingsprogram. Utarbeidelse og vedtak. Færre møter. Nytt medlem: Steinkjer Arbeidsutvalg: Fokus på politisk påvirkning, herunder Samhandlingsprogrammets påvirkningstiltak Årlig Trøndelagsmøte: fylkestingene, formannskap Trondheim, alle ordførerne, stortingsbenkene, næringsliv, fou Oljepolitisk samarbeid: også Møre og Romsdal, Nordland + aktuelle kommuner Jernbane- og luftfartspolitisk samarbeid fristilles fra T.rådet Sekretariatet styrkes  Trøndelagsrådet 17.04.09

6 Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur, og mht tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen enda viktigere enn før – hensikt:

7 Trondheimsregionen 2009 – hva skjer Medlemmer: Trondheim, Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun, Midtre Gauldal, Orkdal, Stjørdal, STFK Observatører: Selbu, Rissa, Leksvik, NTFK Nye vedtekter vedtatt 24.04.09 Utviklingsplan 2009: prosjekter + styrke sekretariatet Prosjekter 2009: befolknings- og bosettingsanalyse (7 komm) interkommunal arealplan (8 komm) interkommunal næringsplan (11 komm) Framtidens byer (storbyene, MD) regional reisevaneundersøkelse

8

9 Trender: Klimautfordringer Byvekst Finanskrise

10 Interkommunal arealplan (IKAP) Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkdal. Gjennomføres som interkommunal plan Pilotprosjekt for ny planlov med Miljøverndept. Integrert i prosjektet ”Framtidens byer” (13 største byene). Høringsutkast behandlet i kommunene mai-juni, Trondheimsregionen 19.6. Vedtas som bindende retningslinje for kommuneplanene En videreføring og konkretisering av fylkesdelpan ”Ny giv” MD: ”Dette samarbeidet kan gi viktige erfaringer mht utvikling av interkommunale planer. Fra statens side er det interesse for å bidra til at dette utviklingsarbeidet blir gjennomført slik at det også får overføringsverdi til andre byregioner.”

11 Næringsplan for Trondheimsregionen Omfatter TR + Rissa/Leksvik/Selbu Trondheimsregionen styringsgruppe Gjennomføres av Næringsalliansen for Trondheimsregionen på oppdrag Prosess med 5 delprosjekt: Status for næringslivet Strategier for vekst Ulike bransjers potensial Hindrene for vekst Valg av strategier Hvert delprosjekt: Bakgrunnsdokument Workshop Konkluderingsmøte Mer info mm: www.trondheim-chamber.no/snp

12 Ny interkommunal næringsplan - formål Danne grunnlag for felles satsinger og samarbeid i årene framover Se næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser Etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform – felles for næringsliv, fou og offenlige myndigheter Gi tydelige signaler om retningsvalg

13

14 Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT): Rissa Utvikling KF Leksvik og omegn Industriforum Orkladal Næringsforening Næringskontoret i Skaun NiT Melhus (del av NiT) Midtre Gauldal næringsforum Klæbu Næringsforening Næringsforeningen i Trondheim (NiT) Malvikrådet (del av NiT) Stjørdal Næringsforum Selbu Næringsforum

15

16

17

18 Trondheimsregionen – hvor stor? Kriterier? Åpent, politisk tilslutning avgjør – ”alle som vil”, jfr Oslo-alliansen Internasjonale el nasj standarder – ikke faste krit. Bolig- og arbeidsmarkedsregionen - pendling Arbeids-, bolig- og serviceregionen – reisetid/avstand Næringsstruktur – fellestrekk /komplementær Oppgaver som skal løses i fellesskap – drift vs utvikling Utvikling: samferdsel, arealplanlegging, næringutvikling mm

19 Trondheimsregionen – forpliktende samarbeid Utviklingsoppgaver i fokus - Utviklingsplan 2010 – rammer i junimøtet Programområder: Profilering Handlingsprogram næringsplan Handlingsprogram arealplan/boligpolitikk Samferdselssaker Hensyn klima/redusere energibruk Alliansebygging regionen Finansiering: kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannens skjønnsmidler IKS-prosjekter: brann/redning, legevakt mm noen komm Forslag rådmennene: observatørkommunene kan bli medlemmer dersom de slutter seg til strategiene i interkommunal arealplan. Deltar allerede i strategisk næringsplan

20 Trondheim – mange samarbeidsrelasjoner Strategisk samarbeidsforum kunnskapsbyen Interimsperiode - Regional utviklingsenhet FoU (oppfølging Belboutvalget) Øya helsehus Helseklynge inkl næringslivet Storbyene gjennom KS Samarbeid og allianser med hele landsdelen…

21 Industrimiljø Nord-Trøndelag Blilyst Kystnæringene Oljerelasjon med Møre og Romsdal Flere geografiske samarbeidsrelasjoner med utgangspunkt i Trondheimsregionen Næringssamhandling og FoU


Laste ned ppt "Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune Trondheims rolle i kommunesamarbeidet KS vårkonferanse, Ørland, 11.06.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google