Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8. desember 2011 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad Aktuelt fra klubbene Årsmøte 2012 Trekking av Medlemsaksjonen 2011-2012 Bruk av ufaglærte som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8. desember 2011 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad Aktuelt fra klubbene Årsmøte 2012 Trekking av Medlemsaksjonen 2011-2012 Bruk av ufaglærte som."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 8. desember 2011

3 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad Aktuelt fra klubbene Årsmøte 2012 Trekking av Medlemsaksjonen 2011-2012 Bruk av ufaglærte som vikarer i skole og barnehage Aktuelt fra Grimstad kommune Orienteringer Høringsuttalelse budsjett Grimstad kommune s2 Utdanningsforbundet Grimstad

4 s3 Utdanningsforbundet Grimstad

5 Kurs for lokallagsledere 28. og 29. november Oslo Kurs for HT 15. desember Kurs for lokallagsledere 19. desember Arbeid med Lykkeliten barnehage Refusjoner for klubbleder høsten 2011 Fylkets kursplan for våren skal godkjennes Kursplan for Grimstad kommer i januar s4 Utdanningsforbundet Grimstad

6 Desember og januar – holde klubbmøter med fokus på saker/resolusjoner og valg Frist 19. januar – saker/resolusjoner sendes til lokallagsstyret i Grimstad Innspill til valgkomitéen innen 15. februar Februar – spissing av sakene Årsmøte i Grimstad torsdag 22. mars på Dahlske vgs s5 Utdanningsforbundet Grimstad

7 Hvordan kan vi jobbe med denne saken i klubben? i Utdanningsforbundet Grimstad? Egen sak til årsmøtet? s6 Utdanningsforbundet Grimstad

8 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte s7 Utdanningsforbundet Grimstad

9 Prosess ny kommunalsjef skole Arbeidsmiljø- og personalsaksarbeid Uønsket deltid Administrasjonsutvalg og AMU, representasjon Samarbeid med andre fagforeninger Oppvekst og Utdanning Samrådsmøter med rådmannen Administrasjonsutvalg Langemyr skole, HVO og Arbeidstilsynet s8 Utdanningsforbundet Grimstad

10 Uønsket deltid Saken ligger nå ferdig på rådmannens ledernivå. Forslag: Lokale retningslinjer og Pilotprosjekt på en til to enheter Administrasjonsutvalg og AMU, representasjon, samarbeid med andre fagforeninger Oppvekst og Utdanning Presentasjonsmøte 8.nov Møte 29.nov: http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Oppvekst--og-utdanningstuvalget/#moter/2011/256http://www.grimstad.kommune.no/Politikk/Styrer-rad-og- utvalg1/Oppvekst--og-utdanningstuvalget/#moter/2011/256 Samrådsmøter med rådmannen 10.november 7.desember Administrasjonsutvalg Formannskapsmøte s9 Utdanningsforbundet Grimstad

11 RådmannenAP, Venstre, SP og SV FRPKRF Kjerneoppgaver Ingen nye kutt Målstyring Ut av Robek Økt timetall ungdomsskolen Kompensere vekst bhg.sektor Fevik skole 230 mill 4 mill økt skole + IKT-satsning 1,9 mill pr. år Kjøpe Frivoll vgs Landvik skole 6,58 mill 5 nye lærerstillinger i 2012, opp til 20 innen 2015 + det som lå i rådmannens forslag Fevik skole 220 mill Kjøpe Dømmesmoen Kjøpe Frivoll vgs. Penger til å styrke undervisningen Kjøpe Dømmesmoen Kontantstøtte til 2- åringer Fevik skole 210 mill. Ikke kjøpe Frivoll 1-7 skole som prinsipp, også Fevik Vil dele Holviga skole Redusere spesialundervisning 1% Satsning på familie, barn og unge s10 Utdanningsforbundet Grimstad

12 RådmannenAP, Venstre, SP og SV FRPKRF Øke eiendomsskatt 10%Økt forventet årlig utbytte Agder Energi Mer rettferdig takstgrunnlag, økt eiendomsskatt Redusere eiendomsskatt Selge eiendom Privatisere barnehagene Si opp avtalen med KLP Effektivisere virksomheten Ikke øke eiendomsskatt Sparer 60 mill på Fevik skole Normalisert utbytte Agder Energi s11 Utdanningsforbundet Grimstad

13 Utdanningsforbundet Grimstad sendte egen høringsuttalelse fra lokallagstyret i Utdanningsforbundet Grimstad. I tillegg har Utdanningsforbundet ved Eide barnehage, Storgata barnehage, storklubben for barnehagene og Fevik skole sendt egne uttalelser. Fram til kommunestyremøtet 19.desember er det fortsatt mulig både å sende høringsuttalelser og/eller leserinnlegg i avisene. Styret i lokallaget sender en kortversjon av Høringsuttalelsen til avisene. s12 Utdanningsforbundet Grimstad

14 Månedens tillitsvalgte Innsendte klubbmøtereferater s13 Utdanningsforbundet Grimstad

15 s14 Utdanningsforbundet Grimstad

16 s15 Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "8. desember 2011 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad Aktuelt fra klubbene Årsmøte 2012 Trekking av Medlemsaksjonen 2011-2012 Bruk av ufaglærte som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google