Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere flerspråklige fullfører -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere flerspråklige fullfører -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere flerspråklige fullfører -
og flere skal det bli ! Petter de Presno Borthen, Hordaland Fylkeskommune

2 Om prosjektet ”Flere Flerspråklige Fullfører” Fakta om frafall
Fakta om elever med annet morsmål i Hordaland Om elevundersøkelsen Mulige årsaker til frafall Pågående tiltak Flere Flerspråklige Fullfører

3 Om prosjektet: Kartlegge feltet ”frafall blant minoritetsspråklige”, skildre nå-situasjonen Avklare forutsetningene for, og barrierene i forhold til et samarbeid mellom kommunalt og regionalt nivå når det gjelder opplæring av minoritetsspråklige Identifisere tiltak som kan fremme og styrke brukerorienteringen i opplæring av minoritetsspråklige

4 Fakta om frafall minoritetsspråklige
Fylkene kan ikke gi eksakte tall! Forskerne fokuserer ofte på Østlandet Fakta baseres stort sett på antagelser Hordaland: 25% har fått registrert feilvalg som sluttårsak. 6% oppgir fagvansker som årsak. Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen, IMDI-rapport foretatt av SSB ”11% av de ikke-vestlige innvandrerne som avsluttet 10.klasse fortsatte ikke i noen form for utdanning høsten etter – mot 3% av alle elevene.”

5 NIFU-STEP: Fullført og bestått vk2 - 3 år etter start – gutter yrkesfaglige linjer: Ikke-vestlige innvandrere: 13% fullført - 20% i lære, 34% sluttet Ikke-vestlige etterkommere: 18% fullført - 17% i lære, 43% sluttet Etnisk norske: % fullført - 37% i lære, 18% sluttet

6 Fakta om elever med annet morsmål i Hordaland
Pr er det registrert 964 elever med et annet morsmål. Bare 3 av våre 46 skoler har ingen med annet morsmål. Statistikk om befolkningen i Bergen, viser at flertallet av elevene har kort botid Elevene representerer 76 ulike språk. 57 av de 964 kommer fra såkalt vestlige land Det ser ut som vi får en gradvis økning av minoritetsspråklige elever i fylket. Elevene fordeler seg slik på de 3 trinn: 291 239 Dessuten er 11 elever registrert i trinn 0 – innføringsklasse

7 Hvilke språk er mest representert i Hordaland –
de 15 største av 76 språk: engelsk (hovedsaklig elever fra afrikanske land) – 78 arabisk - 66 kurdisk – 62 vietnamesisk - 60 spansk – 59 somalisk – 57 russisk – 51 tamilsk – 49 bosnisk/kroatisk – 38 thai – 31 dari (Afghanistan) – 28 persisk – 27 polsk – 21 (derav 15 i 1. trinn!) tyrkisk – 20 urdu (Pakistan) – 16

8 ”Ikke om meg – uten med meg”
Undersøkelsen Vi stilte 30 spørsmål til 65 elever med bakgrunn fra 25 ulike land, 39 gutter/26 jenter ved 7 videregående skoler. Vi skal se på resultatene om disse tema: Trivsel Samhandling Behov for hjelp slik de selv så det Armin Amookhteh

9 Har du noen gang tenkt å slutte dette skoleåret? Nei 48 Ja 14 (23%)
Trives du på skolen? Ja 51 Sånn passe 9 Nei 2 Har du noen gang tenkt å slutte dette skoleåret? Nei 48 Ja 14 (23%) 1 elev - norskproblemer 3 elever - dårlige karakterer 3 elever - stort fravær 7 elever - psykiske problemer, jobb på kveldstid og i helger, vil ikke gå i innføringsklasse, har problemer med andre elever ved skolen.

10 Har du kontakt med ”norske” ungdommer etter skoletid eller i helgene?
Ja 24 Nei 18 Sjelden 18 – 60% sjelden eller aldri kontakt med etnisk norske ungdommer! Hvor stor del av dine venner er av utenlandsk opprinnelse? Gjennomsnittet: 82% 19 – altså 1/3 svarte ALLE

11 ja 44 nei 16 Deltar du i organisert aktivitet i fritiden? Ja 35 Nei 25
Deltar du i elevrådsarbeid eller Fokusrådarbeid? Ja 15 Nei 48 Hvis ikke – har du lyst å delta? Av de 48 hadde 21 lyst!! Føler du at lærerne kjenner deg og din bakgrunn og tar hensyn til dette? ja nei 16

12 Hvordan kan skolen bli bedre for deg
Mer kontakt med norske elever Mindre hjemmearbeid, mer på skolen Ekstrahjelp Hvis lærerne kjente bedre min bakgrunn Snakke mer norsk Føle mer respekt At andre ikke dømmer så fort Kortere skolevei Flere ”innvandrere” i klassen

13 Mulige årsaker til frafall
Bakgrunn Elevens motivasjon Fritiden Skolen Rammefaktorer

14 Satsing mot frafall i Hordaland:
46 videregående skoler - 5 mill. årlig fra eget budsjett - noen av tiltakene: Skolerettet: Hybelkoordinator og miljøarbeider ved flere skoler Åpen skole ettermiddag/kveld Generelle: Individuell oppfølging Lærekandidatordningen – tilskudd til læreplasser Samarbeid med New Page Flerspråklige: Veien Fram Leksehjelp La oss få prøve – NAFO Flere Flerspråklige Fullfører – info-møter, fadderordning, sommerskole

15 Flere Flerspråklige Fullfører
Pågår i 2007 med utprøving av tiltak i fylkeskommunal regi Det flerkulturelle Norge:

16 Hovedmål: Prøve ut tiltak for å bedre overgangen mellom ungdomsskolene og den videregående opplæring, og sikre gjennomføring i videregående skole.

17 Dette blir gjort med disse delmålene:
Bedre informasjon i ungdomsskolene - for minoritetsspråklige elever og deres foreldre i forbindelse med linjevalg og skolevalg. Tilbud til alle - uavhengig av etnisk bakgrunn: 2. Forsøk med Sommerskole i samarbeid med Bergen Røde Kors - 2 uker med fagene matematikk og norsk. Mulighet for å avlegge fornyet prøve i matematikk. 3. Utprøving av fadderordning i samarbeid med Elevorganisasjonen i Hordaland.

18 Informasjon til flerspråklige ungdomsskoleelever og deres foreldre/foresatte om videregående opplæring Prøveordning i 2007 for 4 ungdomsskoler i Bergen. Samarbeid med Bergen Kommune. 80 elever og foreldre deltok. I Fylkesbygget Påmelding pr. e-post og telefon Påmeldte oppgir ønsket tolkebehov 16. og 17. januar 2008: Resultat: 140 minoritetsspråklige elever og deres foreldre deltok 11 tolker første dag, 19 tolker 2.dag

19

20 Sommerskole for videregående
Samarbeidsprosjekt mellom Opplæringsavdelingen og Bergen Røde Kors – videreføring av leksehjelpen 23 elever fullførte Opplæringsavdelingen dekket utgifter til 4 lærere, som hadde det pedagogiske ansvaret Røde Kors stilte med frivillige som assistenter og til servering De frivillige var studenter, lærer i videregående, ingeniør, journalist osv. 2 sivilarbeidere lønnet av Bergen Kommune deltok i gjennomføringen av kurset og flere sosiale tiltak som kino, idrett og pizza-kveld

21 5 av elevene kom fra voksenopplæringen ved Nygård skole, men startet i videregående i haust
Elevene hadde bakgrunn fra 9 nasjoner 6 av elevene var etnisk norske, 17 av elevene var minoritetsspråklige – vennskap ble etablert! Eksamenskontoret ved Opplæringsavdelingen tok ansvar for bestilling og gjennomføring av eksamen i matte 4 elever avla fornyet prøve i yrkesrettet matematikk og bestod med karakterene 2, 2, 3 og 4 Elevene ga terningkast i egen evaluering: Snitt på 5,7!

22 Sommerskolen fikk bra mediedekning. Politikerne har merket seg dette
Resultat: Fylkestinget bevilget 1 million til leksehjelp/sommerskole for 2008. Dette gir oss og Røde Kors mulighet til å utvide tilbudet for inneværende år

23 ”Pangstart for sommerskole i Bergen”

24 Fadderordning i videregående
Samarbeid mellom Elevorganisasjonen Hordaland og Opplæringsavdelingen Tiltaket er rettet mot alle elever uavhengig av etnisitet 4 videregående skoler er med på prøveordningen Målet er å lage modeller for fadderordning for bruk i andre videregående skoler Vi skal se nærmere på modellene:

25 Os Gymnas: Svært oppegående elevråd Godt samarbeid med administrasjonen Etablerte styringsgruppe Brukte våren til verving av faddere 32 faddere var klar til skolestart for 108 nye elever 16 grupper ble organisert, hver bestående av 2 faddere og 6-7 nye elever Det har vært avsatt tid til arbeidet fra skolens side Stikkord: omvisning, boksalg, turer etc. Planer om felles fagdager før valg av fag for Vg2

26 Bjørgvin videregående skole, Bergen: Klassevis fadderordning
Elevråd og skole la opp til forsiktig start der man tenkte seg klassevis fadderordning for å utprøve den modellen 2StA har ansvar for de nye elevene i 1StA Stikkord: felles opplegg på idrettsdag/turdag, felles fagdager BHG: Leksegrupper der 2. og 3. trinnselever bistår 1. klassinger U.Pihl: Aktivitetskvelder, idrettsdag – grupper sammensatt av nye og gamle elever

27

28 Ønsket resultat av fadderordning:
Større bevissthet om viktigheten av å bli inkludert i skolen som ny Bedre skolestart for nye elever. Gi følelse av å bli inkludert Utvikle gode modeller som kan videreutvikles og brukes ved flere skoler – også nasjonalt


Laste ned ppt "Flere flerspråklige fullfører -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google